in ,

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje beiratkozási rendje

Szarvas Város Önkormányzata a fenntartásában működő Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje beiratkozási rendjét a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozás időpontja: 2017. április 24-én (hétfőn), 25-én (kedden) 7:00 – 17:00 óra között

A beiratkozás helye: Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje
Óvoda esetében: 5540 Szarvas, Kossuth u. 66.
Bölcsőde esetében: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tv-ben foglaltak értelmében:
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

A beiratkozáshoz szükséges:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa
• lakcímkártyája
• TAJ kártya,
• a szülő személyi igazolványa,
• szülő lakcímkártyája
• Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza magával az erről szóló szakvéleményt, illetve amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg, több gyermekes igazolás) kérjük hozza magával ezen dokumentumot is.

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez (Tóth Tímea, 5540-Szarvas, Kossuth u. 66., tel.: 66/313-727, e-mail: jatekvar@szarvasnet.hu) vagy a Bölcsődevezetőhöz: Gombkötő Sándornéhoz (5540-Szarvas, Kossuth u. 19. tel: 66/400-456) szíveskedjenek fordulni.

Tóth Tímea sk. Intézményvezető

Samu Tamás Gergő

Samu Tamás Gergő szerint háromesélyes az időközi választás

Lóhere és Szentháromság: Szent Patrik nap a Gyakorlóban