Connect with us

Békés megye

2016 január: mérföldkő Békés megye fejlesztésében

A jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban 2015 a felkészülés éve volt. A Békés Megyei Önkormányzat a településekkel közösen szakemberek segítségével kidolgozta a projekt ötleteket, javaslatokat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretösszegei felhasználásának megalapozására a megyei önkormányzat elfogadta a megyei Integrált Területfejlesztési Programot (ITP), elfogadta a pályázatok értékelési szempontrendszerét, meghatározta a 2016-os évi fejlesztési keretet és az ehhez kapcsolódó indikátorvállalásokat. Fórumsorozatot tartottak a TOP-ról, mely érintett minden járási székhelyet, a hivatal Területfejlesztési Osztályán járási felelősi rendszert alakítottak ki azért, hogy hatékonyan tudják segíteni a települések projektjeinek kidolgozását, fejlesztését.

2015 végén és 2016 elején megjelentek az első felhívások, szám szerint tíz, az ezekben nevesített összeg 18,194 milliárd forint. A pályázati felhívások minden esetben 100%-os támogatási intenzitással bírnak, nem igényelnek az önkormányzatoktól önrészt. A többi felhívás megjelenése folyamatosan várható. A TOP keretében Békés megyébe összesen 57,94 milliárd forint érkezhet, Békéscsaba Megyei Jogú Városnak pedig 13 milliárdnyi keret áll rendelkezésre. A megyei jogú városok felhívásai közül a többség, eddig nyolc jelent meg. Alapvető változás a 2007-2013-as területfejlesztési pályázatokhoz képest az, hogy a mostani pályázatok megyei szinten, megyei forráskeretből, alulról építkező ötletek alapján kerülnek megvalósításra.

A továbbiakban a TOP kapcsán a megyei önkormányzat feladatai közé tartozik majd a kiválasztási rendszerben való részvétel. Az Irányító hatóság döntéseit megalapozó Döntés-előkészítő Bizottság (DEB) feladata az, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz beérkező pályázatokat véleményezze. A DEB-nek két tagja van, az Irányító Hatóság (IH) és a megyei önkormányzat képviselőjéből áll. Oláh Gábor, a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a megyei elnököket kéri majd fel a DEB-ben való részvételre. Kizárólag az a kérelem támogatható, amelyet a DEB támogatásra érdemesnek ítél. A megyei önkormányzat emellett – a megyeszékhelyen kívül – minden településnek kötelezően segít a pályázatok során, amennyiben ezt a település kéri, és már nem csak a projektmenedzsmenti feladatokban, hanem a pályázatokhoz kapcsolódóan egyéb feladatokban is, mint az előkészítés, szerződéskötés, végrehajtás, szakmai megvalósítás, nyilvánosság biztosítása. A Békés Megyei Önkormányzat mindeddig 47 településsel kötött együttműködési megállapodást a projektmenedzsmenti feladatok ellátására.

Az eddig megjelent pályázatok:

Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztésre 3484 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre, ezen belül 4 és 5 számjegyű utak, valamint az országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése támogatható.

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekre rendelkezésre álló keretösszeg 1920 millió forint. Többek között belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója, a belterületet védő övárok-rendszer, tározó, záportározó fejlesztése, védelmi töltéseinek lokális fejlesztése támogatható.

Fenntartható települési közlekedésfejlesztésre 2500 millió forint áll rendelkezésre, amelyből többek között kerékpáros barát fejlesztés, a közlekedési úthálózat kerékpáros baráttá alakítása, kerékpáros útvonal kialakítása valósítható meg.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésének keretösszege 1465 millió forint. Ebből a rendelők, védőnői tanácsadók építhető, bővíthetők, újíthatók meg. A beruházáshoz kapcsolódhat eszközbeszerzés, udvarfelújítás, parkoló-férőhely bővítés, stb. Kizárólag meglévő és működő praxisok, védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható.

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretösszege 1000 millió forint. Elsődlegesen foglalkoztatási megállapodások (paktumok) támogathatók, másodlagosan a munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó tevékenységek, és bértámogatásra is lehetőség van.

Helyi foglalkoztatási együttműködésekre 2000 millió forint áll rendelkezésre, foglalkoztatási megállapodások (paktumok) létrehozása, bértámogatás, valamint munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programok valósítható meg.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázat keretösszege 1165 millió forint. A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (férőhely bővítése, új szolgáltatás létrehozása, stb.) valamint eszközbeszerzés támogatható.

Leromlott városi területek rehabilitációja keretösszege 1580 millió forint. Többek között lakófunkciót erősítő tevékenység támogatható, pl.: energiahatékonyság-javítás, modern szociális bérlakások kialakítása.

Zöld város kialakítása keretösszege 1980 millió forint. A fő cél a zöld város kialakítása, épületek energiahatékony üzemeltetésének megvalósítása.

Barnamezős területek rehabilitációja – a rendelkezésre álló keretösszeg 1100 millió forint, amelynek keretében a település városi zöld infrastruktúra hálózatába történő integrálása a terület rekonstrukciójával vagy az új zöldterület kialakításával.

2016 a megvalósítás éve lesz, soha nem látott lehetőségek nyílnak meg az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek előtt, fontos, hogy a rendelkezésre álló keretből minél több forrást tudjanak lehívni és felhasználni. A TOP valamennyi intézkedése közvetve vagy közvetlenül a gazdaságfejlesztést, gazdaságélénkítést és ezzel a munkahelyteremtést célozza. A legfontosabb célkitűzés: fejlődő pályára állítani Békés megyét.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Népszerű

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke (Fotó: Zentai Péter) Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke (Fotó: Zentai Péter)

Békés Megyei Önkormányzat: 5 millió Ft a védekezésre

Békés megye

www: Békés megye összefog!

Békés megye

A fővárosi és megyei védelmi bizottságok is segítik a koronavírus-járvány elleni védekezést

Békés megye

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala (Fotó: Babák Zoltán) A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala (Fotó: Babák Zoltán)

Közlemény a kormányhivatalok működéséről

Békés megye

A rovatot támogatja:

Archívum

Kategóriák

Friss

Hirdetés

Connect