in , ,

Reál projekthét a Vajdában

A projecthetek célja, hogy a diákok a tanult tantárgyakkal ne csak az órai munka keretei között találkozzanak, hanem a tankönyveken, tanterveken túl színesítsék ismereteiket.

A 2015. február 9-14. között megrendezett természettudományos hét igyekezett ennek a célnak megfelelni és rendkívül színes programmal örvendeztette meg az érdeklődőket.

Hétfőn délelőtt rendhagyó földrajz óra keretében Gazsó Gergely 2011-ben végzett diákunk tartott előadást. Gergő jelenleg a veszprémi Pannon Egyetem végzős hallgatója alkalmazott közgazdaságtan szakon. Az egyetemi hajtós, feszült hétköznapokat hátrahagyva 2014. július 10. – augusztus 7. között végigjárta a 780 km hosszú Szent Jakab-utat, spanyolul Camino de Santiago-t, a világ harmadik legfőbb keresztény zarándok útját. Diákjainkat teljesen magával ragadta a fényképekkel kísért úti beszámoló.

A hétfői nap másik programja a 9.B osztályban tartott bemutató matematika óra volt. Az órán az abszolútérték függvények ábrázolása került feldolgozásra. Az órára látogatók között volt Révész Éva, a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola tanára, aki nagy örömmel figyelte egykori diákjai munkáját. Az óra után rövid szakmai megbeszélésen értékeltük az órát.

Kedden került megrendezésre a fizikus teadélután. Erre a programra kivételesen nem a diákokat vártuk elsősorban. Az iskola költözködésekor gyűjtést kezdeményeztünk, hogy át tudjuk költöztetni az egykori fizika tanárok által készített hatalmas eszköztároló szekrényt. A szekrény gyönyörűen megújulva, immár az új helyén látja el feladatát. Örömünkre akkora összeg gyűlt össze, hogy a fennmaradó pénzből lehetőségünk nyílt egy üveges kiállító vitrint készíttetni, amelyben a legszebb muzeális értékű eszközöket állítottuk ki. Ennek avatására került sor a teadélutánon. A támogatókon kívül aktív és nyugdíjas fizika szakos kollégáinkat is szeretettel vártuk a város valamennyi intézményéből. A vendégek köszöntése után a meghívottak megtekinthették az eszközkiállítást. A délután folytatásaként a modern Öveges laboratóriumban fizika szakos kollégáink kísérleteket mutattak be, melyen a most vásárolt új eszközöket és a muzeális eszközöket együtt használták. A vendégek nagy tetszéssel fogadták az érdekes kísérleteket.

A szerda délután a versenyzésé volt. 9-10. évfolyamosaink az Irinyi János Országos Kémia Verseny iskolai fordulójának feladatait, míg a 11-12. évfolyamosok a Hantos Gusztáv Matematika Verseny feladatsorát igyekeztek minél jobban megoldani.

A két verseny mellett az Öveges Laboratóriumot népszerűsítő délutáni foglalkozásra a város 5. és 6. osztályos diákjait hívtuk meg iskolánkba. A sok megjelent érdeklődőnek Diós Kristóf, iskolánk volt diákja, a Szegedi Tudományegyetem biológia szakos hallgatója tartott érdekes előadást a természetfotózásról. Gyönyörű fotóival látványosan szemléltette is, mennyi idő, munka, türelem és szerencse kell egy-egy szép kép elkészítéséhez. Sikerült a diákok érdeklődését is felkelteni, hiszen az előadás után többen autogramot is kértek Kristóftól.

Ezután Kéri Bernadett tanárnő mikroszkóp és kamera segítségével tartott bemutatót. Megfigyelhettünk a fonalas zöldmoszatok között sebesen mozgó csillós egysejtűeket, penészgombák fonalait és spóráikat, leveleken élősködő apró tetveket és ízeltlábúakat nagy nagyításon.

Ezt követően Szuhaj György tanár úr ünnepélyesen megnyitotta iskolánk folyosóján a Kristóf természetfotóiból összeállított kiállítást.

Csütörtökön délelőtt 3-4. órában újból rendkívüli földrajzórákat tartottunk, ezúttal elsősorban a 10. évfolyam számára. Köszönjük Patkó Gergelynek, hogy elfogadta meghívásunkat és bemutatta diákjainknak a Föld körüli utazásának legjobb állomásait. A filmes élménybeszámoló országról országra bemutatta a nagy utazás élményeit.

Csütörtökön délután a gimnázium nagy értékű ásvány- kőzet- és ősmaradvány gyűjteményének rendezését tűztük ki célul. A 10. A osztály diákjainak segítségével elkezdődött a költözködés óta dobozokban pihenő gyűjtemény kicsomagolására és az új tároló szekrényekben való elhelyezésre.

Pénteken délelőtt az Öveges labor újra megtelt érdeklődő általános iskolás diákokkal. A labor átadása óta kedden és pénteken délelőtt látjuk vendégül a város és a környék általános iskoláinak diákjait, akik nagy lelkesedéssel vesznek részt a munkában.

A péntek délután, 13-án a farsangi mulatságé volt.

Szombaton a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi döntője zárta a hét eseményeit.

Az egyre népszerűbbé váló, a NEFMI által is elismert és támogatott verseny öt különböző korcsoportot szólít meg, a 8 évesektől a 18 évesekig.

A verseny célja: A tanulók környezettudatos gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A szűkebb és a tágabb értelemben vett környezetünk megóvása érdekében való felelősségtudat, problémafelismerő-és megoldó készség fejlesztése.

Az idén Dr. Török Istvánné, kuratóriumi elnök, Curie versenyek főszervezője személyesen köszöntötte a versenyzőket, és kívánt nekik jó versenyzést. Megismerkedett az iskolánkban folyó tehetséggondozó munkával, kollégákkal, a különböző iskolákból érkező versenyzőkkel, felkészítő tanárokkal. Nagyon elégedett volt a rendezvény előkészítő, szervezési munkálataival, és a gördülékeny lebonyolításával.

A versenyünket rendszeresen megtiszteli és támogatja dr Váradi Lászlóné, a Szarvasi Város és Környezetvédők Egyesületének vezetője is.

A tanulók munkáit a kísérő tanárokból álló zsűri még ezen a délelőttön értékelte. Ez alatt a tanulók elfogyaszthattak egy kis tízórait, kézműves foglalkozáson vehettek részt, ping-pongozhattak és számítógépes játékokat játszhattak az informatikai termekben.

Befejezésül kihirdettük a verseny végeredményét. Korcsoportonként az első hat-hat csapat értékes jutalomban részesült a támogatóink jóvoltából.

Kituljak Eszter

munkaközösségvezető

Minden, ami Szarvas – Minden, ami esküvő

Bajaja, zenés mesejáték a Divadlo Nová Scéna előadásában