in

Tájékoztatás a Benka felújítási munkálatairól

A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolát és Óvodát fenntartó Ótemplomi Evangélikus Egyházközség az intézmény teljes körű akadálymentesítésére 2009-ben 30 millió Ft-ot nyert Uniós pályázaton. 

A  kivitelezési munkák költségvetése 42.162.000.- Ft. A hiányzó forrást a Magyarországi Evangélikus Egyház biztosította.  Az akadálymentesítés megvalósítására 2009. decembere és 2010. márciusa között kerül sor. Ennek keretében a tornatermi öltözők, a mellékhelyiségek és a folyosói burkolatok felújítása, az épület 43 nyílászárójának cseréje, a folyosók tisztasági festése, valamint lift beszerelése történt meg. 

A kivitelezés minőségi megvalósítása a Sovány Mihály vállalkozó szakszerű és körültekintő irányítása alatt álló munkacsoportnak köszönhető. 

A felújítási munkálatok alatt az intézményben belső átcsoportosítás mellett zavartalanul folyt az oktató-nevelő munka. A lehetőséget kihasználva az építkezés alatt a tanulók pedagógusok felügyeletével megtekintették a különböző munkafolyamatokat. 

Mindannyiunk örömére szolgál, hogy megújult környezetben folytathatjuk tevékenységünket. 

Molnár Istvánné
igazgató

 

Vélemény, hozzászólás?

Álmodtam egy világot

A jó kapusteljesítmény önmagában kevés