in , ,

Digitális pedagógiai tartalmak fejlesztése a GFF Gyakorlóban

85 millió forint támogatást nyert el a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája két; békéscsabai és gyulai konzorciumi partnerével közösen EFOP pályázaton, melynek keretében az érintett oktatási intézmények fejlesztése történik a digitális pedagógiai módszertanok bevezetése révén. A Szeged-Csanádi Egyházmegye által koordinált projekt átfogó, digitális kompetencia-fejlesztést megvalósító program keretében fejleszti intézményeit, elsősorban új, nemzetközileg bevált, kipróbált módszertanok meghonosításával, amihez megfelelő eszközrendszert biztosít a projekt, elsősorban a matematika, a szövegértés, a digitális és természettudományos, valamint a problémamegoldó és kreatív gondolkodás kompetenciáinak fejlesztésére fókuszálva. Bíró Gyula, az intézmény vezetője, a konzorcium szakmai vezetője elmondta, hogy a projekt keretében pedagógus továbbképzésre kerülhet sor, elsősorban az IT eszközök beszerzése, fejlesztése; új interaktív táblák, új számítógépes termek, további tanulói tabletek beszerzésével, robotika eszközök, illetve LEGO eszközök pedagógiai munkába való beépítésével. A projekt előzményeként a GFF Szarvasi Gyakorlóintézménye több ütemben digitális eszközfejlesztést hajtott végre a pályázati források mellett, saját költségvetéséből, hiszen Békés megyében is egyedülálló, hogy a tanulók és a munkavállalók mindegyike saját tabletet, IKT eszközöket kapott az önálló tanulási, és munkatér kialakításához. A Gyakorlóintézmény az alsó- és a felső tagozatos matematika, a természettudományos tantárgyak terén valósít meg digitális módszertani fejlesztéseket.

Az intézmény vezetője elmondta, hogy a nevelői közösség rendkívül nyitott az infokommunikációs eszközök mindennapos használatára, és elkötelezett, hogy a modern pedagógiai módszertanok, és azok IKT támogatása a mindennapok pedagógiai gyakorlatának része legyen. A pályázat keretében a wifi hálózat fejlesztése is elkezdődik, hogy a megnövekedett igénybevételt ki tudja szolgálni az intézményen belül. Bíró Gyula hangsúlyozta, hogy a fejlesztés több egymáshoz kapcsolódó projekttel összehangolva történik az elkövetkező három évben, aminek további fontosságát adja, hogy a köznevelés modernizációja összhangban legyen a pedagógusképzés megújításával, a Szarvason végzett pedagógus hallgatók lássák, és kipróbálják a pedagógiai praxisukat megelőzően az IKT eszközök által támogatott tanulásszervezési módokat. Az intézmény minősített referenciaintézményként, és OH Bázisintézményként a pedagógus továbbképzések alkalmával is betekintést enged a látogatói csoportoknak a fokozatosan bevezetésre kerülő módszertani eljárásokba.

A Gál Ferenc Főiskola, mint a Gyakorlóintézmény fenntartója, kiemelten fontosnak tartja a modernizációs tartalmak megjelenítését, intézményeinek munkáját támogatva.

Sz.Zs.

A Szarvasvadászok sikerét hozta a Fakupa januári fordulója

Behúzták az X-et az éjszakai focin