in , ,

Miniszteri elismerő oklevél Bíró Gyulának

Bíró Gyula
SAMSUNG CAMERA PICTURESBíró Gyula

Bíró Gyula, a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda igazgatója, főiskolai mestertanár, Balog Zoltán miniszter úr elismerő oklevelét vehette át nemzeti ünnepünk alkalmával.

A miniszteri oklevél kiemelkedő szakmai tevékenységének elismerése. Bíró Gyula a GFF SZGYÁI intézményvezetője, a GFF ESZK pedagógiai intézetének mestertanára, a GFF PK óraadója, gyakorlati képzésvezetője, a Debreceni Egyetem BTK óraadó oktatója. A filozófia, etika, társadalomismeret tantárgyi és a hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiájának szaktanácsadója.

Bíró Gyula végzettségét tekintve: óvodapedagógus, tanító-ember és társadalomismeret műv.ter., etika és társadalomismeret szakos – művészetfilozófia szakirány – középiskolai tanár, szakvizsgázott szakértő, pedagógus. Több pedagógiai tanulmány szerzője, szakmai témájú kiadványok szerkesztője. Szakmai, tudományos, irodalmi munkásságát több kiadvány fémjelzi. Hazai és határon túli konferenciák rendszeres előadója és résztvevője. Tanulmányaiban foglalkozik a köznevelés és ezen belül az óvodapedagógia új kihívásaival, az óvoda-iskola átmenet problematikájával, a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak tanításának didaktikai kérdéseivel, tantárgyi innovációs lehetőségeivel, a hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiájával. Több tankönyv és tanulmánykötet lektora.

20170313-oklevel_2Hallgatói szép eredményeket érnek el a tudományos diákköri konferenciákon. Elméleti munkássága mellett, példaértékű pálya iránti elkötelezettsége, hivatástudata, a gyermekek, tanulók feltétel nélküli szeretete, intézményfejlesztő, innovációs munkája.

Bíró Gyula a miniszteri elismerő oklevelet munkatársainak, azoknak az alkotó pedagógusoknak ajánlotta, akik hittel, szakmai alázattal, magas szintű felkészültségükkel, gyermek és értékközpontú pedagógiájukkal szolgálnak és tesznek a mindennapokban. Ajánlotta azoknak a tanítványoknak, gyermekeknek, akik a mindennapokban örömmel és boldogsággal ajándékozzák meg az őket nevelőket.

Az elismerő oklevelet a Gál Ferenc Főiskolának és minden szervezeti egységének ajánlotta, hiszen ez az elismerés nem egy embernek, hanem a mögötte álló támogatóknak, partnereknek szól.

Sz. Zs.

Rangos versenyről hoztak aranyat és ezüstöt utánpótlás kézilabdázóink

Lázár Zsolt esperes (b3), Csicselyné Korbely Zsuzsanna (b5) és Galó Tamás (b6)

Két szarvasi díjazott az ünnepi megyegyűlésen