in

A holtak evilági megnyilvánulásai

Boszorkányok, vámpírok, lidércek Szarvason (3.)

Ma a jól megvilágított utcákat járva éjszaka, az embereknek ritkán jutnak eszébe túlvilági lények. De csak képzeljük el, amikor csak egy-egy halványan pislákoló petróleumlámpa jelentette a közvilágítást (vagy még ennyi sem)…

"Lidércek, kísértetek: A holtak evilági megnyilvánulásai. Míg a kísértetek emberi alakot öltve rémisztgetik áldozataikat, addig a lidércek, pontosabban a lidércfény a mocsaras területeken megjelenő imbolygó fény, az itt elhunyt lélek kóborlása. A lidércfény szokása még az is, hogy mindig máshol felvillanva egyre beljebb csalogassa áldozatát a mocsárba, míg azt örökre el nem nyeli a láp, így gazdagítva egy újabb lélekkel a közösséget."

Az újkori Szarvason, megalapítása után, egészen a XIX. század elejéig még nem ott voltak a temetők, mint mostanság. Középkori szokást követve a templomok köré temetkeztek az emberek (Szarvason az akkori egyetlen, az Ótemplom helyén állt köré). És hogy a helyzet tovább bonyolódjék éjszaka, az sem volt tilos, hogy bárki akár a háza melletti kiskertet is kinevezze temetőnek. Gondoljunk csak bele: az 1700-as évek Szarvasa szűk, kanyargós sikátorait járva éjszaka, hány és hány bolygó lélekkel találkozhatott a szerencsétlen emberfia…

Ezt az áldatlan állapotot látva, az egyébként felvilágosult Tessedik Sámuel egyre inkább sürgeti a helyzet megoldását. Felséges Asszonyunk (Mária Terézia) rendeletére hivatkozva írja: "A holl még mostanában is a Templom kerületben, vagy a házak között volnának temető helyek, azokban ennek utána temetkezni tellyességgel nem mérészelvén, a czinteremek vagyis temető helyek az helységeken és városokon kívül rendeltettvén…
Anno 1775. Die 8. Sept."

És egy másik írásában még azt is hozzáteszi: hogy a halottak holtukban se zavarhassák az élőket…

A mai, Zsákos Frodó és Harry Potter kalandjain felnövő gyerekeket, már nem igazán hozzák izgalomba ezek a történetek. Amit még ismertek, féltek a nagyszüleik, dédszüleik, lassan az idő ködébe vész. Bár én még amikor lenézek egy ásott kút mélyére, elővillannak valahonnan a szüleim figyelmeztető szavai: Vigyázz, mert elkap és lehúz a kút mélyére a Topelec!!!

Források:
Tessedik Sámuel: Szarvasi nevezetességek azaz…, Budapest 1938.
Dr. Maday Pál: Szarvas története, Szarvas 1962.
Honismeret folyóirat 2009/3.
Bram Stoker: Drakula gróf válogatott rémtettei, Budapest 1985.

Vélemény, hozzászólás?

Lehetetlen helyzetben az önkormányzatok

Folytatódik az M44-es előkészítése