in , ,

Tanársírok gondozása a Vajdában

Több évtizedes hagyományt ápol a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, amikor halottak napja alakalmából minden osztály képviselői kimennek az Ó-temetőbe. Évente többször is, különösen tavasszal és ősszel a diákok a gimnázium volt tanárainak (gyakran elhagyatott) sírjait gondozzák, koszorúval és mécsessel díszítik fel az egykori evangélikus lelkészek és oktató-nevelő munkát végző tanárok nyughelyeit. Ezek az alkalmak, ahol általában az osztályfőnökeik kíséretével vesznek részt a gimnazisták, mindig csendes beszélgetésekkel, a fejfákon lévő szövegek olvasgatásával, emlékezéssel telnek.

Ebben a tanévben a sírok felosztása a következő:
9.A Hortobágyiné Csizmadia Edina – Raskó Kálmán (1878-1951), Mocskonyi József (1860-1922)
9.B Dr. Laukóné Adamik Edit – Lányi Gusztáv (1828-1915)
9.C Molnár Béla – Szemian Dániel (1822-1899), Oláh Miklós (1853-1910), Oláh Miklós (1888-1964)
10.A Pécsváradiné Tóth Anikó – Fertig Lajos (1861-1901), Gasztonyi József (1905-1978)
10.B Németh Judit – Martinus Hamaliar (1751-1812), Krón Ferenc (1885-1952)
11.A Dr. Lengyel Albertné – Nemes Söjtöri Károly (1886-1939)
11.B Dr. Mészárosné Verók Mária – Udvardy Sándor (1869-1913), Dr. Nemes Béla (-1914)
11.J Molnárné Tóth Katalin – Plenczner Lajos (1871-1927), Neumann Jenő (1859-1923)
12.A Borbélyné Janurik Viktória – Kicska Dániel (1814-1889)
12.B Csilik Attila – Koren István (1805-1893)
12.J Pécsváradi Antal – Vajda Péter (1808-1846), Dr. Nádor Jenő (1889-1975)

Néhány osztály már az őszi szünet előtt, mások a szünetben látogatták meg a sírokat, kegyelettel adóztak az akár több mint egy évszázaddal ezelőtt elhunyt gimnáziumi tanároknak. Többen a családjukkal is ellátogattak oda halottak napja estéjén, újabb mécseket helyezve el.

Dr. Laukóné Adamik Edit

Békés megyében is elkezdődött az aláírásgyűjtés a kötelező betelepítési kvóta ellen

Polgármesteri évértékelővel kezdődött Babák Mihály hétfői sajtótájékoztatója