in

Őszi érettségi a Vajdában

121214vajda

121214vajdaA szóbeli vizsgákkal a napokban ért végett a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban az őszi érettségi vizsgaidőszak. Az őszi érettségi vizsga több célt szolgál, természetesen alkalom lehet a korábbi sikertelen vizsga javítására is. De a kétszintű érettségi rendszerben ez csak töredéke a letett vizsgáknak. Ekkor alkalma van a tanulóknak előrehozott érettségi vizsgát tenni. Ez a vizsgatípus teszi lehetővé, hogy a tanuló már a tanulmányai befejezése előtt, bizonyos tárgyakból korábban levizsgázzon. Tehet továbbá szintemelő vizsgát, ami a korábbi középszintű vizsga emelt szinten történő megismétlése.

Ebben az időszakban a vizsgaszervezés nem kötelező feladata az intézményeknek, nem is jár rá anyagi fedezet. Iskolánk mégis hagyományosan azon néhány iskola között van a megyében, amely megszervezi az őszi érettségi vizsgát, mert fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a megszokott környezetben élhessenek ezzel a lehetőséggel.

Az idén ősszel 62 vizsgára jelentkezés történt intézményünkben, ebből 35 volt a saját iskolánk diákja. Ők valamennyien előrehozott vizsgát tettek. A többiek a megye és a környék különböző területeiről érkeztek, Mezőberénytől Kunszentmártonig, illetve korábban vizsgázók próbálkoztak újra.

Saját tanulóinkra igen büszkék lehetünk, gyönyörű eredmények születtek. Ez nem véletlen, hiszen ilyenkor általában azok a diákok vállalják a korai megmérettetést, akik biztosak tudásukban.

Angol nyelvből 11 tanuló vizsgázott, átlaguk 5,00 (92%).

Földrajz tantárgyból 7 fő vizsgázott, átlaguk 4,1 (68%).

Matematikából 4-en vállalták a megmérettetést, átlaguk 5,00 (89%).

Szintén 4 tanuló felelt németből, átlaguk 5,00 (91%).

A könnyűnek nem nevezhető kémiából 3 tanuló felelt, 5,00 átlaggal (94%).

Biológiából 2 fő (5,00 90%) és informatikából is 2 fő (5,00 93%) mérette meg magát. Üde színfolt volt az 1-1 francia és rajz felelet, mindkettő jeles eredménnyel (94% és 86%)

Dicséretben részesültek az alábbi vizsgázók:
Német nyelv: Demcsák Dávid, Strassburger Dóra, Zsadon Lilla (szóbeli felelet)
Kémia: Gyekiczki Fruzsina, Uhljar Luca Éva, Farkas Vivien (szóbeli felelet)
Informatika: Csík Tamás (szóbeli felelet), Fülöp Csaba (írásbeli munka)
Rajz és vizuális kultúra: Basilides Kinga (szóbeli felelet)
Angol nyelv: Pusztai Mátyás, Balog Ildikó, Szirony Dóra, Demeter Vivien (szóbeli felelet)
Biológia: Korda Valentina, Szirony Dóra (szóbeli felelet)
Francia nyelv: Korompai Flóra Luca (írásbeli munka)

A tanulók közül többen tavasszal emelt szinten ismétlik meg a vizsgát. 2 tanuló már most is emelt szinten vizsgázott kémia illetve biológia tantárgyból, mindketten jeles eredménnyel. Ezt az emelt szintű vizsgát nem iskolánkban, hanem független szakemberekből álló bizottság előtt, Békéscsabán kellett letenniük.

A gyönyörű eredmények mellett természetes, hogy a vizsgabizottság több dicséretet is kiosztott. ezeket a Békésről érkező Elnök Asszony adta át az eredményhirdető értekezleten.

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

121213oktatas

Leadták a kulcsot

121215kozosseg

Közösségben lenni jó!