Óvodapedagógus/intézményegység-vezető igazgatóhelyettes

GDDGyakorlo_logo

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda állást hirdet

óvodapedagógus/intézményegység-vezető igazgatóhelyettes munkakör betöltésére.

A alkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony, határozott idejű vezetői megbízás

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
5540 Szarvas, Szabadság u 6-8.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Óvodai intézményegység igazgatóhelyettesi, intézményegység-vezetői feladatainak ellátása. Óvodás korú gyermekek gondozása-nevelése, egyéni és differenciált fejlesztése. Főiskolai hallgatók gyakorlati tevékenységének irányítása, szakvezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Igazgatóhelyettesi vezetői pótlék.

Az állás betöltésének feltételei:
➢ Főiskola, óvodapedagógus végzettség
➢ Szakvizsga
➢ Magyar vagy uniós állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Az álláspályázat elbírálásánál előnyt jelent:
➢ szakvizsga megléte, tanítói/tanári képesítés
➢ szarvasi lakcím
➢ keresztényi értékrend iránti elkötelezettség
➢ 5 év szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat
➢ tehetséggondozásban szerzett tapasztalat

Elvárt készségek:
➢ Hivatásszeretet, gyermekszeretet, precizitás, önálló, kreatív munkavégzés, nagy teherbírás, rugalmasság, jó kommunikációs készség, innovációkra való nyitottság, csapatban való együttműködés készsége, vezetői kompetenciák megléte, tanügy-igazgatási ismeretek.
Benyújtandó iratok, igazolások:
➢ A pályázó szakmai életrajza, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (felvétel esetén) – vagy annak igénylésének igazolószelvénye-, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, motivációs levél, helyzetelemzésre épülő vezető-helyettesi elképzelések összefoglalása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör az első alkalmas jelölttel betölthető, de legkésőbb 2017.augusztus 1.

Az állás pályázati anyag beérkezésének határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíró Gyula igazgató nyújt, a 06/30 312 6206 -os telefonszámon.

A benyújtás módja:
➢ Postai úton – vagy személyesen-, a pályázatnak a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Szabadság u. 6-.8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „óvodai intézményegység-vezető”

A beérkezett anyagok elbírálásának módja, rendje: Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda vezetősége.
Elbírálás határideje: 2017. július 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
➢ www.gyakorloovi-suli.hu
➢ www.newjsag.hu
➢ Szarvas és Vidéke Hetilap
➢ Szarvasi 7 Hetilap

Szarvas, 2017. május 3.

Bíró Gyula s.k. igazgató

Comments are closed.