in , ,

Költségvetésről, médiáról, szavazatszámlálókról határoztak a szarvasi képviselők

A szarvasi képviselő-testület

Idén 3 milliárd 682 millió 203 ezer forintból gazdálkodhat a szarvasi önkormányzat – ez volt a képviselő-testület februári ülésének egyik legfontosabb döntése. Az összeg a januári első fordulós tárgyaláshoz képest csaknem 400 millió forinttal növekedett.

Az elfogadott rendeletben az önkormányzati intézmények dolgozói összlétszámát 390-ben határozták meg. Az intézmények működési kiadásai meghaladják az 1 milliárd 645 millió forintot.

Döntés született az ülésen a médiatámogatásokról is. Eszerint ebben az évben a város csaknem 23 millió forintot költ a nyilvánosságra. Ez a gyakorlatban az önkormányzati hetilap, továbbá a rádiós, televíziós és internetes információk, illetve műsorok támogatását jelenti.

Határoztak arról, hogy szerződést kötnek a Magyarországi Evangélikus Egyházzal a Zöldpázsit utcai felújított óvodában történő köznevelési feladatok ellátásáról. (Az egyházi fenntartásba történő átadásról már tavaly szerződést kötöttek). Ugyanilyen, köznevelési feladatellátásról szóló szerződést kötnek a Damjanich u. 116. szám alatti óvodára vonatkozóan is. Itt a változtatást az indokolta, hogy az országos egyházi zsinat döntése alapján a korábban egyházközségek (a Damjanich utcai óvoda esetében az Újtemplomi Evangélikus Egyházközség) által fenntartott köznevelési intézmények a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába kerültek, ezért kell új szerződést kötni.

Dr. Melis János jegyző előterjesztése alapján megválasztották az április 6-i országgyűlési választások napján feladatot teljesítő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. A városban 19 szavazókört és egy nemzetiségi szavazókört alakítottak ki, így most húsz bizottság tagjait választotta meg a testület.

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

Játsszunk most életet…

Gajdos Attila: a viták viszik előre a világot