in

Nemzetiségi konferencia Szarvason

121201szie

121201szieA nemzetiségi pedagógusképzés hagyományait megőrző és továbbfejlesztő szarvasi intézmény november 16-án rendezett konferenciát A nemzetiségi oktatás és képzés értékei és perspektívái címmel. A konferenciát dr. Lipcsei Imre, a SzIE ABPK dékánja nyitotta meg

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével, és a résztvevőket köszöntötte a SzIE rektora, dr. Solti László akadémikus, valamint Štefan Daňo, a Szlovák Köztársaság főkonzulja és Dragoş Viorel Ţigău, Románia megbízott főkonzulja, Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és Kreszta Traján, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke. A megyei és városi vezetők mellett részt vett a rendezvényen Herczog György, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet igazgatóhelyettese is, akinek az ünnepélyes megnyitón dr. Solti László rektor adta át azt az okiratot, amely a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (Szarvas, Magyarország) és a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet (Ungvár, Ukrajna) között létrejött együttműködési megállapodást tartalmazza.

A pedagógusképzésben a nemzetiségi szakirányokon különösen nagy szerepet kap a hagyományok és a kulturális kapcsolatok ápolása. A délelőtti köszöntőket színesítette a szarvasi hallgatók fellépése: dr. Lentvorszki Anna hangszeres kíséretével szlovák népdalt adott elő Papp Diána; Berke Sándor és Márta Zsuzsanna ízelítőt adtak a méhkeréki román néptáncokból; Schőn Krisztina pedig egy német népdalt énekelt.

A délelőtti plenáris ülésen két előadást hallhattak a résztvevők:

Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága) Új lehetőségek a nemzetiségek számára a nemzetiségi törvény tükrében címmel,

Kraszlán István főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Közoktatásirányítási Főosztály, Nemzetiségi Osztály) A nemzetiségi nevelés-oktatás perspektívái címmel tartott előadást.

Tekintve, hogy a nemzetiségi oktatás és képzés területén kiemelt jelentősége van az esélyegyenlőség biztosításának, a konferencia délutáni programjában a három nemzetiségi csoport mellett egy minőségügyi szekció is szerepelt. A magyar nyelvű szekció előadói között üdvözölhettük a Szent István Egyetem meghívott előadóit: dr. Kovács Árpád Endrét, a GTK egyetemi docensét és dr. Kiss Csillát, a GAEK főiskolai docensét.

A nemzetiségi szekcióüléseken német, román és szlovák nyelvű előadásokat hallhattak a résztvevők. A szekcióelőadások tematikai változatosságát mutatja, hogy a közoktatásban dolgozó tanítók, óvodapedagógusok mellett a megyei és települési önkormányzatok, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, valamint a Pedagógiai Kar egykori és jelenlegi hallgatói előadóként is hozzájárultak a rendezvény eredményességéhez. A román nyelvű szekció programjában szerepelt a román nemzetiségi szakirány oktatójának, dr. Olteanu Florea PhD Román népismeret tankönyvének könyvbemutatója (Nemzeti Tankönyvkiadó 2012). Ebből az alkalomból a szekcióban előadást tartott Simon Istvánné, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának oktatási referense.

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

121130kocsis

A FIDESZ kommunikátora Szarvason

121201nora

Vigyázz, kész, Advent!