in ,

A szociális rendszer jövője: együtt és nem egymás mellett

Normatíva hajsza és az együttműködés hiánya – ez a legnagyobb problémája a magyarországi szociális rendszernek Kovácsné Molnár Katalin intézményvezető szerint. Erre kínált részleges megoldást az a pályázat, amelynek keretében a kistérség hat települése – Békésszentandrás, Szarvas, Csabacsűd, Kardos, Örménykút és Kondoros – a jövőben hatékonyabban tud együttműködni. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 35 millió Ft-ot nyert a projektre, amely 2013. július 1-től év végéig tart.

– A szociális ellátórendszer jelenlegi helyzetét az jellemzi, hogy nagyon elszigetelt, sokszereplős és nem túlságosan kliensközpontú. Hiányzik az komplexitás, csupán egy-egy feladatkör ellátása zajlik, nincsenek visszacsatolások – panaszolja Kovácsné Molnár Katalin szakmai vezető. Ez a pályázat arra nyújt lehetőséget, hogy – együttműködve a fenntartókkal és szolgáltatást nyújtókkal – a rendszer résztvevői közeledjenek egymáshoz. Cél, hogy a szükségleteket azonnal ki tudjuk elégíteni és nyomon követhetővé válhasson, ki mikor kerül be és ki a rendszerből.

A pályázat első lépéseként létrejött egy koordinációs iroda, ahol egy információs munkatársat alkalmaztak. Ezt csapatépítő, szervezet-és szociális kompetencia-fejlesztő tréningek követték. A pályázat során 28 különböző klubokat is létrehoztak, amelyek az érintett célcsoportok köré csoportosultak. Ezek között volt pl. életvezetései, baba-mama, munkaerő, elsősegély és problémamegoldó klub is. Fontos feladatként tűzték ki továbbá a szakemberek továbbképzését. Ezen belül adósságkezelési tanácsadók, személyi segítők valamint személyszállítók képzése szerepelt a megvalósított elemek között.

– A kollegáknál gyakorta azt tapasztaljuk, hogy kimerültek, bizonytalanok, munkájuk sok esetben a gondozásban merül ki. A képzéseknek köszönhetően motiválni tudtuk őket és igyekeztünk rámutatni, hogy a munkatársaink nemcsak gondozónők. Némi határozottsággal és magabiztossággal sokkal többre képesek – összegezte a projekt egyik legnagyobb eredményét a szakmai vezető.

Október 22-én a pályázat keretében már a harmadik szakmai napra került sor. A délelőtt során, előadások keretében, terítékre kerültek egyebek mellett a szenvedélybetegségek, az ifjúságvédelem, a nevelőszülővé válás kérdésköre, a gyermekkorra visszavezethető mentális betegségek és a helyi romák társadalmi integrációját segítő kezdeményezések is.

A társulás a jövőben szeretne további hasonló pályázati lehetőségeket megragadni. A jelenlegi feltételek között ugyanis ezek a képzések teszik lehetővé a szociális rendszer hosszútávú, gazdaságos és hatékony működését.

What do you think?

A szabad Magyarország fogantatására emlékeztünk

Tiszteletbeli diákokká fogadták a nagyszülőket