Connect with us

in memoriam

Klenk József (1938-2013)

Klenk József (1938-2013)

Hosszú betegség után, 2013. június 8-án hajnalban elhunyt Klenk József, a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség felügyelője

Klenk József Szarvason született 1938. szeptember 24-én. Az általános iskoláit Szarvason, majd a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végezte. A szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban tett érettségi vizsgát. A DATE főiskolai karán üzemmérnöki, majd a Szegedi József Attila Tudomány Egyetem Testnevelési Főiskolai karán testnevelő tanári diplomát szerzett. Származása miatt nem sikerült az orvostudományi egyetemre bejutnia, így fogtechnikusi képesítést szerzett. 1959 óta Szarvason fogtechnikusként dolgozott, 1976-92-ig a Fogtechnikai Vállalat délkelet-magyarországi régióvezetője volt. 1998-tól fogtechnikus vállalkozóként munkálkodott.

A sport kiemelt szerepet játszott életében: 1976-86-ig a Főiskola Spartacus ügyvezető elnöke, senior úszó, komoly versenyeredményei voltak az úszásban. Nemzetközi versenyeken is részt vett. 1990-tól a Gyermek-és Ifjusági Alapítvány kuratóriumi tagjavolt. 1998-tól a Szarvas Város Önkormányzata Sportbizottságának külső tagja volt.

A közéletben komoly szerepet töltött be a rendszerváltozás idején: Az Magyar Demokrata Fórum (MDF) szarvasi megalakulásában résztvett, annak egyik alapítója volt. 2005-től, a Nemzeti Fórum megalakulásától annak megyei elnöke, az Országos Etikai Bizottság tagja lett. A szarvasi Nemzeti Fórum legaktívabb tagja, fő szervezője, a rendezvények állandó támogatójaként ismerték.

Az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség gyülekezetében gyermekkorától aktívan tevékenykedett, itt konfirmált, és egész életében az egyházközség munkáját segítette. 2000-ben másodfelügyelőnek választotta a gyülekezet, 2006. óta egyházközségi felügyelő volt. A gyülekezet munkájáért komoly felelősséget vállal, a Zsinat tagjaként is segítette az egyház életét 2006-2012 között. Sokat tett a szarvasi evangélikus oktatás újra szervezésében. Segítette az óvoda, az általános iskola és a gimnázium újra indítását, a népfőiskola indulását és működését. Mindent megtett az evangélikus főiskola újraindításáért és reménységgel tekintett a jövőbe, hogy 1948 után ismét lehetőség lesz az evangélikus tanítóképzésre.

Feleségével együtt mindig felelőséggel gondolt a szarvasi szegények megsegítésére. Felvállalta azoknak a családoknak a megsegítését, akik kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, esetleg lakhatási problémáik miatt ellehetetlenedett élethelyzetben voltak.

Az elmúlt években az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség által felvállalt ételosztási akciók fő szervezője lett. Az adománygyűjtésben, az alapanyagok kedvezményes beszerzésében, a főzésben és az ételek kiosztásában mindig aktívan részt vett és azokat koordinálta. Tette mindezt önfeláldozóan, önkéntesként, lelkesen, azzal a szeretettel és elhívatással, amely Krisztus szeretetéből táplálkozott.

Az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség fontosnak tartja, hogy ne csak szavakban, de tettekben is cselekedjük Isten igéjét. (Jakab 1, 22.) „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói.”

Ennek megvalósulásában rengeteget tett Klenk József felügyelő, hiszen közel 50000 adag étel főzésében és kiosztásában vett részt. Így is segítette gyülekezetünk szolgálatát és az evangélium terjedését.

ISTEN NYUGOSZTALJA!

Temetésének időpontjáról később fogunk hírt adni.

Népszerű

A rovatot támogatja:

Archívum

Kategóriák

Friss

Hirdetés

Connect