in , , ,

Indulhat a kéttannyelvű oktatás a Benkában

Molnár Istvánné

Július 29-én született meg az a határozat, mely szerint a 2014/15-ös tanévben elindulhat az első kéttannyelvű osztály a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában és Óvodában. Az iskolának régi vágya valósult meg ezzel a döntéssel, amely a jövőben magasabb szintű nyelvi képzést biztosít az itt végzett diákoknak.

– Felső tagozatban eddig is bontott csoportokban folyt az idegen nyelv oktatása – tájékoztatott Molnár Istvánné igazgatónő. Célunk ugyanis az volt, hogy minél biztosabb alapokkal induljanak a diákjaink a középiskola felé. Emellett lehetőség volt versenyeken való részvételre és idegen nyelű színjátszó előadásokra is. Ennek ellenére úgy éreztük, hogy mindez együtt sem hozta meg a várt eredményt, a diákjaink ugyanis nem mertek nyelvvizsgát tenni. Ezért döntött úgy a vezetőség és a nyelvi munkaközösség, hogy érdemes az alapoktól kezdeni.

Az intézmény vezetője hozzátette, a döntés előtt körbejárták a kérdést: számos pedagógiai programot tekintettek át valamint személyesen látogattak el több kéttannyelvű iskolákba. A pozitív tapasztalatok után a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda hozzálátott a tárgyi-és személyi feltételek megteremtéséhez. Ezek között szerepelnek képes szótárak, szemléltető eszközök, interaktív tábla valamint egy angol nyelvi lektor is, aki a jövőben ugyancsak segíti a képzést. A folyamat ezt követően felgyorsult. A fenntartó támogatásáról biztosította az intézményt, amelyet követően az elkészült anyagokat benyújtották a kormányhivatalhoz. A későbbiekben megszületett a szakértői vizsgálat, amelynek eredményeképp az iskola megkapta a működési engedélyt.

– Nagyon örülünk a hírnek, hiszen ezzel egy olyan lehetőséget adunk majd a gyerekeknek, hogy az anyanyelvük mellett az angol nyelv második anyanyelvként jelenjen meg az életükben. Ennek köszönhetően pedig megtanulnak mindkét nyelven gondolkodni és folyamatosan gyarapítják a szókincsüket.

Az idegen nyelv a tanulók életkorának megfelelően, fokozatosan épül be az képzésbe. Az első évben a pedagógusok a készségtantárgyakat mindkét nyelven tanítják, a későbbiekben pedig bizonyos tantárgyak oktatása kizárólag idegen nyelven zajlik majd. Emellett a tanulók minden nap kiscsoportos angol foglalkozásokon vesznek részt. Ilyen módon szeretnék elérni, hogy a kommunikatív gátlások megszűnjenek és a gyerekek bátran és ösztönösen szólaljanak meg az adott idegen nyelven.

Molnár Istvánné cáfolta, hogy a korai életszakaszban elkezdett idegen nyelvtanulás megterhelő lenne a kisiskolások számára. Mint elmondta, több óvodában is folyt angol, német ill. szlovák nyelvi oktatás és a tapasztalatok azt mutatták, hogy a gyerekek nagyon szívesen vettek részt benne. Meglátása szerint minden a módszertanon múlik, vagyis hogy milyen eszközökkel és formában közelítenek a tanulókhoz.

Az első kéttannyelvű osztály 24 fővel indul. Az intézmény elképzelései között szerepel, hogy megfelelő igény esetén a jövőben tovább bővítik a kéttannyelvű osztályok körét. Évfolyamonként így akár két osztályban is emelt szinten történhetne az idegen nyelvi képzés.

Fotó: Berec Zsolt

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

Homonnai Luca ezüstérmes a nanjingi ifjúsági olimpián

Új autóval segítik a sürgősségi ellátást