in , ,

Tehetségműhely fejlesztés alatt

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban több éve eredményes tehetséggondozás zajlik a természettudományos területen. Ezt jelzi, hogy az elmúlt időszakban számos sikeres pályázati programot is lebonyolítottunk a Nemzeti Tehetségprogram keretében.

2015-ben a Robotok kicsiben és nagyban – digitális kompetenciák erősítése címmel LEGO robotokkal dolgoztunk, 2016-ban a Digitális ásványtárat készítettük el. Az Öveges labor mellett ezek a programok is elősegítették, hogy a természettudományos tehetségműhely sikerrel működjön iskolánkban. A sor tovább folytatódott, amikor 2017-ben Természettudományos Tehetség Műhely fejlesztése a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban (NTP-TFJ-17-0009) című pályázatunk is támogatást kapott.

Ez a pályázat zárult le a tanév végén, amelynek keretében a tehetséggondozó munka tárgyi feltételeinek javítására nyílt lehetőség. A beszerzett eszközökkel a LEGO-szakkör tevékenységének lehetőségeit tudtuk bővíteni. Összetettebb, bonyolultabb szerkezeteket tudnak készíteni az eddig meglevő alkatrészekkel együtt a diákok.

Másrészt a folyékony nitrogéntartály beszerzésével a tanulók eddig el nem végzett kísérleteket tudnak megvalósítani. Ezzel új jelenségekre, összefüggésekre mutathatunk rá, és alkalmas lehet a természettudományos érdeklődés felkeltésére az általános és középiskolás diákok között is. A kísérletek során igyekeztünk rámutatni az egyes természettudományi ágak (földrajz, fizika, kémia) közötti összefüggésekre, kapcsolatokra, amellyel egy komplexebb természettudományos szemlélet alakítható ki.

A tanév során számos rendezvényen tudtuk hasznosítani a beszerzett eszközöket. A főpróba a tantestület számára rendezett kísérleti délután volt még decemberben. Ezt követte a februárban megrendezett Reál-hét. Ezen két pályázatot is meghirdettünk „Fagyos napok a Vajdában” címmel, egyiket középiskolások, másikat általános iskolások részére. Alsó tagozatos diákokat is vendégül láttunk egy „csodával teli” délutánra. A tanév során folyamatosan használtuk az eszközöket fizika órákon is. A program zárásaként a nyári tehetséggondozó táborban tartottunk LEGO és fizika foglalkozásokat a leendő vajdás diákoknak. Az érdeklődés nagy volt, így reméljük, hogy közülük kerülhetnek ki a természettudományos tehetségműhely új diákjai.

A munkát jövőre is folytatjuk, jelenleg várunk újabb pályázatunk elbírálására, amelynek témája Vízminőség vizsgálatok a Körös-Maros Nemzeti Park Területén (NTP-MTTD-18).

Bízunk benne, hogy jövőre is sikeres programról számolhatunk be a Nemzeti Tehetségprogram keretében. Munkánkhoz erőt ad, hogy az idei tanév során iskolánkat Akkreditált Kiváló Tehetségponttá nyilvánították.

Kitajkáné Szántai Mária igazgató

Nagyszabású teniszversennyel tisztelegtek Venásch György emléke előtt

Dr. Dósa Zsuzsa

A nézők a barátaink