in ,

Melis György is utcát kapott Szentandráson

A 2014. évi költségvetésről, a polgármesteri hivatal munkájáról, a furugyi idősek klubjának felújításáról és az új utcanevekről is szó esett a békésszentandrási képviselő-testület legutóbbi ülésén. A lakosság kérése alapján a korábbi Zalka Máté utcát a Kossuth-díjas, szarvasi származású operaénekesről, Melis Györgyről nevezték el.

Molnár Imre Zoltán, az oktatási, művelődési, ifjúsági és szociális bizottság elnöke ez alkalommal is beszámolt a bizottság által elbírált kérelmekről. Mint mondta, a november 6-i ülésen egy személy részére természetbeni étkezési segélyt állapítottak meg. Rendkívüli gyermekvédelmi segélyt két kérelmező három gyermeke részére nyújtanak, ruházati adomány formájában. Szociális kölcsönt ketten igényeltek. Egyikük részére 40 ezer forint kamatmentes kölcsön folyósítását engedélyezték, a másik kérelmet elutasították. November 20-án ismét ülésezett a bizottság. Ekkor egy személy részére 2 ezer forint átmeneti segélyt állapítottak meg. Szociális kölcsönt két kérelmező részére összesen 212500 forint összegben folyósítanak.

Elfogadta a testület a 2014. évi költségvetési koncepciót is, ami irányt mutat a később megalkotandó költségvetési rendelethez. A koncepció adómódosításokat nem tartalmaz. Mivel a törvény szerint a helyi adók mértékét növelni csak az érintett adóévet megelőző esztendő november 30-ig lehet, így a szentandrásiaknak már biztosan nem kell jövőre adóemeléssel számolniuk. Adócsökkentésre viszont évközben is bármikor lehetőség van a jogszabályok szerint, erre tehát maradt még remény.

A polgármesteri hivatal munkájáról szóló beszámoló kapcsán Barna Antal képviselő kérte, hogy a bizottsági munkát próbálják meg szervezettebbé tenni. Konkrétabban: ne hívják össze olyan gyakran a bizottságokat és ne az utolsó pillanatban szóljanak, mert a munkahelyéről nem mindenki tud ilyen gyakran távol maradni. Szó volt arról is, hogy sürgősen be kellene tölteni a megüresedett aljegyzői állást, s pályázatot írnak ki a szintén üres szociális ügyintézői állásra. A hivatal munkáját egyébként jónak ítélte a testület, megköszönték az ott dolgozók munkáját.

A képviselők úgy határoztak, hogy az önkormányzat nem adja meg a tulajdonosi hozzájárulást az M44-es Tiszakürt-Kondoros közötti szakaszára vonatkozó kiviteli tervek korszerűségi felülvizsgálatához. Erre a hozzájárulásra a Békésszentandrás tulajdonában lévő, a beruházás által érintett földutak és csatornák miatt van szükség. A település vezetői abban bíznak, hogy a hozzájárulás megtagadásával jobb tárgyalási pozícióba kerülhetnek az M44-es szentandrási lehajtóját illetően.

Döntés született arról is, hogy még a tél beállta előtt el kell végezni a meglehetősen rossz állapotban lévő furugyi idősek klubjában a támasztófalak összekötését. Ez az épület a szentandrási önkormányzat és a szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség közös tulajdonában van, a beruházást is közösen végzik majd. A mostanra tervezett munka csak átmeneti megoldás, tavasszal komplex aláfalazásra lesz szükség.

A lakossági javaslatok alapján döntöttek az utcanevekről. A Sallai az Óvoda utca, a Ságvári a Bagi Alajos utca, a Zalka Máté a Melis György utca, a Rózsa Ferenc a Rózsa utca, a Hámán Kató pedig a Kodály Zoltán utca elnevezést kapja. Gaál Roland, a szarvasi járási hivatal vezetője az ülésen elmondta: január 15-ig legyártják az összes békésszentandrási lakcímkártyát és kihozzák a településre.

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

Csendes közmeghallgatás Csabacsűdön

Ünnepi hangulatban a Szarvasi Kamarazenekarral