in , ,

Simonffi Péter dala volt a mottója az idén elballagó vajdás diákoknak

A ballagás napján, május 5-én, reggel 6-tól életre kelt a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, az alsóbb évesek díszítették az épületet, különös gonddal a 12.-es osztálytermeket. A ballagási tarisznyák átadása volt az első ünnepélyes pillanat, hiszen az átadó 11.-es diákok is átérezték ennek jelentőségét. Majd a feldíszített ebédlőben sorakoztak fel a végzős diákok, ahol Zahorecz Pál iskolalelkész indította őket útjukra, amikor is utoljára járták végig a folyosókat és a tantermeket. A gimnázium épülete előtt a névadónak, Vajda Péternek adóztak tisztelettel felidézve néhány gondolatát és megkoszorúzva ott kiállított szobrát. A végzős osztályok az idei tanévben is nyomot hagytak maguk után, plaketteket rögzítettek az iskola haranglábján. Ezután a zászlót követve átvonultak az Evangélikus Újtemplomba.

„Visszanézve az életet, az elmúlt sulis éveket,
A sok-sok emlékrengeteg előttem végigpereg,
Sok minden van a listámon, amit még meg kell csinálnom,
És a legelején ez áll: Még el kell búcsúznom!”

A ballagási istentiszteleten Horváth Z. Olivér parókus lelkész hirdette az igét, majd Hodálik Pál, Szarvas Város alpolgármestere köszöntötte elsőként a végzősöket. Gaál Roland, járási hivatalvezető is elmondta gondolatait a ballagóknak, majd az ünnepi műsor következett, amit az énekkar nyitott meg. Bondor Boglárka 11. C osztályos tanuló saját versét szavalta, amelynek címe Búcsúznod kell volt, majd Kozma Márk 11. B osztályos tanuló köszönt el a ballagóktól az évfolyam nevében. Ezután Mulholland Sadie 12. B osztályos tanuló Simonffy Péter Búcsúdalával, majd Uhljar Janka 12. A osztályos tanuló ünnepi beszédével búcsúzott a végzősök nevében. Az eskü szövegét, amelyben kinyilvánítják a ballagók a gimnáziumhoz való kötődésüket, hogy annak elhagyása után sem feledik azt az értékrendet, amelyet az iskola falai között kaptak, Buzás Martin, 12. B osztályos tanuló mondta elő.

Az iskola zászlajának átadása következett, amely gesztussal a 11. évfolyam átveszi azt a szolgálatot, amely a gimnázium egyik jelképének megőrzését jelenti.

Kitajkáné Szántai Mária, a gimnázium igazgatónője ünnepi beszédében kiemelte a gimnáziumi évek jelentőségét, az érettségi fontosságát, valamint személyesen is szólt a ballagó diákokhoz, felidézve az itt eltöltött 4 illetve 8 év emlékezetes eseményeit.

Az ünnepség több megható pillanata után a díjak kiosztása következett. Az idei tanévben a Vajda-díjat Uhljar Janka 12. A osztályos tanuló kapta 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményéért, a sportban és a tanulmányi versenyeken elért kimagasló eredményéért. A szintén rangos elismerést, a Benka-díjat Mester Zsófia 12. A osztályos diákunk kapta szintén kitűnő tanulmányi munkájáért és sporteredményeiért, valamint művészeti tevékenységéért. Az ének-zene területén kiemelkedő tanulónak járó Melis-díjat Mulholland Sadie 12. B osztályos tanuló, az id. Oláh Miklós díjat dobogós sporteredményeiért Nagy Béla 12. B osztályos tanuló kapta. A Művészeti díjat kimagasló teljesítményéért Erdős Norbert érdemelte ki a 12. B-ből. Kugyela Flóra 12. A osztályos tanuló két díjat is kapott, az idegen nyelvek tanulásában kiemelkedő eredményei alapján a Gasztonyi – díjat, valamint középfokú angol és két felsőfokú német (ORIGÓ és ÖSD) nyelvvizsgája alapján pedig Mocskonyi József – díjat vehetett át. Misik-díjjal jutalmazták Gubucz Gábor 12. B osztályos tanulót, aki földrajz tantárgyból jeleskedett, Tóth Arián 12. A osztályos tanuló fizika tantárgyból elért eredményeiért Kunos-díjat kapott. A Dr. Nádor Jenő – díjat Dorogi Mónika 12. A osztályos tanuló humán téren tanúsított munkájáért kapta. Wágner Réka 12. A osztályos tanuló Boczkó Dániel díjban részesült szorgalma, illő magaviselete és jó tanulmányi eredménye alapján. Dernovics László képviselő díját Czinkoczki Enikő 12.A osztályos tanuló kapta. Kiemelkedő közösségi munkájáért Diákönkormányzati díjban részesült  Rohony Noémi 12. B osztályos tanuló. A röplabdás végzős lányok és fiúk  – Mester Zsófia, Szabó Csenge, Gyulai Fanni, Lestyán Luca; Kiri Bence, Molnár Gergő, Pálfi Gellért, Nagy Béla, Kalocsai Levente, Erdős Richard – az edzőjükkel, Csilik Attilával együtt emlékplakettet vehettek át a több éven át tartó sikeres versenyzésükért. Kiemelt jutalmat kaptak sikeres sporttevékenységükért Sindel Renáta, Balogh Andrea és Gyulai Fanni, valamint kitűnő tanulmányi eredményéért Csicsely Bianka 12. B osztályos tanulók. Molnár Gergő az iskolai színjátszókörben végzett sikeres tevékenységéért kapott kiemelt jutalmat. Söjtöri –díjat kapott Bondor Boglárka 11.C osztályos tanuló kiemelkedő színjátszó és versmondó tevékenységéért.

A végzős osztályokban aktívan tevékenykedő szülőknek is köszönetet mondtunk egy-egy szál virággal.

A díjeső után a ballagók még visszatértek a gimnázium épületébe, ahol tájékoztatást kaptak a kevésbé ünnepélyes, azonban annál jelentőségteljesebb érettségi vizsgák menetéről, amelyek két nap múlva kezdődtek.

Dr. Laukóné Adamik Edit

Idén sem volt megoldhatatlan a matematika érettségi

Kezdjetek el élni!