in

Csíksomlyó üzenete

Életre szóló élményben volt része annak, aki idén ellátogatott Csíksomlyóra, vagy a Duna Televízió jóvoltából élő közvetítésen követte figyelemmel a búcsú eseményeit. A Rákóczi Szövetség Szarvasi Ifjúsági Szervezetének tagjainak megadatott, hogy személyesen tapasztalhassák meg a 444.alkalkommal megrendezett búcsút. Sorrendben ez a 12. somlyói út volt, ami a vártnál sokkal többet adott a résztvevőknek.

Az idei év mottója „Most segíts meg Mária!” volt, és talán még sosem volt ennyire aktuális a jelmondat. Hiszen jelenünk bizonytalan, kiszámíthatatlan, sokan érzik magukat kiszolgáltatottnak, elesettnek, megalázottnak és szenvedőnek. A válság már nemcsak a gazdaságot sújtja, hanem az emberek lelkét, szívét is. Csüggedtek vagyunk, viszályok dúlnak a mindennapi élettereken: munkahelyeken, családokban, a politikában. Sokszor megtapasztalhatjuk, hogy a nehézségek közepette vannak olyanok, akik még belerúgnak az elgyötörtekbe, elesettekbe, szinte kéjes örömmel kínozva a már végletekig elcsigázottakat. Mi is ilyen nehéz lélekkel indultunk neki utunknak és csodába illő változásokat tapasztalhattunk meg az öt nap alatt. 

Sorolhatnám Erdély magával ragadó szépségeit, amiket megtekintettünk: Vajdahunyad várát, Prázsmár erődtemplomát, Tusnádfürdő egekig nyújtózó fenyveseit, Petőfi vén körtefáját Székelykeresztúron, vagy Nagyszeben szépséges belvárosát, esetleg a Tordai-hasadék sokéves szikláit; mégis: az idei út legmeghatározóbb élménye, és lélekformáló eseménye Böjte Csaba ferences szerzetes beszéde volt a hegyen. 

Olcsó közhely lenne hegyi beszédként jellemezni szentbeszédét, ez ellen ő is tiltakozna személyiségéből fakadó szerénysége folytán, de jelentősége az őt hallgatók életében ahhoz fogható. Bátorításra, összefogásra buzdított minden szava. Emlékeztetett mindannyiunkat arra, hogy Isten nem a csüggedés lelkét adta szeretett teremtményeinek, hanem az imádság, a szeretet, a jóság és az újrakezdés lelkét. 

Múltunk nagyjainak példáit sorolta elénk, akik Istenbe vetett hitükkel és végtelen bizodalmukkal formálni tudták a történelmet a legnehezebb és legveszélyesebb korokban is. Csaba testvér Máriát, Jézust, Szent István királyunkat, Szent Ferencet, Domokos Kázmér ferences szerzetest és Márton Áron püspököt állította példának elénk, akiknek életéből, munkájából és Istenbe vetett hitéből erőt meríthetünk nehézségeink közepette. De Csaba testvér házi feladatot is adott nekünk: hazatérve bátorítanunk, buzdítanunk és konszolidálnunk, megerősítenünk kell környezetünket, és a minket körül vevő embereket. Ezért most kedves olvasók, szeretteink, barátaink, kollégáink és minden jóakaratú ember, a csíksomlyói zarándoklat résztvevőinek nevében buzdítalak benneteket arra, hogy ne csüggedjetek. Bízzatok Istenben és imádkozzatok, hiszen ha Őt kéritek segíteni fog nektek. Bátorítalak benneteket arra, hogy ne engedjetek a Gonosz megosztó ármánykodásának, hanem fogjatok össze, és imádságos szívvel és jó szándékkal, egymást segítve emelkedjetek felül az ártó indulatokon. Kezdjétek újra a munkát és ne torpanjatok meg a nehézségeknél. Ha jó úton jártok Isten megsegít benneteket. Bízzatok és higgyetek Istenben, nem fogja elveszejteni a reá bízottakat. Hirdessétek a szeretet és Jézus igéjét, legyünk egy nagy család, ahol a szeretet, a béke és Isten az Úr. Építsünk új világot a romokon, nyújtsuk ki egymás felé a kezünket és dolgozzunk kitartó hittel a jó ügy érdekében – hiszen: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm, 8, 31)

Hálás szívvel mondunk köszönetet a Rákóczi Szövetségnek a támogatásért, Kituljak Eszternek a fáradhatatlan szervező munkájáért. Aki szeretné Csaba testvér szentbeszédét elolvasni az alábbi linkre kattintva megteheti, szolgáljon lelki épülésére!

http://csiksomlyo.ro/bojte-csaba-szentbeszede-csiksomlyon

A Rákóczi Szövetség Szarvasi Ifjúsági Szervezete nevében: 

Bődi Etelka

Vélemény, hozzászólás?

1920. jún. 4.

Eltűnt személyt keres a Rendőrség