in ,

Mi a helyzet a nyelvoktatással?

Mindannyian halljuk, tapasztaljuk nap mint nap, hogy mennyire fontos a nyelvtudás, a nyelvvizsga megszerzése. Bár az utolsó hírek szerint mégsem lesz kötelező a középfokú nyelvvizsga a továbbtanuláshoz, mégis úgy gondoljuk, hogy itt és most van erre lehetősége gimnazista gyermekeinknek.

Iskolánk, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium minden segítséget megad ahhoz, hogy minél több diákunknak sikerüljön egy vagy több nyelvből is nyelvvizsgát szerezni. Mint minden évben, a következő tanévben is indítjuk a nyelvi tagozatainkat. A hagyományosnak mondható, és minden évben nagy érdeklődéssel bíró angol tagozatra egy szintfelmérő után kerülnek csoportokba a tanulók nyelvi tudásszintjüknek megfelelően.  Az angol tagozat mellett újdonságként jelentkezik a német nyelv kezdő szintről indítása. Az érdeklődő tanulóknak lehetőséget adunk a német nyelvet a kezdetektől emelt óraszámban kis csoportban tanulni. Azoknak a tanulóknak ajánljuk ezt a lehetőséget, akik az általános iskolából olyan szintű angol nyelvtudással érkeznek iskolánkba, hogy rövid időn belül sikerül letenni a középfokú angol nyelvvizsgát. A sikeres nyelvvizsga birtokában az osztályozó vizsga után akár már 10. vagy 11. év végén előrehozott érettségi vizsgát tehetnek. Így a továbbiakban a német nyelv magas óraszámban való tanulása is lehetőséget kínál egy második nyelvvizsga megszerzésére, amivel további pluszpontokat kaphatnak majd a továbbtanulásnál. Aki pedig a német nyelvet tanulta az általános iskolában, heti három-négy órában egy haladó csoportban folytathatja nyelvi tanulmányait. A német nyelv gyakorlására nyelvi környezetben is van lehetősége tanulóinknak, két német iskolával ápolunk hosszú évek óta nagyon jól működő és egyre népszerűbb cserediák kapcsolatot. Az évenkénti találkozások, levelezések is nagyban elősegítik a német nyelv gyakorlását.

Természetesen, aki második idegen nyelvként az orosz, olasz vagy a szlovák nyelvet szeretné választani, lehetősége lesz továbbra is heti három órában ezeket a nyelveket tanulni. Nagyon sokan már úgy érkeznek hozzánk a Szlovák Általános Iskolából, hogy középfokú szlovák nyelvvizsgával rendelkeznek. Ezek a tanulók tanulhatják tovább a szlovák nyelvet, és akár egy emelt szintű érettségi vizsgát vagy felsőfokú nyelvvizsgát is tehetnek szlovák nyelvből. De lehetőségük van akár egy harmadik idegen nyelvet is tanulni. Évről évre nő azoknak a száma, akik az orosz nyelvet választják. Ez is jó lehetőségnek ígérkezik, hisz kevés oroszul beszélő szakember van, akikre nagy szükség van a gazdasági szférában.

Magyarország Kormánya 2019. február 6-i döntésével egy programot hozott létre, melynek keretében lehetőséget biztosít a gimnáziumok és szakgimnáziumok 9. és 11. évfolyam diákjai számára, két hetet a nyár folyamán angol, német, illetve francia nyelvterületen, nyelviskolai tanfolyamon eltölteni.  A szervezési előkészületek már nagy erőkkel folynak, és az egyeztetések az intézményekkel megkezdődtek. Az előzetes igények alapján a külföldi nyelviskolákkal a nyelvi kurzuskínálatok egyeztetése zajlik. Iskolánk is bekapcsolódott a programba, és szeretné az angol, illetve német nyelvet tanuló diákjait két hétre nyelvi környezetbe eljuttatni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél többen részesülhessenek ennek a nem mindennapi lehetőségnek az előnyeiben.

Úgy gondoljuk, hogy a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium mindent megtesz annak érdekében, hogy tanulóinknak minden szférában jól „hasznosítható” nyelvi képzést biztosítson, amelyet – legyen az gazdasági, üzleti, műszaki vagy turisztikai irányvonal – hasznosítani tudnak.

Mészáros Tünde

Hodálik Pál (Fotó: Zentai Péter)0

Hodálik Pál megyei tanácsnok lett, STG a szarvasi agrárképzésről terjesztett elő

Fotó: Hegedűs Éva0

Pálinkával és süteménnyel búcsúztatták az őszt a kertbarátok