in , ,

Költözés: kitágul a Benka-iskola élettere

Pakolnak a benkások

Mozgalmas az élet mostanában a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola háza táján. Felújítás és költözködés tölti ki a pedagógusok, szülők és diákok mindennapjait. Az intézmény felső tagozata ugyanis a volt szakmunkásképzőbe költözik, az alsósok pedig az eddigi felső tagozatos épületben folytatják majd szeptembertől tanulmányaikat.

A változásokra az adott lehetőséget, hogy az egyházi kárpótlás keretében a szakmunkásképző iskola épülete az Újtemplomi Evangélikus Egyházközség tulajdonába került. A jelenlegi felállás szerint tehát a Kossuth u. 5/7 szám alatti épület (leendő felső tagozat) az újtemplomi, míg a Kossuth u. 17. szám alatti (leendő alsó tagozat) épület az ótemplomi egyházközség tulajdonát képezi. Az iskola fenntartója pedig a Magyarországi Evangélikus Egyház.

– Az intézmény újonnan megválasztott, 13 tagú igazgató tanácsában a pedagógusok és a szülők képviselői mellett mindkét egyházközség képviselői is ott vannak. A véleményezési joggal rendelkező igazgatótanács elnöke Ribár János nyugalmazott esperes – mondta Molnár Istvánné, az iskola igazgatója, amikor csütörtökön ellátogattunk az intézménybe, hogy megnézzük, miként haladnak a felújítási és költözési munkálatok.

Molnár Istvánnéval együtt jártuk be az egykori szakmunkásképző épületét, amely láthatóan meglehetősen elhanyagolt állapotban van, de már látszik a jövő: a folyosók burkolatát kicserélték, több osztályteremben új parketták vannak, s néhol már a falakat is hófehérre festették. A felújítást végző szakembereket komoly feladat elé állította az a tény, hogy az épület falai a nem megfelelő csapadékvíz-elvezetés miatt felvizesedtek. Cserélni kellett az elektromos vezetékeket és a vízvezetékeket is.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek szeptemberben tiszta, jó levegőjű környezetben kezdhessék meg a tanulást. Örömmel mondhatom, hogy a Prjevara György építési vállalkozó által irányított csapat rendkívül lelkiismeretes, gondos, körültekintő munkát végez. Mindehhez az anyagi forrást a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatása biztosítja, s felhasználjuk intézményünk tartalékait is. Hat tantermet interaktív táblával is fel tudunk szerelni, s vásároltunk harminchat korszerű számítógépet. Ez lehetővé teszi, hogy a számítástechnikát bontott csoportban oktassuk, így ezen a területen is nagyobb teret kap majd a tehetséggondozás – avatott be a részletekbe Molnár Istvánné.

Az igazgató elmondta: a költözésben a pedagógusok mellett a szülők és a diákok is nagy lelkesedéssel vesznek részt. A kisiskolából már áthordták a berendezéseket, a leendő felső tagozatos épületbe pedig ezen a héten kezdték meg az átköltözést. Természetesen csak abban az ütemben, ahogy a kivitelezők át tudják adni a felújított termeket.

– Szülői fogadószobát és iskolalelkészi fogadószobát is kialakítunk. A belső berendezésnél, szépítésnél az intézmény egyházi jellege is hangsúlyt kap, minden tanteremben ott lesz például egy Luther-rózsa – mondta Molnár Istvánné.

A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában szeptember 2-án 19 tanulócsoportban 485 diák ül be az iskolapadba.

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

Piaci körkép: az árusok szerint gyenge a szarvasi vásárlóerő

Harmincegy millióból fejlesztették a rózsási tehenészeti telepet