in , , ,

A Szarvasi járás is képviseltette magát a megyei közfoglalkoztatási kiállításon

Békés megyei ötletből nőtte ki magát az az országos kezdeményezés, hogy színes kiállítás formájában mutassák be a közfoglalkoztatási programok eredményeit. Szeptember 7-én Békéscsaba fő tere már ötödik alkalommal adott otthont a látványos forgatagnak, amelynek keretében 59 település vonultatta fel értékteremtő és helyi sajátosságokra épülő programelemeit. Az idei év újdonságaként kiemelt figyelmet fordítottak a közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő átmenet erősítésére is. Ennek érdekében a helyszínen megjelent munkáltatók állásközvetítést biztosítottak az érintetteknek, az eseménnyel párhuzamosan pedig foglalkoztatási paktummal kapcsolatos konferenciát tartottak.

Pántya Imre, a Békés Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője elmondta, a megyében kb. 12 ezer közfoglalkoztatott dolgozik, de számuk folyamatosan csökken. Aránya ugyan térségenként és településenként változó, de átlagosan évente kb. 20-30%-ot tesz ki. Az ehhez vezető leghatékonyabb eszközt véleménye szerint a képzések, tréningek jelentik, amelyek új távlatokat nyithat a munkavállalók előtt.

Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója emlékeztetett, a rendezvényt azzal a szándékkal hívták életre, hogy ne csak a száraz adatokat, tényeket mutassák meg az embereknek, hanem az ebben rejlő lehetőségeket is. Rámutatott, a foglalkoztatás mellett a programok gazdasági és társadalmi hatásai is érzékelhetőek.

– Mindenkinek példát mutatnak ezek a programok a jövőre nézve. Ha azt látja a gyerek, hogy a szülei minden nap tesznek valamit, elmennek dolgozni, az mintaként beépül, és remélhetőleg hasznos felnőtté fognak válni – nyomatékosította.

A szarvasi standnál a termelői bolt portékái hívogatták az kilátogatókat, akik közül többen csak azt bánták, hogy nem lehet belőlük vásárolni. A településen idén – hasonlóan a tavalyi évhez – összesen 7 programelem zajlik, 200 fő részvételével. Köztük két értékteremtő elem is megtalálható: a foglalkoztatottak zöldségek, gyümölcsök, ill. gabonafélék termesztését és feldolgozását végzik, valamint fa eszközöket, játékelemeket, dísztárgyakat készítenek az asztalosműhelyben. Idei újdonságként kísérleteztek különböző olajok előállításával is, melyekhez általuk megteremt alapanyagokat használtak fel. Emellett egy 5 millió Ft-os jutalomkeretből a piac területén bővítik a fedett elárusító helyek számát, korszerűsítik a kegyeleti helyet, ill. javítják a temetőkerítést is.

– Folyamatosan nagy igény van a foglalkoztatásra. Vannak olyan szociokulturálisan hátrányos rétegek, akik csak ilyen módon tudnak elhelyezkedni.  Éppen ezért nagyon fontosak a képzéseink is, amelyek révén az alacsony iskolai végzettségűek szakmát szerezhetnek. Úgy gondolom, ezek a képzések mindenkinek előnyére válnak, ha másért nem azért, mert legalább újra visszaszoktatják a részvevőket a mindennapi kötelezettségekhez, hosszútávon pedig sokat javíthatnak az életkörülményeiken – állítja Szenteczki Anikó közfoglalkoztatás szervező.

A csabacsűdi standnál kisebb sor kígyózott. A vendégeket elsősorban az illatok csábították, hiszen a mezőgazdasági programban termelt burgonyából sült krumplit, a tenyészett sertésből pedig flekkent készítettek.

– Jelenleg 18 fő bevonásával végezzük a közfoglalkoztatási mintaprogramot, 3 programelem megvalósításával. Egyik a mezőgazdasági és állattenyésztési programelem, a másik a közutak karbantartása. Itt jellemzően járdaépítés és járdajavítás folyik. Mindemellett helyi értékteremtő foglalkoztatást is végzünk, az idei esztendőben ablakok gyártása, tetőfelújítás és egyéb asztalos munkák kerültek előtérbe – részletezi a Csabacsűdön folyó tevékenységeket Molnár József polgármester.

Hangsúlyozta, a Start mintaprogram nélkül számos dolog nem jöhetett volna létre, ill. jelentős szerepe van a településüzemeltetési feladatokban is. Ezek közé sorolhatóak a járdaépítések vagy az óvodai tornaszoba kialakítása, amely az emeleti terasz beépítésével realizálódott. Évről évre azonban ők is szembesülnek közfoglalkoztatásba bevonható létszámcsökkenéssel, és azt is látják, hogy egyre többen térnek vissza a nyílt munkaerő piacra.

A kormányzati szándék szerint a végső cél a teljes foglalkoztatás elérése. A munkanélküliségi ráta jelenleg 4% körül mozog, és szándékaik szerint pedig ez a szám a képzésekkel, szolgáltatásokkal tovább csökkenhet.

Hét színpadon zajlanak az események a jubileumi szilvanapokon

Újabb név került a vándorserlegre