in , ,

„Mindenik embernek a lelkében dal van”

Az énekszóé, a zenéé volt a főszerep október 1-jén a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában. Ezt a napot az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésére emelte a ZENE Világnapja rangjára.

Az ünnepélyes megnyitónak az Evangélikus Ótemplom adott otthont áhítat keretében, ahol két 4. évfolyamos diákunk tolmácsolásában megtudhattuk, hogy a jó zenének mennyire sok pozitív hatása van lelki életünkre és gondolkodási műveleteinkre. Felsőbb évfolyamosaink megemlékeztek a zeneirodalom 2 legnagyobb operaszerzőjéről, a 200 évvel ezelőtt született olasz Verdiről és a német Wagnerről. A prózai előadást korálok éneklése foglalta keretbe, melyet a minden évben Albertirsán megrendezett Országos Korál Éneklési Versenyre felkészült gyermekeink adtak elő.

A „Zenei Maraton” az iskolarádión keresztül TOTÓ megfejtésével indult, majd vidám énekszó csendült fel minden tanóra kezdetével. Délután ismét megtelt az Ótemplom, ahol együtt voltunk élvezői ennek az isteni adománynak, a zene aktív művelői, passzív hallgatói, akik énekelnek, muzsikálnak, akik tanítanak belső igényességük által. Az énekkar előadásában a vidám dalok, a citerakíséret, a szólisták csengő hangja, a különböző hangszeres bemutatók, a közös éneklés a szívünkig hatoltak. Köszönjük a zeneiskola pedagógusainak, az iskolánk zenei szakkörét és énekkarát vezető Paraszt Attilánénak és a koncert háziasszonyának Himerné Duló Erikának.

Az óvodások is velünk ünnepeltek ezen a napon. Csernusné Samu Edit nevelési igazgatóhelyettes kezdeményezésére hagyományt teremtve az iskolánkban vendégül látott Zöldpázsit, Bacsó és Napfény óvoda nagycsoportosai dalcsokorral mutatkoztak be, majd a bátrabbak önállóan is előadták társaiknak kedvenc dalaikat. A szülői közösség közül többen örömmel vettek részt ezen az alkalmon.

A gyermekek tiszta hangja, önfeledt, felszabadult mosolya mutatta, hogy valóra vált bennünk a Kodály által megálmodott “nagy Harmónia”, amikor igazán azt mondhatjuk: „Örvendett az egész világ!”

Molnár Eteléné

What do you think?

Most kellene lefújni a bajnokságot

Pompás búcsú