in , ,

Álláshirdetés: óvodapedagógus / szakvezető óvodapedagógus

A GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE
állást hirdet

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde

ÓVODAPEDAGÓGUS/ SZAKVEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére.

Alkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 5540 Szarvas, Szabadság u 6-8

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodás korú gyermekek gondozása-nevelése, egyéni és differenciált fejlesztése. Főiskolai hallgatók gyakorlati tevékenységének irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Az állás betöltésének feltételei:
 Főiskola, óvodapedagógus végzettség
 Magyar vagy uniós állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Az álláspályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szakvizsga megléte, tanítói képesítés
 szarvasi lakcím
 keresztényi értékrend iránti elkötelezettség
 1-3 év szakmai gyakorlat
Elvárt készségek:
 Hivatásszeretet, gyermekszeretet, precizitás, önálló, kreatív munkavégzés, nagy teherbírás, rugalmasság, jó kommunikációs készség, innovációkra való nyitottság, csapatban való együttműködés készsége
INTÉZMÉNYÜNK SIKERESEN KIÉPÍTETTE ÉS MŰKÖDTETI A COMENIUS 2000 KÖZOKTATÁSI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM COMENIUS I. INTÉZMÉNYI MODELLJÉT
TEHETSÉGPONT

Benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázó szakmai életrajza, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (felvétel esetén)– vagy annak igénylésének igazolószelvénye-, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az első alkalmas jelölttel betölthető, de legkésőbb 2015.08.21.
Az állás pályázati anyagának benyújtásának határideje: 2015. augusztus 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíró Gyula igazgató nyújt, a 06/30 312 6206 -os telefonszámon.
A benyújtás módja:
Postai úton -vagy személyesen-, a pályázatnak a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Szabadság u. 6- .8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „óvodapedagógus”
A beérkezett anyagok elbírálásának módja, rendje:
Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda vezetősége.
Elbírálás határideje: 2015. augusztus 15.

Szarvas, 2015. július 11.
INTÉZMÉNYÜNK SIKERESEN KIÉPÍTETTE ÉS MŰKÖDTETI A COMENIUS 2000 KÖZOKTATÁSI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM COMENIUS I. INTÉZMÉNYI MODELLJÉT
Bíró Gyula s.k. igazgató

LOM: Burlesque

Szemétügy: Lakossági szemléletváltásra van szükség