in , ,

Uniós beruházásból javul a Körös-Maros Nemzeti Park szikespusztai és átéri élőhelyeinek állapota

Befejeződött a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság „Szikespusztai és ártéri élőhelyek kezeléséhez szükséges infrastrukturális háttér megteremtése a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című KEHOP 4.1.0-15-2016-00041 azonosítószámú pályázatának megvalósítása.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság feladatai közé tartozik a vagyonkezelésében lévő, védett, fokozottan védett és Natura 2000 hálózathoz tartozó területeinek kedvező természetességi állapotának fenntartása. A projekt célja a legeltetéses állattartás infrastrukturális feltételeinek javítása volt a Körös-Maros Nemzeti Park szikes és ártéri gyepterületein. A pályázat célterületei a Nemzeti Parkban legnagyobb területi kiterjedésben jelen lévő szikespusztai és ártéri élőhelyek, melyek egyben Natura 2000 jelölő élőhelytípusok is.

Az Igazgatóság saját állatállománnyal, mintegy 2600 régi magyar szürke marhával, 755 racka és cigája juhval, valamint 328 egyed házi bivallyal rendelkezik, mely állatállománnyal a legeltetési időszakban mintegy 18 helyszínen történik a legeltetéses természetvédelmi területkezelés. A legeltetési időszakon kívül, mikor a felázott talaj nem teszi lehetővé a legeltetést, az állatállomány a dévaványai, kardoskúti és a makói téli tartási helyen van elhelyezve, ahol biztosítani kell részükre a szükséges mennyiségű és minőségű takarmányt és alomanyagot. Ezek előállítása, illetve a téli tartási helyen belüli mozgatása gépszükséglettel jár. Ártéri környezetben a cserjésedés és az inváziós fajok terjedésének visszaszorításához, az állatok legeltetése után szükség szerint szárzúzás is alkalmazandó, melyhez szintén speciális gépi erő szükséges.

A 447 milliós beruházás 100 százalékos európai uniós támogatással valósult meg. A projekt megvalósítása 2018. szeptember végén zárult. A fejlesztés biztosítja a legeltetett állatállományok ellátását, ezáltal a szikespusztai és ártéri élőhelyek állapotának megőrzését, fejlesztését, a hozzájuk kötődő védett növény- és állatfajok hosszú távú fennmaradását.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Dankó Béla: 1956 a nemzeti büszkeség ünnepe

Ismét meséltek a hangszerek