in ,

Négy nemzet, egy hivatás

A konferencia résztvevői Tessedik temploma előtt

Tessedik városára, Szarvasra esett a választása a Szerb Szlovák Pedagógusok Egyesületének, a Nagylaki Egyesület a Kultúráért és Nevelésért és a Csabai Szlovákok Szervezetének, mint szervezőknek amikor a Dél-alföldi szlovák pedagógusok találkozóját tervezték. A földrajzi nagy Dél-alföldet kell magunk elé képzelni, melynek termőföldjei Magyarországról átnyúlnak Szerbiába és Romániába is. Az október 11-e és 13-a között megrendezett esemény házigazdája a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium volt. Nem véletlenül esett éppen Szarvasra a választásuk, hiszen keresve sem találtak volna méltóbb helyszínt a Tessedik Sámuel – díjak átadására, mint városunkat, ahol utca, múzeum, táncegyüttes, kertbarát kör őrzi még máig is nevét és hirdeti a polihisztor egykori nagyságát. A három napos nemzetközi rendezvény nyitóeseménye volt a díjak átadása, melyet a három oszág három képviselője kapta életműdíjként, tanítóként, igazgatóként kifejtett munkájáért. Fuzik János az OSZÖ elnöke különösen büszke volt arra, hogy megyénkből már két pedagógus, igazgató is elnyerte a rangos díjat. Tavaly Medvegy Pálné szarvasi igazgatónő a szlovák nemzetiségi oktatás terén végzett kiváló pedagógiai, szervezői és igazgatói munkájáért, idén Pecsenya Edit a békéscsabai szlovák iskola igazgatónője érdemelte ki a Tessedik-díjat.

A rangos rendezvényen jelen voltak a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának képviseletében Katarína Čámborová és Vera Guthová, dr. Štefan Daňo főkonzul, Határon túli Szlovákok Hivatala részéről Ph. Dr. Prochácka, Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, valamint Mótyán Tibor elnök.

A szombati nap a szlovák pedagógusok művelődését és szakmai fejlődését szolgálta. A délelőtt folyamán szakmai szeminárium folyt, melynek témái Tessedik Sámuel életrajzán túl a szlovák nyelv tanításának gyakorlati lépései, az irodalmi művek megismertetésének és megszerettetésének lépcsőfokai voltak. A szombat délután Tessedik nyomdokainak követésével telt, így a Körös nyújtotta táj őszbe folyó szépségeit szemlélték a sétahajóról.

Tessedik templomát Nobik Erzsébet szlovák nyelvű utazó lelkész és Horváth Olivér lelkész mutatta be a szerbiai, romániai, szlovákiai és a magyarországi pedagógusoknak. Az egykori lelkész, agrár-szakember, tanító szorgalmatossági iskolájában működő mai múzeum állandó kiállítását nézték meg a program résztvevői, majd sírjára elhelyezték az emlékezés közös koszorúját. A nemzetközi rendezvényt támogatta az Országos Szlovák Önkormányzat Pedagógiai és Módszertani Központja és a Határon Túli Szlovákok Hivatala. Tisztelettel főt hajtott Tessedik Sámuel munkássága és tanítói nagysága előtt négy nemzet egy hivatását követőinek delegácója.

– Maya –

What do you think?

Bemutattuk a képzéseinket

Betörte a lépcsőház üvegét, előállították