in

Csónak kötelező felszerelése

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet mellékleteként kiadott

Hajózási Szabályzat alapján


1.
      Csónak az alábbi alapfelszereléssel közlekedhet:

a) mentőmellény – a csónakban tartózkodó kiskorúak és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db,

b) evező – a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1db,

c) horgony- 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony ( a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető),

d) kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú kötél vagy lánc – legalább 10 fm,

e) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz – 1 db,

f) fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel – 1 db,

g) a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó

a csónaktesten tartósan rögzített – tábla,

h) ha a csónakban tűz- és robbanásveszélye anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltókészülék – 1db.

 

2.      Az 1. pontban foglalt rendelkezéseket a kajakok, kenuk, kilbótok, szkiffek, dublók, triplettek, továbbá a 2,5 m-nél kisebb testhosszúságú csónak esetében az alábbi eltéréssel kell alkalmazni :

a) mentőmellény – a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,

b) evező – a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1db,

c) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs – 1db,

d) kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc – 5 fm,

e) a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó, a csónaktesten jól látható helyen , tartósan rögzített tábla,

f) fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel – 1db.

 

3.      A versenycsónak kötelező felszerelését az országos szakági szövetség verseny- és edzésszabályai szerint kell biztosítani. Ezzel a felszereléssel a meghirdetett edzés és a verseny – beleértve versenyre vagy edzésre előírt biztosítással a versenyre, edzésre megtett oda- és visszautat – ideje alatt közlekedhet versenycsónak.


4.      Nagyhajó tartozékát képező csónakot az 1. pontban foglaltakon kívül a következőkkel kell felszerelni:

 a)      mentőmellény – a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,

b)      mentőgyűrű vagy mentőpatkó, legalább 27,5 m hosszú felúszó kötéllel – 1db,

c)      legalább 1,5 m nyélhosszúságú csáklya – 1db.

 

5.      A gépi hajtásra alkalmas segédmotorral rendelkező vitorlás hajó felszerelését ki kell egészíteni a gépi hajtás jelzésére szolgáló, a Szabályzat I. részének 3.30 cikke szerinti fekete kúppal.

 

Csónak – olyan vízijármű, amelynek testhossza a 6,2 m-t vagy motorteljesítménye a 4 kW-ot (motorcsónak) vagy névleges vitorlafelülete a 10 m2-t (vitorlás csónak) nem éri el. Csónaknak minősül továbbá az a nem gépi berendezéssel vagy nem szélerővel hajtott vízijármű is, amelynek testhosszúsága legalább 6,2 m, de az a 20 m-t nem éri el, és tömege a 2 tonnát nem haladja meg;

(Nem minősül csónaknak a fürdés céljából igénybe vett úszóeszköz.)

 

Vízi sporteszköz – sport vagy kedvtelési céllal üzemeltetett, vitorlával, gépi berendezéssel vagy más módon meghajtott, nagy- vagy kishajónak, kompnak, illetve csónaknak nem minősül vízijármű, amely a vízen való közlekedésre alkalmas, továbbá rendeltetésszerű használata esetén úszóképes és kormányozható. Fajtái:

– vitorlás – amelynek névleges vitorlafelülete legalább 3 m2,

– motoros – amelynek motorteljesítménye legalább 4 kW, (5,4 LE)

– egyéb.

Vélemény, hozzászólás?

Kerékpárlopások megelőzése

Chovános tanévzáró