Connect with us

Oktatás

Világítok, mert fény vagyok, és mert fény vagyok, világítok…

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájában 2019. június 8-án csendült fel a ballagókat útjukon kísérő-lélekharang. A szarvasi pedagógusképző campus ünnepi díszbe öltözött, és várta azokat a kedves hozzátartozókat, vendégeket, akik megtisztelték az intézmény az idén, immár harmadik ballagó nyolcadik osztályát. Négyszáz fénykép kísérte a ballagókat az osztálytermekben, megelevenítve a 8-12 évet. A Gyakorlóovisok vidám lufi-tánccal nyitották meg a ballagási ünnepélyt. A búcsúzó nyolcadik osztályosoktól Babák Mihály, Szarvas város polgármestere köszönt el, megköszönve a szülőknek, nevelőknek, azt a fáradságos örömteli munkát, ami ezt a napot ragyogóvá teszi. Földesi Zoltán vezető főtanácsnok úrral, Szarvas város kitűzőjét nyújtották át Seidl Ambrus plébános atyának, Bíró Gyula intézményvezetőnek és Dr. Lipcsei Imre dékánnak, elismeréssel szólva a szarvasi pedagógiai műhelyben folyó munkáról. A nyolcadikosokat és vendégeiket egy játékos Fecske Csaba verssel köszöntötte Horváth Amira első osztályos tanuló és Tóth Iringó negyedik osztályos tanuló. A hetedikesek búcsúbeszédében Liska Janka és Bartolák Levente üzenetet fogalmaztak meg az elválás és az egy családba tartozás érzését hangsúlyozva. A nyolcadik osztályosok nevében Sechna Dorina és Bakula Illés Boldizsár búcsúzott az intézménytől, a nevelőktől és az iskolatársaktól. Az elköszönések mély lélekrezdülések minden alkalommal, de tudva azt, hogy az összekötő kapocs az együvé tartozás, az együtt megélt élmények, akár elszenvedett kudarcok, adják azt a sok-sok élménymorzsát, amire valamikor bizonyosan jó lesz visszaemlékezni. Dorina érzelem-húrokat pengetve, Boldizsár a „Z” generáció üzenetét fogalmazta meg az ünneplő közösség számára. Makai Gergő Hamvas Béla: A láthatatlan történet című filozofikus művével köszönt el dermesztő előadásával. Ft. Seidl Ambrus plébános atya, a Szent Klára Római Katolikus Plébánia nevében köszönt el a ballagóktól, valódi tarisznyába való üzenettel a léleknek. A zászlóátadást követően, a tudás lángjának átadói nevében Pusztai Botond, Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk című veretes szavalatával adott erős felütést a nyolcadikosok egy mondattal elköszönéséhez, ami ebben az évben is a hagyományoknak megfelelően egy imádság volt.  Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár útra bocsájtó beszédében, azt a picinyke fénypontot ajánlotta mindenki figyelmébe, aki kicsi volt, gyengécske, de fénylett. Akkor fénylett, amikor a sötétség, a feketeség bénítóan áradt szét mindenre. Ez a picinyke fény nem azért világít, mert valamit el akar érni, hanem világít, mert ez boldoggá teszi. A sötétség lehet bármilyen hatalmas, hideg, áthatolhatatlan és hátborzongató, a picinyke fénnyel szemben tehetetlen. Ez a picinyke fénypont nem más, mint Mi, mint Ti, a Gyakorló, és a Gyakorlósok – gyermekek, tanulók, nevelőik, szülők, fenntartó főiskola-, – mondta ünnepi megnyitó gondolataiban az intézményvezető. Szerencsére a szép ruhák nem a délutáni pótvizsgának szóltak…, hanem az ünnepnek. Az intézmény vezetője elmondta, hogy a jövő az alkotó embereken nyugszik, és a Gyakorló egy alkotói környezet. Legyen az pszichológiai tipológiák betűkódja, vagy bármi más, amit a jelenkor a fiatalságára aggat, de egy bizonyos, hogy az ember egyik mozgatója a vágy a megmutatkozásra, a kiteljesedésre, az élet megélésére. A többi csak „keret”. A kép ugyanaz évezredek óta. Azonban ehhez kell valami, valami nagyon fontos dolog – hangsúlyozta-, a Lélek… A lélek, ami megmutatja a valódi jót, az igazgat, a szépet és a valóban értékeset. „Ha a szeretet irányít, megtalálod minden számításodat!” – idézte a tablófeliratot, Don Boscotól. Ez a család, a Gyakorló, mindig azoké marad, akik Gyakorlóvá tették, teszik. Bíró Gyula minden tanulótól egy személyes mondattal búcsúzott, és a törvényszerű „allergikus roham” most sem maradt el, mert a humor ellenére könnyekkel telített volt ez az elbúcsúzás is. Zárógondolatként megfogalmazta személyes üzenetét: „Legyetek picinyke fénypontok, amit semmilyen sötétség nem szüntethet meg világítani, és növekedjetek fényességgé!” A nevelőtestület dallal búcsúzott el az útra kelő családtagoktól, és a dal alatt húsz galamb röppent fel a kék eget, a jövőt célozva.

A ballagás zárásaként az iskolai hagyománynak megfelelően, nyolcadik osztályosaink keringő táncot mutattak be, és búcsút vettek iskolájuktól, szeretett osztályfőnöküktől, Tolnai Tímeától.

Sz. Zs.

Kiemelt

Fábián Judit és Altmann Roland Fábián Judit és Altmann Roland

Szarvasi győzelem az Év jegyespárja versenyen

Szarvas

Szarvasi ezüst az U13-asoknál

Sport

Fotó: Zentai Péter Fotó: Zentai Péter

Évindító fórumot szerveztek az önkormányzatoknak

Békés megye

Szín Bence, Szín Csaba, Erdélyi István, Szvoreny Tamás és Babák Mihály (Fotó: Babák Zoltán) Szín Bence, Szín Csaba, Erdélyi István, Szvoreny Tamás és Babák Mihály (Fotó: Babák Zoltán)

Az idén a TOP65 adófizetőt köszöntötték Szarvason

Gazdaság

Hirdetés

Archívum

Kategóriák

Friss

Connect