in

1812 és kora Szarvason

120718molitorisz

120718molitorisz2012. augusztus 11-én lesz épp kétszáz éve, hogy a szarvasi Szent Klára plébániatemplomot felszentelték. E nevezetes dátumra a városképet előnyösen formáló új toronysisak készült és került fel a templomtoronyra 2012. július 8-án.

A jubileum alkalmából a római katolikus plébánia a fenti címmel 11 részes konferenciasorozatot szervezett a szarvasi Tessedik Sámuel dísztermében, melynek utolsó eseményeként került sor dr. Molitorisz Pál előadására 2012. július 14-én.

Az előadó bevezető gondolataiban utalt a szarvasi egyházak jelentős építkezéseire. Az ótemplomi evangélikus egyház hatalmas szociális jellegű beruházást végzett az elmúlt években, a reformátusok új templomot építettek s a Szent Klára templom tornyára impozáns toronysisak került, melyet szinte azonnal megszoktak és megszerettek a szarvasiak.

A tárgyalt időszak Ferenc császár hosszú uralkodásának idejére esik. E korszakban a köznemességben is megértek az igények a változásokra, megindultak a reformmozgalmak, melyek helyileg elsősorban Tessedik Sámuel tevékenységében öltöttek testet.

Az előadásból megismerhettük a középkori Szarvas pusztulásának körülményeit a török idők végén, majd az újratelepült helység gyors terjeszkedését, fejlődését, földesurait – kikkel a szarvasi jobbágy mindig jó viszonyban állt. Sétát tehettek az előadás hallgatói a korabeli térképek felhasználásával is a kétszáz évvel ezelőtti halmaztelepülésen, bepillanthattak lakóházaiba és középületeibe, a korabeli Szarvas életébe. Részesei lehettek a település nagyszabású rendezésének, melynek köszönhetjük a mai város sakktábla jellegű utcáit.

Áttekinthették a fiatal, alig negyedszázados szarvasi római katolikus egyház megalakulásának történetét, melynek első miséje épp a manapság Ótemplomnak nevezett evangélikus templom felépítésével esett egy időbe. Példaszerű volt a túlnyomóan evangélikus vallású szarvasiak kezdeti idegenkedésének megszűnése és barátságos kapcsolatainak kialakulása mindjárt az alakulás évében.

Az előadó bőséges régi képanyaggal illusztrálta mondanivalóját.

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

120717koncert

Beindult a Szarvasfest

120718corini

Corini kiállítás – Szarvason először