in , ,

Zárszámadás – születésnap – visszaemlékezés

Rágyanszki István
Rágyanszki István

A címben szereplő szavak jól kifejezik a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre 2018. május 26-án tartott közgyűlésén történteket. A május hónap az egyesületeknél is az előző gazdasági év lezárásának hónapja, hiszen a jogszabályi kötelezettségeket a hónap végéig kell teljesíteni.

A közgyűlés összehívását alapvetően ez a feladat indokolta.

Tóthné Jansik Erzsébet a megjelentek köszöntése után bejelentette, hogy a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjai műsorral készültek erre az alkalomra. Pécsváradi Antal felkészítésével csodálatos szavalatot és hangulatos fúvószenét hallgattak meg az öregdiákok.

Rágyanszky István tiszteletbeli elnök napirend előtti felszólalása következett –, ami a többség számára meglepetés volt. Három időskorú öregdiákot köszöntött születésnapjuk alkalmából,

Emlékeztetett arra, hogy az 1802-ben létrejött gimnázium meghatározó szerepet játszik a város életében. Nagyon sok vajdás diák ma is kapcsolatban áll a jelenlegi intézménnyel, a Baráti Kör segítségével. Kiemelte, hogy van a közgyűlésen 3 öregdiák, akik sok-sok évtizede hagyták el a Vajda iskolapadjait, de a mai napig visszajárnak.

Köszöntötte Papp Lászlót, aki május végén átlép a 100. életévébe. „Hálásak vagyunk azért, hogy Laci bácsi érdeklődéssel kíséri a kör életét” – mondta. Laci bácsi felesége, Dankó Margit 95. évében jár – megköszönte a pedagógusi munkáját és a Nyugdíjas Kör elnökeként végzett tevékenységét. Görgey Endre 97. életévét tölti be júliusban. Az ő fél szíve az öregdiákok között van, szeretetét, ragaszkodását minden pillanatban érzik. Jelentős összeggel támogatta a Baráti Kört és ezen keresztül a mai diákokat.

Mindhárman elérzékenyülve vették át a Kör emléklapját, a tortát és a köszöntés virágait.

Papp László meghatódva reagált az elhangzottakra. Úgy gondolja, hogy az életét a Gondviselés segítette; a válaszutakon mindig a jobb úton ment. Mi a titok? Nincs titok: „…tisztességgel, becsülettel kell élni Istennel” – mondta.

Szarvas Város Képviselő-testületének tagja, Babák Zoltán, volt vajdás diák a jelenlevők között külön köszöntötte a vajdás pedagógusokat és az asztaloknál ülő iskolatársait. Elmondta, hogy kiemelkedőnek tartja az öregdiák szervezet és a gimnázium kapcsolatát.

Kiss Attila önkormányzati képviselő a közelgő gyermeknapra utalva kitért arra, hogy mindannyiuknak nagyon fontosak a gyermekek, és ezt többek között úgy tudják kifejezni, hogy szeretik azt a gimnáziumot, ahová jártak. Szarvas Város Képviselő-testülete és Babák Mihály polgármester nevében köszöntötte a volt vajdás diákokat.

Az összejövetel „hivatalos” része Tóthné Jansik Erzsébet elnöki köszöntőjével és az előző közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolóval kezdődött. Az elnök kitért mindazokra a programokra, tevékenységekre, amelyek tovább szélesítették és erősítették a Vajdás Öregdiákok Baráti Köre kapcsolatait más szervezetekkel és a gimnáziummal. Kiemelte a 2018. év egyik legfontosabb feladatát: a Pécsváradi Antal által kezdeményezett Szoborkert megvalósítását a gimnázium udvarán. Kérte a jelenlevőket, segítsenek abban, hogy a szükséges anyagi erőforrások rendelkezésre álljanak. Ehhez nagyon erős kiinduló alapot jelent az az 5 millió forintos támogatás, amelyet a szervezet az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott e cél megvalósításához.

Kiemelte, hogy számára mindig nagy büszkeséget jelent, amikor öregdiák társai kiemelkedő tevékenységét jutalmazzák. A teljesség igénye nélkül kiemelt néhány vajdás öregdiákot, akik a közelmúltban vehettek át különböző kitüntetéseket.

A közgyűlés további részében a 2017. év pénzügyi tervének teljesítéséről tartott beszámoló ismertetésére, a számvizsgáló bizottság jelentésének megismerésére került sor. A következő napirendben pedig megismerhették az öregdiákok a 2018. év költségvetési tervét.

Mindig nagy érdeklődés kíséri a gimnáziumban folyó munkáról szóló fényképes beszámolót. Kitajkáné Szántai Mária részletesen beszámolt arról a sok-sok tevékenységről, versenyeredményről, amely az iskola hírnevét öregbíti. Többször is kiemelte, nagyon fontos számukra az öregdiákoktól kapott anyagi és erkölcsi támogatás.

Az öregdiák közgyűlések kedves színfoltja a már évtizedes múltra visszatekintő hagyomány: meghívnak egy-egy kiemelkedő személyiséget, aki a gimnáziumban érettségizett, aki visszaemlékezik diákéveire, megosztja élményeit vajdás társaival. A mostani közgyűlésen Závogyán Magdolna 1988-ban érettségizett vajdás diák, kultúráért felelős helyettes államtitkár asszony volt a vendég.

Bevezetőjében köszöntötte a születésnaposokat, a „régebbóta fiatal öregdiákokat”. Emlékei felidézéséhez elővette az 1988-as naptárját, amelybe bejegyezte az akkor legfontosabb eseményeket. Emlékezetes eseményként idézte fel a szalagavatóra történő készülődés élményét.

Már középiskolás korában érdeklődött a közélet iránt, foglalkoztatták a történelmi összefüggések. Ebben nagy szerepe volt osztályfőnökének, Pécsváradi Antalnak. Az ő elkötelezettsége, hozzáállása egész eddigi pályafutását megalapozta, segítette.

A másik pedagógus, aki elsősorban a család életében meghatározó, Kituljak Eszter. A tudomány, a természet, a barlangászat rejtelmeinek bemutatásával közel hozta hozzá a természetszeretet élményét.

Kiemelte, hogy életének egyik meghatározó eleme a civil lét, a civil szektor. Fontos számára, hogy legyenek olyan közösségek, amelyek tenni akarnak, és amelyekben mindenki jól érzi magát. Ennek szellemében végzi a mai napig szakmai tevékenységét.

A rendezvény jó hangulatú beszélgetéssel és a Vadászkürt Étterem által készített finom ebéd elfogyasztásával folytatódott.

TJE

A fotókat Bencsik Ernő készítette.

Felhívás szagforrások felderítésének segítésére – Szarvasi Járási Hivatal

Sajtóközlemény a szagforrások felderítésével kapcsolatban