Connect with us

Békésszentandrás

Dankó Béla közleménye az Országgyűlés 2017. április 4-én meghozott egyes döntéseiről

Dankó Béla
Dankó Béla

Az Országgyűlés elfogadta az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosítását. A módosítás lényege, hogy a büntetőügy további elintézésében ne vegyen részt olyan bíró, aki az eljárás bármely korábbi szakaszában, így akár a nyomozás során bíróként járt el. Az alaptörvénybe foglalt pártatlanság követelménye miatt fontos, hiszen ha a nyomozás során valaki bírói feladatokat látott el, a bizonyítékokba betekintést nyerhetett. Ezen túl a bűncselekmény elkövetéséből származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfelelést is szolgálja. Kisebb módosítások tartalmaz a büntetőeljárásban alkalmazható hirdetményi kézbesítés és a határzáras bűncselekményekkel kapcsolatos külön eljárás vonatkozásában is. Tartalmazza továbbá büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló alapvető jogokat, s ezeket az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás szabályainál is végez apróbb pontosításokat.

Az Országgyűlés elfogadta a felsőoktatási törvény módosítását, szigorodtak a külföldi egyetemek működési feltételei. A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi egyetem Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. Feltétel lesz az is, hogy a külföldi egyetem a székhely szerinti országban működő, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősüljön. Ez minden országra, míg az államközi szerződés feltétele a tengeren túli országokra vonatkozik majd. Az itt folytatni kívánt képzésnek és oklevélnek államilag elismert felsőfokú fokozatot adó képzésnek kell minősülnie. A feltételeket nem teljesítő intézmények már 2018. január 1-jétől nem vehetnek fel elsős hallgatókat.

A törvénymódosítás Magyarország, a magyarok érdekeit szolgálja, az új szabályok betarthatóak, jogokat biztosítanak, és nem előjogokat. Magyarországnak érdeke, hogy minél több autonóm, nemzetközileg elismert, a magyar tudástőkét elősegítő felsőoktatási intézménye legyen, az viszont nem érdeke, hogy olyan nemzetközi befolyásolási kísérleteknek engedjen teret, amelyekkel törvényesen választott kormányt vagy elnököt akarnának ellehetetleníteni.

Elfogadásra került a nemzetközi magánjogról szóló törvényjavaslat is. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet, vagyis a Kódex, több mint három és fél évtizede képezte a külföldi magánjogi jogviszonyokkal kapcsolatos jogi kérdések hazai elbírálásának az alapját. Hatálybalépésekor a Kódex egy kiforrott, magas színvonalú szabályozást képviselt, amely nemzetközi összehasonlításban is messzemenően megfelelt a kor elvárásainak. Az azóta eltelt időszak alatt azonban erőteljes változások mentek végbe gazdasági, társadalmi és politikai téren egyaránt, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk is markáns befolyást gyakorolt a hazai nemzetközi magánjogi szabályozásra.

Drasztikusan megnőtt a határon átnyúló személyi és vagyoni forgalom, s ebből kifolyólag emelkedett a nemzetközi vonatkozású jogviszonyok száma, és az ügyek jellege is sokszínűbb lett. Emellett a nemzetközi magánjog elméletének továbbfejlődése is új távlatokat nyitott. A most elfogadott törvényjavaslat a külföldi elemet tartalmazó magánjogi jogviszonyokra alkalmazandó, átfogóan szabályozza a nemzetközi magánjog három alapkérdését: a joghatóságot, az alkalmazandó jogot, illetve a külföldi határozatok magyarországi elismerésének és végrehajtásának feltételeit. Állami bíróságok joghatóságát szabályozza és csak állami jogok alkalmazására terjed ki.

Kiemelt

Molnár János (gitár) és Nánási Attila (ének, gitár), Czibulya Zsuzsanna (hegedű) Molnár János (gitár) és Nánási Attila (ének, gitár), Czibulya Zsuzsanna (hegedű)

Saját dalokkal lepi meg a közönséget az ART zenekar

Beharangozó

Luca napi fénykereső – iskolai játszóház a Gyakorlóban

Oktatás

Elkészült a szarvas városi geotermikus rendszer fejlesztés II. üteme

Szarvas

Felhívás – Túzok Vándorkupa alkotói pályázatra

Szarvas

Hirdetés

Archívum

Kategóriák

Friss

Connect