in

Régen is jó volt a Vajda, ma is kiváló iskola!

121221oregdiak

121221oregdiakA Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre szombaton, 2012. december 18-án tartotta ünnepi közgyűlését. A hideg szél, a jeges eső ellenére szép számmal érkeztek az iskola hajdani tanulói, a Baráti Kör tagjai. A Közgyűlés helyszíne az iskola aulája volt: a gyönyörű környezetben, karácsonyfa s az arcképcsarnok kiválóságainak figyelő tekintete alatt örömmel üdvözölték egymást az iskola egykori tanulói, mai és hajdani tanárai. A megnyitót követően az iskola mai tanulói a hagyományos matrózblúzos ünneplőben, változatos, színvonalas műsorral köszöntötték elődeiket. Szavalat, hangszeres zene, kórus alapozta meg a Közgyűlés ünnepi hangulatát. Felkészítő tanáraikat (Németh Judit, Dr. Lengyel Albertné) köszönet illeti!

A következő napirendi pont az „Én is voltam Vajdás diák” élménybeszámoló volt. A 2006 májusában az azóta elhunyt, nagy szeretetnek és tiszteletnek örvendő Melis György operaénekes vajdás-gyermekkori élményeinek felidézésével indult nagyszerű sorozat 14. előadója Dr. Kutas Ferenc volt. A tőle megszokott alapossággal felkészült előadó sokak számára új, azaz másik arcát mutatta meg a bizalmassá emelkedett légkörben: az igyekvő, gátlásos kisfiú küzdelmes mindennapjait, vidám, olykor groteszknek tűnő, lelkes igyekezetét a nem mindig együttműködő iskolatársak kemény kamasz-világában. Vidám, sokszor érzelmes, közvetlen előadása gyakran csalt kacajt s könnyes mosolyt a hallgatóság arcára. Szeretettel emlékezett hajdani tanáraira: az elismert és szeretett, s az akkor még meg nem értett tanárokra is. Nagy tisztelettel beszélt osztályfőnökéről, a jelen levő Dr. Lovász Györgyről.

Ezt követően a baráti kör elnöke, Rágyanszky István számolt be a kör tevékenységéről, négy pontban összefoglalva a lényeget: elsőként a Kör bevételeinek forrásairól, kiemelve a SZJA 1% fontosságát, ami a Kör népszerűsítésével gyarapítható, a tagdíjbevételekről, ami a taglétszám növelésével emelhető. Másodikként a hagyománytisztelet fontosságáról és a Kör ez ügyben kifejtett teljesítményéről, harmadikként az ehhez kapcsolódó tanulóknak juttatott díjakról. Negyedikként az iskolai élet támogatását emelte ki: különösen a közelmúlt években volt hatékony az a támogatás, amit a Baráti Kör tudott nyújtani az iskola mindennapi munkájához. Végül a civil szervezetek törvényi szabályozásának szigorúságát emelte ki: szükséges az összefogás és az erőfeszítés a jó cél érdekében is, az iskola javára, a Vajdások, a város érdekében. Szükséges, örömteli és nélkülözhetetlen lépésnek nevezte, hogy az iskola ismét visszatért az eredeti alapítók fenntartása alá. Tekintettel az iskola szervezeti felépítését érintő változásokra, javasolta a Közgyűlésnek az alábbi FELHÍVÁS elfogadását:

Kedves Szarvasi Lakosok!

A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre nevében azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy régi (elsősorban 1945 előtti kiadású), jó állapotú, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanárai és diákjai számára helytörténeti, iskolatörténeti értékkel bíró, az iskolához, városunkhoz kötődő könyveiket ajánlják fel iskolánk könyvtára számára!

Köszönjük!

A felhívás szellemében a Révai Nagylexikon 21 kötetes, teljes sorozatát, a Benka-emlékkönyvet, Dr. Nádor Jenő Tessedik életrajzát s több régi gimnáziumi tankönyvet ajánlott fel a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium könyvtára számára.

A közgyűlés a beszámolót, a Felhívást elfogadta, s jegyzőkönyvben emlékezett meg a közelmúltban elhuny, nagy tiszteletnek örvendő elnökhelyetteséről, Árvai Pál igazgató úrról.

Ezt követően az iskola igazgatónője, Kitajkáné Szántai Mária részletes, élvezetes, vetített képes előadásban mutatta be a Gimnázium eseménynaplóját, mindennapjait. Kifejezte, hogy a fenntartó megváltozása nem okozott törést az iskola életében. A vajdás hagyományokhoz ragaszkodva igyekeznek az iskola arculatát az evangélikus iskolák hagyományos nevelési elveihez illeszteni. Szavai szerint a tantestület együttműködő és tettre kész, a tanulók is fegyelmezetten, jókedvűen végzik munkájukat: a látott képek erről mindenkit meggyőzhettek. A közelmúltban lezajlott érettségi eredmények s a honlapon, nyomon követhető események sorozata alátámasztják szavait.

A következőkben a Közgyűlés Molnár Béla személyében új elnökhelyettest választott.

A jó hangulatú Közgyűlés az iskola nyugdíjas tanárainak köszöntésével, majd baráti beszélgetéssel, közös vacsorával zárult.

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

121221gyakorlo

Egymás szívével melegedve…

121222vilag

Hááát, ez megúsztuk!