in

Szarvas 15 év múlva

A Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése elnevezésű projektünk fő célja, hogy Szarvas városának megtervezett, átfogó, több évtizedre szóló stratégiájához kapcsolódva olyan fejlesztéseket valósítsunk meg, amelyek további fejlesztéseket is indukálnak. A projekt komplexitását mutatja, hogy több funkció is erősödik, illetve új funkciók kerülnek kialakításra.

A fejlesztések a következők:

– Piac fejlesztése

– Az Árpád utca üzleteinek homlokzat felújítása

– Deák Ferenc utca felújítása

– Kossuth tér felújítása

– Fő tér felújítása

– Játszótérépítés

– Integrált kertészet munkák a városközpontban

– Kossuth utca sétálóutcává alakítása

– Ó-templom környékének rehabilitálása

– Mitrovszky kastély ingyenes parkolóinak fejlesztése

– Térségi okmányiroda kialakítása

– A Megyei Bíróság homlokzatának felújítása (konzorciumként)

Gazdasági funkcióként a piac és az Árpád utca üzlethelységeinek megújulását tűztük ki célul. A piac helyzete évek óta megoldásra vár, bővítés, férőhelyek komfortosítása, nyilvános illemhelyek, kerékpártárolók alakulnának ki, új elemként gombavizsgáló és a szárazkapu építése jelenik meg, ezzel a piac funkciója jelentősen bővül. Városi funkciót erősíti, hogy a városközpont teljesen új arculatot kap. Megújul az akcióterület, díszburkolat készül, játszótér épül, sétálóutca kerül kialakításra, parkolók épülnek. Szarvas, mint kistérségi központ, európai arculatot kap. A sétálóutca kialakítása mellett a Fő tér, a Deák Ferenc utca is integrálódik a városközpont megújulásába. A munkákat a játszótér építése egészíti ki, mely az európai normáknak megfelelő tér kialakítását fogja eredményezni. A burkolat és közmű fejlesztés mellett a zöldterület növekedése is jelentős, melyet a kertészeti munkák tervezésével szeretnénk szervezetté tenni. Közszféra funkció fejlesztéseként új elemként, funkcióként jelenik meg a térségi okmányiroda kialakítása, mely lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézés kialakítására is. Konzorciumi tagként kerül bevonásra a Megyei Bíróság, melynek épülete többéves átgondolt projektnek köszönhetően folyamatosan megújul. A mostani homlokzati felújítás zárása az épület megújítási projektnek. A város ezzel a megyében elfoglalt helyét, szerepét is erősíti. Szintén a közszféra funkció erősödését jelzi az új elemként megjelenő térségi okmányiroda kialakítása és fejlesztése, felszerelése a kistérség lakóinak jelent jobb, korszerűbb megoldást ügyeik intézésében.

A soft elemek szorosan kapcsolódnak a fejlesztésekhez: környezettudatos kampányok szervezése, befektetés ösztönző programok szervezése vállalkozók, leendő vállalkozók részére. A közösség összetartó erejét formáló parkosítási projekt, a kerékpárutak, kerékpártárolókhoz kapcsolódó közlekedésbiztonsági kampány, mely a biztonságos közlekedés fejlesztését szolgálná. A projekt előkészítettsége nagyon jó: a legtöbb fejlesztés esetében engedélyezett tervek állnak rendelkezésre, az önkormányzat képviselőtestülete pedig határozatával biztosította az önerőt. A projekt költségvetése kihasználja a pályázat adta lehetőségeket, 750 000 000 Ft támogatási összeggel kalkulál, 80%-os támogatási intenzitás mellett.

 

Mindezen fejlesztési irányok alapján Szarvas Város a következő 15 évben olyan várossá

akar válni, amely a következő címekre érdemes:

1. "Komfortos város"

2. "Szép város"

3. "Zöld város"

4. "Térségi szolgáltató központ"

5. "Vendégváró város"

6. "Térségi gazdasági centrum"

 

1. „Komfortos város" – Európai normáknak megfelelő, a lakosságot és vendégeket

kiszolgáló városi infrastruktúra kialakítása

– Kerékpárút bővítése, kerékpáros híd építése

– Városi elkerülő út megépítése (M44-es út)

– Akadálymentes közlekedés biztosítása

– Intézmények minőségének és a volt dolgozók kvalifikáltságának javítása

– A főutca forgalom-csendesítése

– Szennyvízhálózati rácsatlakozások növelése

– Csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése

– Külterületek belvízelvezetése

– Összehangolt belvíz- és öntözőrendszer működtetése

– Új szennyvíztisztító telep kialakítása

– Vasút és buszállomás rekonstrukciója

– Belterületi útrekonstrukciók

– Új játszóterek létrehozása

 

2. „Szép város" – Szarvas hagyományos kisvárosi értékeit megőrző egységes és igényes

városkép, minőségi lakókörnyezet kialakítása

– Épület- és homlokzat-felújítások

– Tömbbelső – feltárási program

– Díszvilágítási program folytatása

– Gyalogos övezet, hálózat kialakítása (sétálóutcák)

– Parkosítás növelése

– Közterek fokozott karbantartása, rekonstrukciója

– Épített környezet védelme

 

3. „Zöld város" – A meglevő értékes természeti környezet védelme illetve megőrzése a lakosság környezetvédelmi szemléletének kialakítása mellett

– Regionális hulladéklerakó bővítése

– Véderdősávok további telepítése

– Szelektív hulladékgyűjtés működtetése

– Hulladékkezelési technológiák alkalmazása (komposztálás)

– Városi zöldfelület növelése

– Körös-Maros Nemzeti Park működtetésével oktatási centrum létrehozása

– Természeti környezet védelme

 

4. „ Térségi szolgáltató központ" – A város térségi szolgáltatási központ szerepének teljessé tétele

– Fiatalok és idősek lakáshelyzetének javítása (bérlakás, bentlakásos intézmény)

– Egészségügyi centrum kialakítása, egészségügyi intézmények bővítése

– Ügyelet és mentőszolgálat működtetéséhez közös diszpécserszolgálat kialakítása

– Időseket szolgáló intézményi rendszer bővítése (idősek klubja)

– Oktatási intézmények fejlesztése, tornaterem fejlesztése

– Oktatás, képzések fejlesztése, csökkent képességű gyermekek oktatásának biztosítása

– Művelődési Központ, valamint a regionális színház korszerűsítése, bővítése

– Szabadidős létesítmények széleskörű réteg általi használatának elősegítése

– Sportcsarnok létesítése, füves pályák kialakítása, karbantartása

– Rendezvényközpont létesítése

– Új vásártér kialakítása

– Új lakóterületek kialakítása

– Térségi bekötőutak felújítása

– Új közúti híd építése Mezőtúr felé a Körösön (komp helyett)

 

5. „ Vendégváró város " – Szarvas természeti környezetére és kulturális hagyományira építő idegenforgalom megvalósítása

– Helyi rendezvények bővítése

– Szabadtéri- vagy vízi színpad létrehozása

– Szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése

– Gyógyfürdő, gyógyszálló létrehozása (régi Árpád Szálló hasznosítása)

– Természetvédelmi értékeket bemutató programok kidolgozása

– Nevezetes pontok elérhetőségének javítása

– Városi idegenforgalmi információs rendszerek fejlesztése

– Kerékpáros, lovagló és túra útvonalak hálózatának kiépítése

 

6. „ Térségi gazdasági centrum" – A város termelési hagyományaira és kutatási hátterére épülő’ mértéktartó, korszerű gazdaság kialakítása

– Szolgáltató szektor háttériparának korszerűsítése

– Speciális szarvasi, magas minőségi szintű termékek kisüzemi előállításának ösztönzése,

feltételrendszer kialakításának elősegítése

– Termékek minőségének emelése

– Termékek magas szintű feldolgozása

– Ipari park fejlesztése (infrastruktúra, szolgáltatások)

– Ipari klaszterek kialakítása (textilipari, élelmiszeripari)

– Ipari parkba települő vállalkozások támogatása, kedvező adópolitika kidolgozása

– A városi K+F szektor fejlesztése

– Közös tervezés a kistérség többi településével —» Kistérségi Ipari Park

Akcióterület kijelölése

A város 16.157 ha belterületéből 70,47 hektáron terül el az akcióterület. A fejlesztések helyszínéül kijelölt terület egybefüggő, utcák általi lehatárolása:

A Holt-Körös bal partján található Erzsébet-liget, térképen látható lehatárolt területe, továbbá a Holt-Körös jobb partján található Szabadság út szakasza, majd a Vajda Péter utcán felfelé haladva a Vasút úttal való kereszteződésnél ráfordulva a Béke utcára, tovább a Jókai Mór utcán, (balra fordulva) és bezárva a kijelölt területet a Holt-Körös partján túli Erzsébet-liget déli határával a Városközpont minden oldalról lehatárolt területe jelenik meg.

Az akcióterület Szarvas belvárosa, társadalmi-gazdasági szempontból is városközpont, kistérségi központ, a városi funkcióknak megfelelő szolgáltatásokkal. Az akcióterületen a lakónépesség száma 2097 fő, a lakásállomány száma 939 db.

Jellemző városi és városrészi adatok:

Akcióterület kiterjedése: 70,47 ha, a város belterülete: 16 157 ha

Az akcióterületen élők száma: 2097 fő, a város lakossága: 17479 fő.(2008-as becslések.)

A [newjság] olvasói számára összeollózta: Petényiné Bencsik Anita /PMH

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

Téli Kupa – 14. játékhét

A Jobbik választási kampánynyitót tartott