in

Vajdás kisdiákok Spanyolországban

120104spain

120104spainIntézményünkből öt 7. osztályos diák 6 napot tölthetett La Corunaban, Spanyolország Észak-nyugatra fekvő óceánparti városában, melyet fekvése miatt a „világ vége” elnevezéssel illettek a történelem folyamán egészen a nagy földrajzi fölfedezések koráig. Ez az utazás része volt a Tempus Közalapítvány Comenius pályázatának, amely egy többoldalú, 8 országot – Spanyolország, Skócia, Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország és Magyarország  – összefogó együttműködés. A 8 iskola tanárai közösen dolgozták ki a két éven át tartó projekt feladatait, közös weboldalon, az Internet felhasználásval megtekinthették az iskolák diákjai az angol nyelven létrehozott részfeladatokat. Minden diák számára meg volt a lehetőség a közreműködésre, s a legkitartóbbak részt vehettek a projekt nyújtotta mobilitásokban is.

Intézményünkből öt 7. osztályos diák 6 napot tölthetett La Corunaban, Spanyolország Észak-nyugatra fekvő óceánparti városában, melyet fekvése miatt a „világ vége” elnevezéssel illettek a történelem folyamán egészen a nagy földrajzi fölfedezések koráig. Ez az utazás része volt a Tempus Közalapítvány Comenius pályázatának, amely egy többoldalú, 8 országot – Spanyolország, Skócia, Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország és Magyarország  – összefogó együttműködés. A 8 iskola tanárai közösen dolgozták ki a két éven át tartó projekt feladatait, közös weboldalon, az Internet felhasználásval megtekinthették az iskolák diákjai az angol nyelven létrehozott részfeladatokat. Minden diák számára meg volt a lehetőség a közreműködésre, s a legkitartóbbak részt vehettek a projekt nyújtotta mobilitásokban is.

La Coruna Colegio Hijas de Jesus elnevezésű jezsuita általános iskolája koordinátorként vett részt a projektben és fogadta a 8 nemzet tanárai t és a német és magyar diákokat.

Megérkezásünk napján a repülőtérről közvetlenül az iskolába mentünk, ahol a vendégül látó családok várták diákjainkat, mi, tanárok pedig az iskolával ismerkedtünk az intézmény rendkívül barátságos igazgatójának kíséretében.

A legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor óvodás korú, csinos, világoszöld egyenruhácskába bújt gyermekeket pillantottunk meg a folyosókon, ők ugyanis már az iskolarendszerhez tartozó előképzősök, akik 4-5 éves kortól osztálykeretben, sok játékkal, énekléssel készülnek az iskolára. Szerves része az iskolának ez az oktatási forma. A felsőbbéves tanulók is egyenruhában töltik a tanulási időt, ami 10 órától délután 4-ig tart, de november hónaptól 11-kor kezdősik és 5-kor fejeződik be a tanítás, ugyanis földrajzi helyzetüknél fogva később kél a nap és természetesen később is nyugszik.

A sport, a mozgás meghatározó tényező tanrendjükben. Az óceán felől érkező jelentős mennyiségű csapadék miatt a jól felszerelt tornaterem és az udvari sportpálya mellett egy fedett, de oldalt nyitott nagy méretű  terület szolgálja a diákok mozgásigényét, testnevelés órákon és szünetekben.

Ottlétünk alatt az új tanév nyitóünnepségére készültek, hiszen az iskolai hagyomány szerint az első hetekben együttesen meghatározzák az adott tanév fő célkitűzését, az ehhez kapcsolódó évközi feladatokal. Szeptemberben közösen folyik a felkészülés a tanévnyitó ünnepélyre. Ebben az évben Mater Candida jezsuita misszionárius nővér Dél-Amerikába utazásának xxxxxxxxxxx. évfordulóját ünnepelték. A hosszú és viszontagságos út körülményeit a diákok színpadon jelenítették meg és egy magával ragadó, közös énekléssel emlékezett meg a több száz diák az apáca példamutató életéről.

Az öböl partján egy hét kilométeres gyönyörú sétány épült, amely mellett kerékpárút is létesült. A nap bármely órájában futókkal, gyorsgyaloglókkal találkozhatsz, akik jelentős része idős korú/70-80 éves/,ám igenkiegyensúlyozott, jó kondíciójú férfi, nő.   

A sport végigkiséri sok-sok spanyol ember életét-állapítottam meg boldogan, ám némi  irigységgel magamban. Igyekeznek sajátmaguk tenni azért, hogymegelőzzék a betegségeket és még láthatóan jól is érzik magukat a mozgás közben. Ebből az életszemléletből „loptam „ volna haza  legszívesebben magammal . Milyen jó is lenne ugyanezt látni a Körös partján!

A ’kerekasztal’ megbeszéléseken kidolgoztuk az e tanév során a diákokra váró  közös feladatokat és az újabb csereutak időpontjait,céljait. Májusban a záró találkozó itt, Szarvason lesz, amelyre 18 tanár és több nemzet diákjai érkeznek majd.

A csereprogram során a La Corunatól 65 km-re fekvő Santiago de Compostelaban töltöttünk egy napot. Sokunk számára csenghet ismerősen ez a helységnév, hiszen az El Camino zarándokút utolsó állomásaként ismert 140 000 lakosú város a keresztény világ (Róma és Jeruzsálem után) harmadik legnagyobb zarándokhelye. A város a világörökség része, a 100 m hosszú latin kereszt alaú katedrális Szent Jakab, az első vértaú-apostol földi maradványait őrzi. Építésének időpontja 1128. Az első templomot 824-ben emelték s így több mint ezer éve a világ minden pontjáról zarándokok ezrei keresik fel évente a várost egy közös célból, a Szent Jakab iránti tiszteletből, mély istenhittől vezérelve. Jónéhány bakancsos, vándorbotos mai zarándokkal magunk is találkoztunk ott.

A hely szellemisége nyilvánvalóan üzenet számunkra is. Az évszázadok során a zarándoklatok nagyban segítették az emberek és eszmék áramlását, egymás megismerését, elfogadását. A Comenius program célja ugyanez: segíteni ezeken a diákcsere programokon, tanári tapasztalatcseréken keresztül a „világra nyitott iskola” szemlélet kialakítását úgy, hogy  ezáltal az európai integráció kézzelfoghatóbbá váljon Európa távolabbi pontjain is. Ugyanakkor a partnerországokba, -iskolákba tett látogatások alkalmával a helyi kulturális, történelmi értékek bemutatása a vendéglátó iskola diákjainak nemzeti öntudatát erősíti.

Hegedűs Bernadett tanárnő, aki a sikeres pályázatot írta és Molnárné Tóth Katalin, aki a másfél év alatt segítette, kitartásra biztatta a diákjait a feladatok teljesítésében és ezt a spanyolországi utazást ismegszervezte, mindketten felismerték , hogy milyen hasznosan épülhet be  egy ilyen európai projekt az iskolai oktatás ,személyiségfejlesztés  folyamatába, másrészt mennyire kézzelfoghatóvá válik az új információs technológiák alkalmazása a  diákok számára.

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

120103tuzolto

Tűzoltóságunk volt, van. Lesz?

120104adozok

Az adóforintok sikerünk alapjai