in

Tanulva tanítani „Iskolai tehetséggondozás”

110930benka

110930benkaA Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP – 3.4.3-08/2 Iskolai tehetséggondozás tárgyú pályázati felhívásra, 19 762 000 Ft összegben, amely 100%-ban vissza nem térítendő pályázati támogatás.

 

110930benkaTanulva tanítani „Iskolai tehetséggondozás”
„Ki-ki milyen kegyelmi ajándékot kapott,
Úgy szolgáljatok azokkal egymás javára”
(1 Péter 4,10)

A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP – 3.4.3-08/2 Iskolai tehetséggondozás tárgyú pályázati felhívásra, 19 762 000 Ft összegben, amely 100%-ban vissza nem térítendő pályázati támogatás.
A pályázat keretében az általános iskola és az óvoda pedagógusai képzéseken vettek részt, majd az elsajátított tudást a napi munkájukban alkalmazzák.
Lehetőség nyílt eszközök beszerzésére, melyek segítik az oktató-nevelő munkát.

A pályázat keretében az általános iskola és az óvoda pedagógusai képzéseken vettek részt, majd az elsajátított tudást a napi munkájukban alkalmazzák.

Lehetőség nyílt eszközök beszerzésére, melyek segítik az oktató-nevelő munkát.

Az iskola tanárai három komplex fejlesztési tervet dolgoztak ki, melyek lehetőséget teremtettek a szülők, a városi, kulturális, turisztikai szervezetek, intézmények, civil szereplők bevonására, és így az intézményi tehetséggondozási tevékenységünk szélesebb körű fenntartására nyílt lehetőség.

Elkészítettük az egyéni fejlesztési terveket, az eredményes megvalósítás érdekében a módszerek, eszközök szabályzata is rendelkezésre áll.

Megrendezésre kerültek a konferenciák, a tapasztalatcsere, fórumok.

A szülők akadémiája rendezvénysorozaton sok érdeklődő vett részt.

A tehetségkutató versenyek alkalmat teremtettek arra, hogy tágabb környezetünk is megismerje iskolánk tehetséggondozó tevékenységét, és újabb szereplők kapcsolódjanak be az országos hálózatba.

A tehetséggondozással kapcsolatos akkreditált továbbképzéseken 46 fő pedagógus vett részt.

Egyéni fejlesztési terveket, programokat dolgozott ki 2 fő, Csenkeiné Madarász Csilla és Molnár Magdolna.

Tehetségkutató versenyeket szervezett 2 fő, Csenkeiné Madarász Csilla és Molnár Magdolna.

Kidolgozásra került 8 db gazdagító program:

Hírességeink projekt keretében szarvasi népi étel, a kapusznyika, a nemzetőrök, a   

könyvnyomtatás, valamint a  tájábrázolás témákat Csenkeiné Madarász Csilla, Hovorkáné Hegedűs Hajnalka, Révész Éva és Csernusné Samu Edit dolgozta ki a tanulók közreműködésével.

Szarvas természeti értékei projekteket a hal, Pepi-kert, az akác témákban Podany Anna, Bencsik Tiborné, Révész Éva vezette.

Önmegvalósítók a művészetek eszközeivel témában a Buckó, és az elfeledett kincs – színdarabot adták elő, a projekt megvalósító pedagógusai Himerné Duló Erika, Csernusné Samu Edit, Himer Péter voltak.

Tanórán kívüli tehetséggondozás keretében tananyagfejlesztésre került sor, mely lehetővé tette a sokirányú fejlesztést, 9 fő pedagógus közreműködésével (Bencsik Tiborné, Csenkeiné Madarász Csilla, Csernusné Samu Edit, Gazsóné Gugolya Beáta, Himerné Duló Erika, Hovorkáné Hegedűs Hajnalka, Podany Anna, Révész Éva, Tolnai Tímea), 188 fő tanuló bevonásával.

Erdélyi szakmai tanulmányúton 15 fő pedagógus vett részt. Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a Székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziummal.

Megrendeztük az iskolai és a régiós tehetségkutató versenyeket, melyeken 100 fő tanuló vett részt.

Szülők akadémiája rendezvénysorozat segítette a szülők bevonását a tehetség programunkba. A program keretében 190 fő vett részt.

Tehetségrégiós konferencia megrendezése során neves szakemberek előadását 66 fő résztvevő hallgatta. A hálózatépítés a tehetségfejlesztésben konferencián sor került jó gyakorlatok átadására, szakmai konzultációra. Együttműködést alakítottunk ki Magyarországi és határon túli intézményekkel.

A tehetségsegítő hálózaba pedagógusokat és diákokat közvetítettünk.

A pályázat megvalósítása során rendszeresen biztosítottuk a nyilvánosságot.

A szakmai megvalósítás során a multimédiás és informatikai eszközök beszerzése megtörtént.

(10 laptop, 10 pendrive, 1 nyomtató, 3 db digitális videokamera, 3 db fényképezőgép, 1 db szkenner).

A minőségi oktatás, a tehetséggondozás nemzeti ügyünk.

Mindannyiunk érdeke, hogy a tanulók olyan iskolában tanuljanak, ahol kibontakoztathatják egyéni képességeiket. Messzemenően figyelembe veszik a széleskörű, és személyre szabott készség – és képességfejlesztés, a játékos ismeretszerzés, élménygyűjtés, kutatómunka adta lehetőségeket, megvalósítva a harmonikus személyiségfejlesztést.

A pályázat lehetőséget biztosított változatos munkaformák, kooperatív tanulási módok szervezésére, ahol a tanulók egymást segítve örömmel kapcsolódtak a tevékenységekbe. A tanulók sokoldalúan fejlődtek, gyarapították ismereteiket, élményeiket, gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek.

Köszönjük a projektben résztvevő kollégáknak, szülőknek, tanulóknak, valamint a város intézményeinek, hogy lelkesen, érdeklődéssel fogadták, és vettek részt a feladatok, a kitűzött célok megvalósításában.

„Akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.”

(1 Tim 3,13)

Molnár Istvánné szakmai vezető

Benyóné Török Éva projektmenedzser, pénzügyi vezető

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

110930klenk

Az év önkéntese is osztott

110930liszt

Lisztre emlékezve