in

II. Cigány-Magyar Nyelvű Ki Mit Tud?

2009. november 7-én bonyolította le II. Cigány-Magyar Ki Mit Tud? elnevezésű, megyei szintű rendezvényét a Szarvasi Fiatalok a Holnapért Egyesület, melyhez támogatást nyújtott a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány. A megmérettetésnek idén is a szarvasi Művelődési Központ adott helyet. A rendezvényen kb. 150 roma vett részt, akik Besenczy Zoltán alpolgármester, Oláh József a Roma Diplomások Országos Szövetségének (RODOSZ) elnöke és Jónás Jánosné a szervezet elnökének megnyitója után ismét színvonalas produkciókat láthattak 5 kategóriában ( vers- és prózamondás, ének, zene, tánc és csoportos tánc).

A szervezet tagjai ezúton is köszönik a helyi iskolák ( Benka Gyula Ev. Ált. Isk, SZVKKI Ált. Isk, SZIE Gyakorló Ált. Isk) felkészítő tanárainak eredményes munkáját.

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

Alaszkába száműzött pávakölyök

Falak – ami elválaszt és ami összeköt