Parókus lelkésszé avatták Horváth Z. Olivért

11 éve másodlelkészként szolgált, most megerősítették ótemplomi lelkészi szolgálatában, és virágvasárnap parókus lelkésszé avatták Horváth Zoltán Olivért.

– Egybegyülekeztünk Isten szent házába, hogy Isten igéjével és imádsággal beiktassuk hivatalába Horváth Zoltán Olivér testvérünket, akit az ótemplomi gyülekezet közgyűlése megerősített lelkészi szolgálatában és parókus lelkésszé választott – mondta Lázár Zsolt esperes, aki mellett ezúttal Horvát Anikó állt az oltár előtt.

Lázár Zsolt János Jelenések könyve első részének 4. verséből idézett. Párhuzamot vont azzal a történettel, miszerint Krisztus után 80-ban, mikor bevezették a császárimádatot, sok keresztény megtagadta ezt, amiért vértanúként haltak meg. Néhány éve azokon a Jelenések könyvében említett területeken az ott élő keresztényeknek hasonló mártíromságot kellett elszenvedniük az utóbbi években, utalt az ottani helyzetre.

– Hálát adhatunk az Istennek, hogy mindig voltak olyan keresztények, akik a hitükért oly sok mindenre képesek voltak. Talán hálásak lehetünk mi is azért, hogy nekünk itt, Magyarországon, nem kel vértanúhalált halni, hogyha meg akarjuk tartani a hitünket, de nem tudhatjuk, hogy miként hív el bennünket az Isten, milyen feladatot bíz ránk az Isten, ahogy egy lelkész, az ő szolgálatának az elején sem tudhatja, hogy milyen feladatokban kell helytállnia, milyen feladatokban kell megerősítenie a gyülekezeti tagokat, a közösséget, aminek a vezetésére elhívta az Úr – fogalmazott.

– Ebben a hivatásban ne fáradj el, de kérd az Úristen segítségét, az ő szeretetét! Érezd azt, hogy nem vagy egyedül, érezd azt, hogy együtt vagyunk ebben a közösségben. Mindannyian azt a feladatot kaptuk, hogy az Isten igéjét hirdessük, álljon elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő – bátorította Horváth Z. Olivért, majd felolvasta a Jézus igéjét a lelkipásztori szolgálatról.

Az ótemplomi gyülekezet elöljárói átadták a lelkész díjlevelet, hogy elfogadják Horváth Zoltán Olivért parókus lelkésszé, majd feltette a kérdést Horváth Z. Olivérnek, hogy elhatározta, elfogadja-e a megbízatást. A határozott “Elfogadom” után Lázár Zsolt és Horváth Anikó beiktatta, immár parókus lelkészi szolgálatába Horváth Z. Olivért.

Ezt követően esküt tettek az újraválasztott közgyűlés tagjai.


You must be logged in to post a comment Login