in , ,

Emléktáblát avattak Lászlóffy István tiszteletére

Kereken 50 esztendeje hunyt el a Tessedik Öreggazdák Szövetségének első elnöke. Lászlóffy István (1910-1968) munkássága előtt tisztelgett a magát jogutód szervezetnek tekintő Tessedik Öreggazdász Egyesület, amely a jubileum alkalmából emléktáblát helyezett el a régi tanügyi épület nyugati falán. A javaslatot dr. Szitó János vetette fel, május 22-én pedig rövid ünnepség keretében felavatták a nagy előd mementóját.

Gyulavári András, az egyesület elnöke bevezetőjében elmondta, a szervezet az értékteremtő hagyományápolás jegyében működik. Ennek szellemében valósult meg a gazdász-szoboregyüttes, az Agrártörténeti füzetek teljes sorozata, az iskolatörténeti állandó kiállítás és számtalan önálló kiállítás is. Ezzel az emléktáblával nem csak Lászlóffy István előtt szeretnének tisztelegni, hanem a 90 éves agrárszakoktatás valamennyi oktatója, működtetője előtt is. Bíznak benne, hogy az intézmény még sokáig folytatja ilyen irányú tevékenységét, követve a tessediki hagyományokat.

Dr. Molitorisz Pál helytörténész emlékeztetett, a tábla annak az épületnek a falára kerül, ahol 90 évvel ezelőtt újraindult az agrárszakképzés. Az intézményt a két világháború között az ország legrangosabb képzési helyei között tartották számon. Hírnevét főleg tudós tanárainak és elhivatott hallgatóinak köszönhette. Az itt végzett tanulók nem csak szaktudásukat vitték magukkal, hanem az almamáter iránt érzett erős kötődésüket is. Ez alapozta meg 1930-ban a Tessedik Öreggazdák Szövetségének megalakulását.

Lászlóffy István édesanyja révén került Szarvasra. Középiskoláit már itt végezte. Mezőgazdaság iránt érzett elhivatottságát jól tükrözte, hogy mindössze 17 évesen, a M. Kir. Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet indulását követően azonnal átiratkozott. Hamar kitűnt társai közül tudásával, aktivitásával és szervezőkészségével. Életre szóló barátságait is itt alakította ki. 1948 után koncepciós pereket indítottak ellene, ezért egy darabig egyszerű mezőgazdasági munkásként dolgozott. Rátermettségének köszönhetően azonban nem sokkal később már egy rizstermesztési szakcsoport telepvezetőjévé nevezték ki.

1956 novemberében megválasztották a Járási Forradalmi Bizottság elnökévé, amit mindössze két napig töltött be. Cserében büntetése tíz év börtön és teljes vagyonelkobzás lett. Hét év után megtörten, közkegyelemből szabadult, és munkát is csak nehezen talált. Végül a vízügyi igazgatóságnál gátőrként dolgozott. A legnehezebb időkben sem hagyták magára öreggazdász társai, mindvégig támogatták és segítették. 1968. január 29-én hunyt el Budapesten.

Az egyesület nem feledkezett meg első elnökéről. Tíz évvel ezelőtt kiadtak egy önálló füzetet, amely Lászlóffy István életét dolgozza fel, és a sírját is rendszeresen ápolják.

– Lászlóffy István embersége és pályafutása ma is példaként áll előttünk. Olyan célokért küzdött, amelyek ma is érvényesek. Emlékeztessen ez az emléktábla rokonszenves alakjára, legyen késői tisztelőinek emlékhelye, ahol egy-egy szál virágot alkalomadtán elhelyezhetnek – zárta gondolatait.

Hodálik Pál alpolgármester szólt arról, hogy az önkormányzat számára nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági képzés megmaradjon a településen. Éppen ezért minden ehhez kapcsolódó kezdeményezést támogatnak. Köszönetét fejezte ki a Tessedik Öreggazdász Egyesületnek munkájáért, mivel mindent megtesznek, hogy a tessediki szellemi örökség tovább éljen.

Az emléktábla szövege a következő:
LÁSZLÓFFY ISTVÁN
1910-1968
A M. KIR. TESSEDIK SÁMUEL KÖZÉPFOKÚ GAZDASÁGI INTÉZET
ÖREGDIÁKJAI ÁLTAL 1930-BAN MEGALAKÍTOTT
TESSEDIK ÖREGGAZDÁK SZÖVETSÉGE
ELSŐ ELNÖKE EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTTA
HALÁLÁNAK 50.ÉVFORDULÓJÁN
A TESSEDIK ÖREGGAZDÁSZ EGYESÜLET

Harmadik gólunkra már nem volt válasza a Kondorosnak

Indul a szezon, indulnak a garantált evezőstúrák is