in

Bemutatkozott a civil kurázsi csapata

100917nacse

100917nacseBemutatkozó sajtótájékoztatóra hívta a médiát a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete. Az NACSE minden körzetben tudott jelöltet állítani, mondta Dr. Józsa Vilmos az egyesület polgármesterjelöltje. Az egyesületet 1991-ben, a negyedik gyermekének születésekor hozta létre többedmagával Dankó Pál, aki azóta már két ciklusban is bejutott a képviselőtestületbe, valamint megyei szervezetekben szerzett tapasztalatot.

A jelöltek egyenként, a körzetek sorrendjében mutatkoztak be a sajtó jelenlévő képviselőinek, ill. rajtuk keresztül a szarvasiaknak. Egy jelölt, Szabó Zsolt kivételével mindegyikük több gyermeket nevel. Többen közülük, Homonnai Tiborné, Gombár Györgyné és Nagy Sándorné, nem csak a saját gyermekeiket nevelik, hanem nevelőszülőként is tevékenykednek.

A jelöltek között van vállalkozó, Deme Mihály, nyugalmazott tűzoltó, Medveczki István, és napközis nevelőnő is, Nagy Sándorné, aki az egyesület elnökségi tagja is.

Józsa Vilmos az 5. választókerületben és polgármester-jelöltként is indul. Mint polgármesterjelölt Szerinte is stílusváltásra lenne szükség. Nagyobb hangsúlyt adna az alulról jövő kezdeményezéseknek, mert szerinte nem biztos, hogy az, amit néhány ember eldönt, arra van a lakosságnak is szüksége. Ha megkapná a választóktól a bizalmat, elsősorban a munkahelyteremtő beruházások támogatására fektetné a legnagyobb hangsúlyt. Mint azt Józsa Vilmos elmondta, ők nem profi politikusok, nem profi szónokok, de vérprofi civilek. Kérte a szarvasiakat, hogy október 3-án szavazzanak rájuk.

A NACSE jelöltjei:

JÓZSA VILMOS, polgármester és az 5 sz. körzet képviselőjelöltje Csongrádon születtem 1957-ben. Középiskolai tanulmányaimat követően 1983-ban Lengyelországban szereztem halbiológusi diplomát, majd 2008-ban ugyanott doktori címet. Feleségemmel, Kawiecka Barbara hidrobiológussal 24 évvel ezelőtt költöztünk Szarvasra. Három gyermekünk közül, Alexandra már végzett bölcsészként dolgozik Budapesten, a fiatalabb Vanda és Dávid még tanulnak ugyanott. A Halászati és Öntözési Kutatóintézetben dolgozom tudományos főmunkatársként. Az elmúlt 12 évben egyesületünk delegáltjaként az Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottságának munkájában vettem részt. Az itt szerzett tapasztalatok és személyes élmények megerősítettek abban, hogy a lakosságot érintő döntések előkészítése során nem mellőzhető azok igénye és véleménye. A civilek részvétele az elmúlt 12 év során sok esetben eredményezte a szarvasiak akaratának érvényesítését (pl. intézmény átadás, vagy áthelyezés). Képviselővé történő megválasztásom esetén síkra kívánok szállni a körzetem bel- és külterületén elmaradt beruházások, elsősorban útépítések és infrastruktúra fejlesztések pótlásáért. Ezen kívül a lakosság véleményére támaszkodva az oktatás és környezetvédelemmel kapcsolatos témákban kívánom képviselni a helyiek érdekét.

Polgármester jelöltként úgy gondolom, hogy vezetési stílusváltásra van szükség. Az alulról jövő igényeket felkaroló szolgáltató önkormányzatot részesítem előnyben, az uralkodó és csak a felülről jövő ötleteket támogató stílussal szemben.

MEDVECZKI ISTVÁN, az 1 sz. körzet képviselőjelöltje 50 éves nyugalmazott tűzoltó vagyok. Jelenleg, mint aktív nyugdíjas próbálom fejleszteni tűzvédelmi vállalkozásomat. Szarvasra 1985-ben kerültem ahol huszonöt és fél évet a Szarvasi Tűzóltóparancsnokságon, mint tűzmegelőzési előadó, majd mint tűzmegelőzési osztályvezető dolgoztam 2009 december 15-i szolgálati nyugdíjba vonulásomig. Elvált vagyok három gyermekemet egyedül nevelem. A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének 15 éve vagyok a tagja, így nem is kérdéses, hogy miért civilként, épp az Ő képviseletükben indulok az önkormányzati képviselő választásokon. Habár nyugdíjas vagyok nemcsak azok, hanem a pályakezdő fiatalok érdekeit is szeretném képviselni segíteni azok gyors és szakszerű elhelyezkedését is. A rászoruló, dolgozni akaró nagycsaládok helyzetének javítását is nagy hangsúllyal kívánom képviselni. Az egészséges életmód propagálására, olyan sport és kulturális programokat, rendezvényeket akarok megszervezni, amelyek nem csak a helyi lakosságnak, hanem az idelátogató vendégek tetszését is elnyerik. A körzetemben meglévő lakossági igények képviseletén kívül elsősorban a bűnmegelőzést és a vagyonvédelem terén rendelkezem megfelelő kompetenciával. A térfigyelő rendszer megléte mellett szükségesnek tartom a közterület felügyeleti és mezőőri szolgálat megerősítését, azok az állandó jelenlétet. Szeretnék, egy békés Szarvast létrehozni, ehhez kérem az Önök támogatását!

SZABÓ ZSOLT, a 2 sz. körzet képviselőjelöltje 23 éves fotóművész és költő vagyok. Jelenleg a Szarvasi Fiatalokért Művészeti Klub elnöke és egyben alapítója. Szarvas kulturális életének fejlődéséhez verses – fotós kiállításaimmal járulok hozzá. 2006-ban Gyomaendrődön érettségiztem, később Békéscsabán külkereskedelmi végzettségre tettem szert. Szüleim révén 20 éve tartozom a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületéhez. A Szarvason nevelkedett, az itt élni és boldogulni akaró új generáció képviseletében indulok az önkormányzati képviselő választásokon. Mivel fiatal vagyok így a programjaim elsősorban a korombeliekhez szólnának. Számos tehetséges művész fiatal származik Szarvasról, azonban nem mindegyik tudja helyben biztosítani a megélhetését, ezért elhagyja szülőhelyét. Főbb céljaim közé tartozik a hátrányos helyzetű, még kevésbé ismert, fiatal művészek segítése, hogy megmutathassák tehetségüket másoknak is. A meglévő tusrisztika programokhoz kapcsolódóan olyan új kulturális és gasztronómiai rendezvényeket hoznék létre, amit a szarvasi fiatalok és az idelátogató huszonévesek is élveznének. Fontosnak tartom az idősebb korosztály körében az iuterneteskultúra elterjesztését, ingyenes internetes tanfolyamok szervezésével. Úgy vélem az Internet csökkentheti az időskori depresszió kialakulásának veszélyét és a korosztályok közötti új kapcsolatok révén ellensúlyozhatja a magyar társadalmat átható idősellenességet is. Szeretnék, egy szerethetőbb Szarvast létrehozni, ehhez kérem az Önök támogatását!

DANKÓ PÁL, a 3 sz. körzet képviselőjelöltje 55 éves takarmánygazdálkodási szakmérnök vagyok. A Gallicoop Zrt takarmánygyártó üzemében a premixüzem vezetőjeként dolgozom. Feleségem gyógypedagógus, a szlovák általános iskolában tanít. Négy gyermeket neveltünk, a legfiatalabb még tanul. A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének alapítója vagyok, melynek 13 évig voltam elnöke, majd a tagság bizalmából tiszteletbeli elnökké választottak. 1994-98 közötti időszakban helyi és megyei önkormányzati képviselőként tapasztalatokat szereztem az önkormányzati feladatokról, a képviselő felelősségteljes munkájáról A 2006-2010-es ciklusban a civilekben bízó szavazók jóvoltából ismét tagja lehettem a képviselő testületnek, ahol a Népjóléti valamint a Gazdasági és közbeszerzési bizottságban dolgoztam. Sikernek értékelem, hogy a testületi munkából sikerült a pártpolitikát kiiktatni, a többség szinte kontroll nélküli érdekérvényesítését ellensúlyozni tudta jelenlétünk, a civil kontroll jelentősége nőtt a politikai pártok elsődlegességével szemben. A város fejlődéséhez, gyarapodásához érdemi munkánk is hozzájárult. Továbbra is szeretnék segíteni választókerületem és Szarvas város felvirágoztatásában, az Európai Uniós pénzek és pályázatok minél jobb, ésszerűbb, a lakossági igényeket kielégítő kihasználásában. A közbeszerzésen kívül elsősorban a mezőgazdasággal foglalkozó lakosság érdekvédelmében rendelkezem kellő felkészültséggel. Kérem szvazatukkal támogassák, hogy megvalósíthassam ezirányú törekvéseimet.

GOMBÁR GYÖRGYNÉ, a 4 sz. körzet képviselőjelöltje Gombár Györgyné vagyok. Férjemmel, három saját gyermeket és nevelőszülőként egy tíz éves fiúgyermeket nevelünk. Jelenleg a „Cherbo” Tanoda vezetőjeként dolgozom. A Habitat for Humanity szervezetének és a Szegedi Fatime Ház Alapítványnak elnökségi tagja vagyok. A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének 2005-ben lettem az elnöke, 2006 óta pedig szóvivője vagyok. 2006 óta vagyok Önkormányzati képviselő. Az Ifjúsági és Sportbizottság, az Oktatási és a Népjóléti Bizottság munkájában veszek részt. „Főállású civilként” mindig igyekszek a velem kapcsolatba kerülő emberek, családok problémáira megoldást találni. Sajnos lakókörzetem, a város dél-keleti része nem a város központja. Nincsenek üzletek, cukrászda, játszótér, közösségi tér, park. Nem megfelelő a közlekedésszervezés sem. Szükséges lenne az utak, járdák folyamatos javítása, karbantartása, a meglévő földutak szilárd útburkolattal történő ellátása, járdák kiépítése. Nagyon fontos feladat a külterületek közbiztonságának védelme, az ott élő főleg idős emberek segítése. Szakterületem az esélyegyenlőség, szociális ellátások és a civilek bevonása a város életébe. Az ezzel foglalkozó civil szervezetekkel együttműködve jobb hatékonysággal hasznosulnának az erre fordított állami források. Fontos lenne kiterjeszteni a közmunkák körét, hogy mindenki profitáljon ebből az állami támogatásból. A családsegítő szolgálat erősítésével, utcai szociális munkásokkal, életvezetést segítő szolgáltatásokkal hatékonyabbá és átláthatóbbá tehető a szociális rendszerünk. Kérem, támogassanak e célok eléréséért!

HOMONNAI TIBORNÉ, a 6 sz. körzet képviselőjelöltje 1975-ben születtem Szarvason, itt is élek gyermekeimmel. Általános iskolai tanulmányaimat Szarvason, a középiskolait Gyomaendrődön végeztem. Öt éve megözvegyültem, azóta 5 gyermeket nevelek egyedül: Dánielt (17), Viktóriát (15), Renátát (12), Olivért (8), és elhunyt nagynéném gyermekét, Jánost (13). Jelenleg a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének vagyok az elnöke, melyből adódóan tagja vagyok a Magyar Szegénységellenes Hálózat fókuszcsoportjának. Részt vettem Baján egy Ifjúsági kezdeményezéseket támogató hálózati képzésen is. Úgy vélem, az önhibájukon kívül rászorulók problémái csak civil összefogással oldható meg, az erre szánt források átadása mellett. Olyan tetterős fórumra van szükség városunkban, mely a bürokratizmus kiiktatása mellett tesz a családokért, az azokban élő gyermekekért. Programunk, amely a magyar hagyományra épülő társadalmi és gazdasági rendszeren alapul, merőben új, mégis egy erős szociális hálót építene fel, melyben megakadályozható, hogy hónapok, évek teljenek el, mire egy gyermek esetében foganatosítható a számára kedvező változás. Fontosnak tartom a család egységét a gyermekek testi, szellemi és lelki fejlődésének biztosítását. Minden gyermeknek lehetőséget kell adni, hogy a megfelelő körülmények között tanulhasson, adottak legyenek számára a tárgyi feltételek, a család nyugalma, biztonsága. Programunk biztonságot nyújt a családoknak, és nem feledik azt, hogy a nagycsalád és az idősek érdekvédelme generációkon átívelve valamennyinket érintő, halaszthatatlan kérdés. Ehhez kérem szíves támogatásukat!

DEME MIHÁLY, a 7 sz. körzet képviselőjelöltje 1962-ben születtem Budapesten, ahol tanulmányaimat is folytattam, és 1980-ban szereztem gázvezeték és készülékszerelő képesítést. Kozsuch Edittel történt házasságkötésemet követően 28 éve költöztem Szarvasra és itt neveljük három gyermekünket. Mihály és Csilla Budapesten jár egyetemre, Tünde Békéscsabán középiskolás. A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének 17 éve vagyok a tagja. Idén megválasztottak a Magyar Épületgépész Szövetség megyei alelnökének. Jelenleg is vállalkozóként az eredeti szakmámban dolgozom. Körzetemben elsősorban a vasútvonal és a Bajcsy Zs. utca közötti gazos, mocsaras terület rehabilitációját tekintem elsődlegesnek. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat ne csak adókedvezménnyel segítse a helyi vállalkozókat, vagy új vállalkozások letelepülését, hanem a még fel nem használt kötvényből kedvezményes hitellel támogassa a munkahelyteremtő uniós pályázatok önrészének biztosítását! Ezen felül fontos lenne a helyi mikro- és kisvállalkozások előnyben részesítése a beruházásoknál, közbeszerzéseknél is! Az energia felhasználás racionalizálásával, a megújuló energiaforrások alkalmazásával jelentősen csökkenthető lenne a közintézmények üzemeltetési költsége. Nem halasztható tovább a meglévő geotermikus fűtési rendszerek hatékonyságát javító beruházások. Ezen kívül növelni kell a lakossági részvételt a napkollektoros meleg víz és áramtermelésre nyújtott pályázati források felhasználásánál. A vezetékes gázzal nem rendelkező körzetekben támogatni kell a fűtési rendszerek átalakítását a helyi kisvállalkozók által előállított fabrikett és pellet felhasználásra. Kérem, támogassanak szavazatukkal!

NAGY SÁNDORNÉ, a 8 sz. körzet képviselőjelöltje Szarvason születtem 1958-ban., Felsőfokú tanulmányaim elvégzése óta tanítónőként dolgozom. Jelenleg a csabacsüdi Trefort Ágoston Általános Iskolában dolgozom napközis nevelőként. Öt „saját”gyermekünk van. Vera főiskolát végzett, dolgozik. Rita tanító, Ausztriában dolgozik, Ivett vendéglátó szakközépiskolát és virágkötészetet végzett, már dolgozik, Alexandra és Sándor. még tanulók. 2007 nyara óta két nevelt gyermekünk is van: Szabó Imre és Gábor, tanulók. Elnökségi tagja vagyok a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének, aktívan részt veszek programjaikon és segítem munkájukat. Ennek köszönhetően alkalmam volt megismerni más családok sikereit és gondjait. Születésem óta kisebb megszakításokkal Szarvas külterületén lakom. Az itt élők problémáit nap, mint nap személyesen megtapasztalom. A külterületen élők esetében elsődlegesen a hiányzó utak megépítését a meglévő járdák javítását (pl. Bezina, Középhalom, Rózsási szőlők stb.) tartom szükségesnek. Minden kerületben biztosítani az öregek napközi otthonának működését, igény szerint meleg étkeztetés megszervezése, a gyerekek iskolába járásának segítsége (pl. iskolabusz) Mint helyben lakó képviselő, a városban lakó képviselőnél jobban tudnám képviselni az itt lakók érdekeit. Kérem, támogassanak szavazataikkal célom elérésében!

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

100917vajda

Sikeres Szakmai Napok a Vajda Péter Intézményben

100918jobbik

Szegedi Csanád Szentandráson