in , ,

Díjemelésekről és járdaépítésekről döntöttek Csabacsűdön

A csabacsűdi testület ülésezik
A csabacsűdi testület ülésezik

Az étkezési díjak emeléséről, járdaépítésekről és sokminden másról is szó esett a csabacsűdi képviselő-testület tegnapi ülésén.

Második nekifutásra (az előző ülésen nem sikerült dönteni) határoztak a gyermekétkeztetés díjainak 5 százalékos emeléséről. Utoljára egyébként 2011-ben nőttek a díjak. Az Örménykúttal közös fenntartásban működő általános iskola 139 tanulója közül egyébként 106-an ebédelnek a menzán. Szintén 5 százalékos emelést szavaztak meg a felnőttek étkezési díjára vonatkozóan.

A napirendi pontok között szerepelt a nyári gyermekétkeztetésre kiírt pályázat is. Ebben a kérdésben a testület ugyanarra a megállapításra jutott, mint az előző esztendőben: mivel a támogatási feltételek nem túl kedvezőek, így jobban jár az önkormányzat, ha saját költségén vállalja fel a gyermekek nyári napközis étkeztetését. Erre egyébként azok jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A testület bruttó 60 ezer forintot különített el a költségvetésből a nyári étkeztetésre.

Napirendre került a gyámhatósági és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló. Amint azt Vargáné Krnák Adrienn gyámügyi főelőadó elmondta, tavaly 126 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást pedig 21 esetben ítéltek meg. Ezek a számok némileg alacsonyabbak, mint az előző évben, ugyanakkor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy időközben a lakosságszám is csökkent.

Csabacsűdnek idén 1400 négyzetméternyi járdafelület építésére nyílik lehetősége – jelentette be a jó hírt Molnár József polgármester az ülés harmadik órájában (amikor már lankadni kezdett a figyelem). Mivel 80 centiméter széles járdákban gondolkodnak, ez tulajdonképpen 1750 méter hosszúságú járdát jelent. Döntöttek az utcákról, melyekben megvalósul majd a beruházás. A lista még nem teljes, maradtak nyitott kérdések. A külterületi Nagyrátán egyébként már 100 négyzetméternyi járda megépült a közelmúltban.

Az esetek többségében a járdalapos, 40 centiméteres járdákat szüntetik meg, azok helyett építenek 80 centimétereseket. Gilanné Radványi Rózsa képviselő javaslatára a felszedendő járdalapok egy részéből padok elhelyezésére alkalmas, 10×10 méteres felületet alakítanak ki a gondozási központ udvarán.

Döntött a testület a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat kérelméről is. Eszerint a könyvtár udvarán megépített kültéri kemence fölé az önkormányzat költségén faszerkezetes tetőt építenek. Erre 350 ezer forintos keretet szavaztak meg a képviselők.

What do you think?

Jó szelek, jó célok

Az egyház születésnapján a 225 éves Ótemplom lesz a megajándékozott