in ,

Testületi: Közmunka, ifjúsági koncepció, drogstratégia

Tóth Sándor és Boross Bence

Négy napirendi pontot, összesen tizenöt bejelentést tárgyalt Szarvas város képviselő-testülete. Március 19-i soros testületi ülésén elsőként Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző számolt be a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről. Mint elhangzott, az intézmény komplex feladatokat lát el, személyi állománya pedig – a megengedett 71,5 helyett – összesen 67,5 fő volt. Az ügyiratok száma 14686 volt, az iktatott iratok száma meghaladta a 44 ezret.

– Kérek mindenkit, hogyha bárminemű működési zavart tapasztalnak a hivatalnál, azt jelezzék – nyomatékosította Babák Mihály, miután a testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.

Boros Bence, sport és ifjúsági referens a település ifjúságpolitikai koncepcióját és cselekvési tervét vázolta. Az átláthatóság érdekében az előző évekhez képest rövidebb anyagot állítottak össze, amely négy alfejezetből áll. A szociális helyzet, köznevelés, kultúra és sport részterületek vállalható célokat tartalmaznak, amelyek között első helyen szerepel egy ifjúságpolitikai felmérés és az ifjúsági önkormányzat esetleges újjáélesztése.

A testület alapvetően egyetértett a célokkal, ugyanakkor kitért arra, hogy az ifjúsági önkormányzatnak egy önszerveződő folyamatnak kell lennie. Babák Mihály megfelelő humán erőforrásról biztosította a felszólalót, amelynek köszönhetően nyáron elkészülhet a tervezett felmérés.

Dr.Réthy Vilmosné osztályvezető a 2014. évi közmunkaprogram sarokszámait ismertette. Kiemelte, az utóbbi években a program egyre inkább az értékteremtés, helyi sajátosságok irányába tolódott el. Másik jelentős terület a mezőgazdaság, amely megfelel a földrajzi adottságoknak. Az önkormányzat tavaly átlagosan 320 főt foglalkoztatott, amelyek közül 36-an képzésen is részt vehettek. Az állami támogatás mintegy 320 millió Ft-ot tett ki, amelyből 280 millió Ft bér és járulék.

A mezőgazdasági részprogram bevétele – 4,3 millió Ft – idén önerőként jelenik a meg a 320 millió 160 ezer Ft összértékű programban. A foglalkoztatottak száma 248 fő. Új elemként szerepel a bio-és megújuló energia, amelynek keretében papírbrikett készítése kezdődhet meg. Folytatódnak továbbá a korábbi elemek, amely a következő kitűzött célokat tartalmazzák: az újtemető téglakerítésének alakítása, betonlapgyártás, játszóterek fejlesztése, mólók építése, aszalóhelyiség kialakítása, a Szlovák Általános Iskola díszburkolat cseréje, ill. a Cervinus Teátrum belső útburkolatának javítása és a parkoló felújítása.

– Fájdalmas ez az 51 ezer Ft-os minimálbér – kezdte hozzászólását Lázár Zsolt. Akik hosszabb távon tevékenykednek ebben a munkakörben, nem látnak maguk előtt lehetőséget. Ez csak akkor változhatna meg, ha a reálgazdaság munkahelyeket teremtene, ahová tovább tudnának lépni.

Hozzátette, az önkormányzat csak végrehajtó szer, amely minden törvény adta lehetőségnek megfelel.

Gajdos Attila a szükséges rosszként jellemezte a programot, amelynek legelőremutatóbb eleme az értékteremtés.

– Aki először lép és jól lép, az lépéselőnybe kerül – fogalmazta meg a témában Földesi Zoltán. Meglátása szerint a település a komoly lépéseket tett az ügy érdekében, amely megteremtette a folytatás feltételeit.

A testület elő körben tárgyalta a gazdasági programját, a bejelentések között pedig kiemelten foglalkozott a helyi drogstratégiával. A 2015-20 időszakra szóló tervezet prevenciós és tájékoztató jellegű, és reális célkitűzéseket fogalmaz meg.

Mint elhangzott, a kérdés nem a „bohó fiatalok” problémája, hanem a társadalom egészét érinti. A felelősség elsősorban a család kezében van, de minden érintett szervnek meg kell tennie a szükséges lépéseket.

– Ezt magunk nem tudjuk megoldani, de foglalkozni kell vele – ismerte el Babák Mihály.

Ennek kapcsán az önkormányzat tervezi az érintett korosztályokban a 2005-ben készült kérdőívek kitöltésének megismétlését, amely támpontot jelenthetne a stratégia módosításában.

– Nem jelen van, hanem nagyon jelen van – erősítette meg Oltyán Sándor a rendőrkapitányság vezetője a helyi droghelyzetről kialakított általános vélekedést.

A testület – egyetértve Szabó Szilvia, a KEF társelnökének vélekedésével, mely szerint 2020-ig nem lehet elérni a drogmentességet – igent mondott a tervezetre.

Vélemény, hozzászólás?

Közel ezren voltak kíváncsiak a napfogyatkozásra

Mátyás király négyszer tett igazságot