in ,

Megkezdte éves munkáját a Csabacsűdi Szlovák Önkormányzat

Molnár József polgármester, Válkovszki Mihály, a szlovák önkormányzat elnöke, és Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző (Fotó: Hegedűs Éva)
Molnár József polgármester, Válkovszki Mihály, a szlovák önkormányzat elnöke, és Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző (Fotó: Hegedűs Éva)

A szokásosnál korábban tartotta éves első testületi ülését a Csabacsűdi Szlovák Önkormányzat. Január 8-án három napirendi pontot és egy bejelentés tárgyaltak, elsőként a nagyközségi önkormányzattal között együttműködési szerződés felülvizsgálatát.

Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző tájékoztatott, a nemzetiségi önkormányzatok törvényi kötelezettségüknek tesznek eleget az együttműködési szerződés megkötésével. Ez magában foglalja a hivatali háttér biztosítását abból a célból, hogy a nemzetiségi önkormányzat maradéktalanul elláthassa feladatait. A szabályzat tartalmazza többek között a személyi és tárgyi feltételek biztosítását, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának elkészítési rendjét, ill. az államháztartás rendszerén belüli információszolgáltatást.

Kiemelte, az együttműködés felülvizsgálatát minden évben január 31-ig kell megtenni. Ennek keretében állapították meg, hogy több személyi változás történt a hivatalban, ami miatt javasolják az együttműködés új keretek közötti megkötését. A határozatot a képviselők egyhangúan elfogadták.

Döntés született az önkormányzat 2019. évi munkatervéről is. Ebben – a kötelező négy helyett – hat tervezett testületi ülés és egy közmeghallgatás szerepel. A tervek szerint februárban tárgyalják az idei évi költségvetést, egyeztetnek a civilekkel, áprilisban a zárszámadásra kerül sor, májusban pedig a szlovákság oktatásban és hitéletben betöltött szerepével foglalkoznak. Az utolsó ülés novemberben várható.

Szó esett az éves programtervről is. Köztük kiemelt helyet kap a hagyományos szlovák ételek bemutatója, a május elsejei főzőverseny, a csabacsűdi szlovák nap, a falunap, a nemzetközi kukoricanap, az év utolsó hónapjaiban pedig a Večierky” – szlovák est, valamint a civil karácsony. Emellett több szlovák lakta és határon túli településre is ellátogatnak, és bekapcsolódnak az ottani hagyományőrző programokba.

Molnár József polgármester ennek kapcsán kéréssel fordult a szlovák önkormányzat felé. Az előző évek bizonytalan időjárási körülményeire hivatkozva a települési önkormányzat a március 15-i megemlékezést az Eötvös József Művelődési Ház falai közé szeretné költöztetni. Ez ütközne hagyományos ételkóstolóval, ezért az időpont módosításának megfontolását javasolta. A képviselők végül arra jutottak, hogy egy nappal későbbre, március 16-ra tolják el rendezvényüket.

– Kiváló az együttműködés a szlovák önkormányzat és a települési önkormányzat között – foglalta össze az elmúlt évek tapasztalatait a település első embere. – Nagyon sok olyan közös momentum van, amit együtt végzünk, vagy kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Ilyen volt pl. év végén négy új kandeláber vásárlása is, amelyeknek a beszerzési költségét testvériesen megfeleztük. A teljes összeg 340 ezer Ft volt. Az Október 23-a téren állítottuk fel őket, advent harmadik vasárnapján pedig már világítottak.

Válkovszki Mihály is eredményesnek ítélte meg az előző évet. Mint mondta, gazdálkodásuk stabil, továbbá kisebb maradványösszeget is sikerült áthozniuk 2019-re. Tervezett rendezvényeiket maradéktalanul megvalósították, valamint több előre nem látott projektet is végrehajtottak.

Végül a bejelentések között foglalkoztak szlovák nyelvű istentiszteletek szervezésével. Ezeket – korábbiakhoz hasonlóan – Nobik Erzsébet ny. evangélikus lelkész közreműködésével minden hó második vasárnapján tartják.

Ancsa-Molnár Hajnalka0

Ancsa-Molnár Hajnalka ikonfestő művész a Gyakorló Ovi-Galériájának vendége

Dósa Zsuzsa (Fotó: Babák Zoltán)

Tennessee Williams drámája Szarvason (2. rész)