in , , , ,

Összefoglaló az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésén elfogadott egyes törvényjavaslatokról

Dankó Béla
Dankó Béla

2016. december 6-án az Országgyűlés által megszavazott egyes törvényekről számolt be Dankó Béla országgyűlési képviselő.

A transzatlanti térség és különösen Európa biztonsági környezetében bekövetkezett negatív változások szükségessé teszik a NATO tagállamok lehető leghatékonyabb és legszorosabb katonai együttműködését. Erről szóló megállapodást fogadott el a Parlament.

A jogi segítői névjegyzékre vonatkozó szabályok módosítására is sor került azért, hogy azok lehetőséget biztosítsanak az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges feltételekkel nem rendelkező pártfogó ügyvédeknek is arra, hogy továbbra is a névjegyzékben maradjanak és polgári jogi ügyekben jogi segítőként, illetve büntetőügyekben mind jogi segítőként, mind pártfogó ügyvédként eljárhassanak.

Kártalanítják a Honvéd Egészségpénztár rendvédelmi tagjait is. A törvényjavaslat szerint a kormányrendeletben meghatározott esetekben gondoskodnak a rendvédelmi szerv személyi állományának kártalanításáról is.

Az Országgyűlés elfogadta a filmtörvény módosítását, melynek célja, hogy még hatékonyabbá váljon a filmipart érintő szabályozás és a támogatási rendszer. Filmregisztrációs rendszer jön létre, továbbá a jövőben kormányrendelet határozza meg a filmesek támogatását szolgáló kincstári letéti számla keretösszegét.

Kiegészítésre került a jogszerű földhasználók köre. A jogszerű földhasználat ezentúl igazolható lesz az NFA-val kötött megbízási szerződéssel, a földhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, valamint jogszerű földhasználónak kell tekinteni a vagyonkezelőnek minősülő költségvetési szerv költségvetési szervnek minősülő jogutódját.

Új közbeszerzési szabályokat alkotott a parlament. A jövőben három ajánlatot kell bekérni az egymillió forintot elérő, ugyanakkor a közbeszerzési értékhatár alatti szerződésekre is. A törvény elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a kormány felmentést adjon a közbeszerzési kötelezettség alól. Nő a közbeszerzési értékhatár. Nő a közbeszerzési értékhatár.

A parlament elfogadta az általános közigazgatási rendtartásról és a közigazgatási perrendtartásról szóló jogszabályokat. A szabályozás célja a közérthetőség, az áttekinthetőség az ügyfelek és az ügyintézők számára. Közigazgatási perrendtartás eddig nem volt Magyarországon, a most elfogadott szabályozással ez is megvalósult. Létrejön a sommás eljárási forma – ha a kérelem benyújtásakor minden szükséges bizonyíték rendelkezésre áll, akkor akár azonnal vagy 8 napon belül kell döntenie a hatóságnak. Az automatikus döntéshozatali eljárásban egy napon belül dönt a hatóság. A törvény 60 napos bruttó ügyintézési határidőt határoz meg, amit csak az ügyfél mulasztása miatt lehet meghosszabbítani. A több hatóság közreműködését igénylő eljárásoknál egy főhatóságot jelölnek ki.

A használt járművásárlás biztonságának növelése érdekében egy új szolgáltatás, az úgynevezett jármű életút adatszolgáltatás kialakítását írja elő az elfogadott törvénymódosítás.

Energetikai tárgyú törvények módosítását fogadta el a Ház, melynek célja az Uniós és hazai joggal való összhang megteremtése, többek között a radioaktív anyagok fogalmi körének pontosításával, a földgáz-kereskedelmi eljárások, villamosenergia-kereskedelmi eljárások szabályainak pontosításával, gyakorlati tapasztalatok jogszabályba foglalásával.

A nemzeti turizmusfejlesztésről szóló törvény a kormánynak felhatalmazást ad arra, hogy kijelölje Magyarország turisztikai desztinációit, ezek között a kiemelt fejlesztési térségeket. Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények is módosításra kerültek. A közfoglalkoztatottaknak el kell fogadniuk a felajánlott képzéseket. Ha nem teszik, három hónapra kizárják őket a közfoglalkoztatásból. Szigorodnak a munkahelyi balesetek bejelentésének szabályai. A bejelentést a továbbiakban elektronikus úton is meg lehet tenni.

Kiszámíthatóságot és bürokráciacsökkentést jelentenek az Országgyűlés által elfogadott egyszerűsödő államháztartási szabályok, ezek értelmében átláthatóbb lesz a költségvetés tervezésének, végrehajtásának, illetve ellenőrzésének rendszere. A jogszabálymódosítások nyomán csökkenek az adminisztratív terhek, egyszerűsödik az önkormányzati adósságkiváltás, pontosabban lehet tervezni a költségvetési előirányzatokkal és hatékonyabb lesz a fogyasztói érdekérvényesítés a pénzügyi szolgáltatásoknál.

Módosításra került a 2017-es büdzsét. A módosítás nem jár számszaki változtatással, csupán a 2016. június óta bekövetkezett jogszabályi változásokat vezeti át.

Balettművészi helyett táncművészeti életjáradékot vezetett be a parlament, amellyel bővül az életjáradékra jogosult táncművészek köre.

Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények is módosításra kerültek. A törvényjavaslat egyértelműsíti, hogy az iskolaszövetkezeti tag hallgatók a felsőoktatási intézmények által előírt szakmai gyakorlatot külső szolgáltatásra irányuló személyes közreműködés keretében tagsági megállapodással is teljesíthetik.

További felnőttképzési feladatok kerültek a kormányhivatalokhoz. A módosítás – a korábbi változtatásokkal együtt – egységesíti a felnőttképzés működtetését és felügyeletét, ami gyorsíthatja és hatékonyabbá teheti a szakképzést.

Lehetővé vált, hogy további olyan műkincsek kerüljenek vissza eredeti tulajdonosaikhoz, amelyeket a második világháborúban vagy az azt követő diktatúrában vettek el.

Egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló törvényjavaslatot fogadott el a parlament. A célja, hogy a biztosítási tevékenységet már nem folytató egyesületek önsegélyező egyesületként tovább folytathassák működésüket. Ezért a biztosítási tevékenység felfüggesztése után az egyesület tevékenységei átkerülnek a felügyelet hatálya alá tartozó egészség- és önsegélyező pénztárba.

Vélemény, hozzászólás?

Új rekordot állítottak fel mézeskalácssütésben a mozgáskorlátozottak

Kondoros is megmozdult a Luca-napi táncházra