in , ,

Fejlesztések az Arborétumban: pályázati pénzt nyertek a génbanki növények megóvására

Dr. Hanyecz Katalin

A gyűjteményes növénykertek számára kiírt pályázat második fordulójára is sikeresen pályázott a Szarvasi Arborétum. A projekt vezérfonala a génbankos növények pótlása és egyedi ápolása, élőhelyfejlesztés, de több olyan projektelem van, amely az előző, már lezárt pályázati program folytatása, így pl. a 11 hektáron kiépült és jól működő öntözőrendszer bővítése 6 hektárral, valamint azok az élőhelyfejlesztési beavatkozások, amelyek a gyűjtemény bővítésére irányulnak.

E mellett jelentős tételt alkot az építési jellegű munka, amit egy bontási fázis is megelőz. Felszámolásra kerülnek a régóta használaton kívül lévő épületek és építmények, amelyek látványa elsősorban a bejárat környékén zavaró és cserére kerül a teljes kerítés, amely a partvédelmi mű és a bejárati beton alapú kerítésrész kivételével mintegy 3 kilométer hosszon megvalósul majd.

Felújításra kerül az üvegházhoz kapcsolódó konténertelep, valamint megvalósulnak azok a kiegészítések, amelyek még az üvegházban és a növényék „kiszoktatását” segítő helyszínen, a konténertelepen alkotnak majd teljes egészet és megalapozzák azt a jól működő szaporítási rendszert, amely így bemutatható és igényes megjelenésű lesz.

Fontos elem a bemutatás, amelyet 1200 taxon egyedi táblás megjelölése, számos tájékoztató tábla kihelyezése és több kiadvány megjelentetése szolgál.

A 100%-os finanszírozás támogatási összege: 116.525.465 Ft

A projekt befejezése 2014. május 31-el várható.

Dr. Hanyecz Katalin

What do you think?

Egérinvázió: pusztítanak a földeken, ellepik a magtárakat és bejönnek a lakásokba

Betyárvilág Szarvason