in ,

Újabb polémia: Nem fogadták el a 2014-es költségvetési beszámolót

A békésszentandrási április 27-i, soros testületi ülésen a képviselők napirend előtt egy perces, néma főhajtással emlékeztek Sinka Józsefről, a település napokban elhunyt polgármesteréről.

Kérdésre válaszolva Sinka Imre tájékoztatta a képviselőket a tervezett, éves szabadságolásáról, ill. az április 24-én átadott hallépcső látogatási lehetőségeiről. Virág Sándor önkormányzati képviselő a HAKI-híd építési folyamatáról kért tájékoztatást, Nemcsényi Zsolt pedig a köztisztviselői kifizetések üteme iránt érdeklődött. Hévízi Róbert a külterületen élők internet elérésének hatékonyabbá tételét sürgette, amelyben eddig nem született érdemi lépést.

Rusz Mihály, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolóját ismertette, majd a testület a 2014. évi költségvetési rendeletet tárgyalta. Nemcsényi Zsolt nehezményezett egy 7 millió Ft összegű kifizetést, amely a testület jóváhagyása nélkül történt meg. Mint később megtudtuk, ez az Alföldvíz Zrt.-vel kötött, szerződésben foglalt kötelezettségre vonatkozott, ahol a törvény kötelező kifizetést ír elő, a testületnek pedig nincs mérlegelési joga. Az összeget felújításra fordították, ezért került a  korábban megnevezett sorokba. A képviselők emellett több olyan kérdésre rávilágítottak, amelyre nem kaptak kielégítő választ. A testület végül két igen és négy tartózkodással nem fogadta el a beszámolót.

Dr. Virág Sándorné, a Gondozási Központ vezetője ismertette sorban az általa 32. alkalommal elkészített beszámolóját. Az önkormányzat kérésére az intézmény megtakarítási javaslatokat irányzott elő, amelyet három területre összpontosított: a telefonköltségek csökkentésére, a tanyabusz használatának korlátozására és az István király úti Idősek Otthonában a cserépkályha újrahasznosítására.

Demeter Péter falugazdász tájékoztatta a képviselőket a község mezőgazdasági helyzetéről és az agrártámogatásokról. Az utóbbival kapcsolatban egy fórumot is kezdeményezett, amelyet május végére, június elejére időzítenek.

A település környezetvédelmi helyzetéről készült összeállításból kiderült, az egyik legnagyobb problémát a gyepmesteri telep állapota jelenti. Összességében kijelenthető, hogy Békésszentandrás e tekintetben megfelelő helyzetben van, az M44-es kiépítésével pedig további előrelépés valósulhatna meg.

A testület egyhangúan elfogadta a 2015-19. évi Társadalmi-Gazdasági programját is, amely elsősorban fejlesztési alapelveket határoz meg.

A testület a költségvetés dologi kiadásainak terhére a fáklyás felvonulásra bruttó 150 ezer Ft, a gyereknapra bruttó 400 ezer Ft-os támogatást határozott meg, az óvodai udvari játékok javítására pedig bruttó 124 ezer Ft-tal járult hozzá.

A képviselő-testület ingyenes használatra bocsájtotta a sporttelepet a Hunyadi Mátyás SE részére, valamint jóváhagyta azt a szerződésmintát, amely telepen lévő három helyiség és a hozzá kapcsolódó vizesblokk bérbeadására vonatkozik.

Az önkormányzat a Newjságon való megjelenésre fordítandó összeg csökkentésére tett módosító javaslatot, amiben két alternatívát kínált fel. Az egyik változat szerint megfelezik az éves díjat, ill. egy csökkentett összegű szerződést ajánlanak a hátralevő háromnegyed évre. Amennyiben nem sikerül megegyezésre jutni, az összeget az önkormányzat a települési honlap fejlesztésére fordítja.

A képviselők méltatták a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulóinak országos katasztrófavédelmi versenyen elért 4. helyezéséért, amelyet kis ajándékokkal szeretnének elismerni.

A testület úgy döntött, hogy tulajdonrészt vásárol a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.-től 100.000,- Ft értékben, annak érdekében, hogy lehetővé váljon az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkötése legkésőbb 2015. május 22-ig.

A bejelentések között szerepelt a 2015. évi szúnyoggyérítésről szóló döntés, a gyermekétkeztetés körülményeinek javítására irányuló pályázaton való részvétel, valamint a tűzoltó napi jutalmazáshoz való hozzájárulás. Virág Sándor javaslatot tett a kárpátaljai magyarok megsegítésére jótékonysági szőnyegárverés formájában, Hévízi Róbert pedig a május 16-i „Te szedd!”szemétszedési akcióra invitálta a település lakosságát.

Vélemény, hozzászólás?

Kakaspörköltek viadala a csabacsűdi főzőversenyen

Nem túl könnyes búcsú a Vajdától