in , ,

20. Bál a Székelyben

0

Szinte hihetetlen, hogy a Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány és a GYSZC Székely Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 2019. március 9-én már 20. bálját tartotta az iskola elegánsan berendezett, bálteremmé varázsolt aulájában és galériáján.

A bált Ozsváth Zsuzsanna igazgató asszony nyitotta meg, köszöntötte a vendégeket, a város és a Gyulai Szakképzési Centrum vezetőit, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a vállalkozók, társintézmények képviselőit, szülőket, volt és jelenlegi tanítványokat. A köszöntés után felkérte Kohut Andrásnét, az alapítvány kuratóriumának elnökét, címzetes igazgatót, hogy szóljon a vendégekhez, aki megemlékezett az eltelt 20 évről. Elmondta, hogy 1999. őszén miért is kezdeményezte az alapítvány létrehozását, beszélt a kezdetekről és az elért eredményekről, kiemelte az alapítvány létrejöttének fontosságát.

Kiemelte az alapítók önzetlen hozzáállását, hiszen ez egy olyan vállalás, mely örökre szól. Nélkülük nem jöhetett volna létre az alapítvány. Mindezért köszönetet mondott Medvegyné Skorka Anna, Kovácsné Komár Katalin, Sonkolyné Szekerczés Margit, Gombár Pál és Kiszely András alapítóknak. A kuratórium tagjai már több alkalommal változtak, jelenleg is átalakulóban van. Sutyinszkiné Nagy Zsuzsanna és Tóthné Lipták Erzsébet pedagógusként továbbra is segítik a munkát, Mocskonyi Gábor leköszönő tag távozik a kuratóriumból. Szakácsné Szűcs Marianna titkár sok évi munka után szintén távozik, neki külön köszönetet mondott az elnök asszony. Segítségével az alapítvány sok sikeres programot valósított meg. Többek között az Erasmus+ nyertes pályázatokkal több, mint 12 millió Ft-ot tudott az alapítvány az iskola diákjainak külföldi gyakorlataira fordítani. Bemutatta az új tisztségviselőket, Szél Zsuzsanna kuratóriumi titkárt és Farkas Tamás kuratóriumi tagot, akikkel az elkövetkezendő években is szeretnének sikereket elérni, támogatásokat nyújtani az arra érdemeseknek

A bál fő támogatóinak megköszönte anyagi hozzájárulásukat a vacsorához, az
Agrota-Alcsired Kft. ügyvezetőjének, Szűcs Józsefnek, valamint a Turul Kisvendéglő részéről
Povázsay Mihálynak és Povázsay Bencének.

Hodálik Pál alpolgármesterét úr is üdvözölte a bálozókat, kiemelte az alapítvány fontosságát.

A műsorvezetők – Bartolákné Szabó Éva és Bencsik Miksa, iskolánk volt diákja – is köszöntötték a vendégeket, kiemelten a hölgyeket a nőnapra való tekintettel.

Miksa Postás Bálint gondolatát idézte:

“Nők nélkül élni nem lehet, és nem is érdemes!”

Ezután folytatva a hagyományokat az iskola diákjainak műsorszámai következtek. Az idei év műsorát az énekkar nyitotta meg, melynek tagjai valamennyien 9. osztályos diákok. A Nox együttes Százszor ölelj még c. dalát adták elő. Az énekkar tagjai: Szegény Nikoletta, Látkóczki Judit, Plentri Nikolett, Dobsi Natasa, Berényi Beatrix és Závoda Boglárka. Felkészítő tanáruk: Kis Szilvia tanárnő.

Az este második produkciója szintén a Nox együttes dala volt, melyet Légrádi Blanka énekelt el. A produkcióban Megyeri Kinga és Burai Virág mazsorettezett.

Mindkét műsorszámban szereplő diákok frizuráját iskolánk tanulói és szakoktatói készítették el, Takács Judit és Deák Judit szakoktatók vezetésével. A sminkeket Tóthné Truczka Anna készítette a lányoknak.

A műsoros rész, egy már hagyományosnak mondható produkcióval zárult. Az idén már negyedik alkalommal táncoltak együtt iskolánk pedagógusai a diákok szüleivel.

A jó hangulatú táncos produkciót Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna tanárnő irányításával közösen állították össze, nem kevés, de nagyon jó hangulatban eltelt próbán gyakorolták.

A táncot Deák Judit, Csizmarik-Boros Erika, Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna, Ribárszky Anikó, Sárkány Éva, Dudás Mihály, Miskolczi Zsuzsanna, Szél Zsuzsanna, Kondacsné Krizsan Klára, Hegedűs Bernadett adták elő – nagy sikert aratva.

A jó hangulat ezután csak fokozódott, és egészen hajnalig tartott.

Nem szabad megfeledkeznünk azokról, akik nélkül nem lett volna ilyen sikeres a rendezvényünk: iskolánk tanulói, szakoktatói, pedagógusai, támogatói. Nevük felsorolása nélkül köszönjük meg a sok segítséget.

Kohut Andrásné címzetes igazgató, a Kuratórium elnöke

Korbely István, Győri Erzsébet (Zsada) és Gaál Roland0

Zsada, a szeretni való róka

0

Reménységek Tornája segítségnyújtással