in

Horváthné dr. Kepenyes Edit Szarvas város új aljegyzője

Horváthné dr. Kepenyes Edit (Fotó: Hegedűs Éva)
Horváthné dr. Kepenyes Edit (Fotó: Hegedűs Éva)

Több mint egyéves átmeneti időszakot követően új aljegyzője van a városnak. Mint ismeretes, Paluskáné Udvarhelyi Judit 2018 decemberében vonult nyugdíjba, pozícióját mindeddig megbízott aljegyzőként Aszódi Éva töltötte be. A munkakörre a tavalyi év végéig lehetett pályázni, a feltételek között pedig egyebek mellett szerepelt igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői vagy jogász végzettség, legalább kétéves közigazgatási és vezetői tapasztalat, illetve öt év feletti szakmai tapasztalat. A beérkezett öt pályázatot a település címzetes főjegyzője bírálta el, február elsejétől pedig Horváthné dr. Kepenyes Editet bízta meg a feladatkörrel.

– Milyen indíttatásból pályázta meg a pozíciót?

– 2009 óta dolgozom a Polgármesteri Hivatalban. Korábban a Tessedik Sámuel Főiskola főtitkára voltam, ahol ugyancsak igazgatási, igazgatásszervezői feladatokat láttam el. Némileg hasonló volt a feladatköröm a jelenlegihez, ezért döntöttem úgy, hogy megpályázom ezt a tisztséget.

– Másfél éve a Hatósági és Szociális Osztály vezetőjeként is dolgozik. Hogyan tudja a két feladatkört összeegyeztetni, hogyan változik az aljegyzői munkakörrel a tevékenységi köre?

– Az aljegyző feladata a jegyző általános helyettesítése, de emellett azt gondolom, hogy belefér az idejébe és a kapacitásába az is, hogy más feladatokat is ellásson. A Hatósági és Szociális Osztály a Polgármesteri Hivatal legfontosabb szervezeti egysége. Szociális feladatokat látunk el, anyakönyvi eljárásban közreműködünk, lefolytatjuk a hagyatéki eljárás első szakaszát, valamint környezetvédelmi és ezidáig építésügyi hatósági feladatokat is végeztünk. Azt gondolom, hogy mindez összeegyeztethető mind térben, mind időben az új feladataimmal, ha az embernek kiváló kollégái vannak. Szerencsére Szarvason ez így van.

– Ezek szerint ezek a tisztségek állandó tanulást, megújulást igényelnek?

– Mindenképpen, mivel a jogszabályok folyamatosan változnak. A jegyző, ill. a polgármester hatáskörébe tartozó feladatok állandóan módosulnak, mind az anyagi, mind az eljárásjogi szempontokat figyelembe véve. Minden kollégának, ezzel együtt nekem is naprakésznek kell lennie.

– Az aljegyzői munkakört a legtöbben egy nagyon bürokratikus, aktatologatós munkakörrel azonosítják. Önhöz melyik része áll igazán közel?

– Rengeteg ügyféllel találkozunk munkánk során, legyen szó szociális, anyakönyvi vagy egyéb hatósági ügyekről. Emiatt sohasem lehet egysíkú ez a hivatás. Az ügyek és az ügyfelek nálunk is nagyon különbözőek és sokszínűek.

– A legutóbbi változások közé tartozik az SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) módosítása, amelyet a januári képviselő-testületi ülésen fogadtak el. Mik a lakosságot érintő legfőbb módosítások?

– A képviselő-testület elfogadta azt a határozatot, amelynek keretében felújításra került a Szervezési Osztály. A Hatósági és Szociális Osztály feladatai az aljegyzőhöz kerültek. Mindazonáltal a hatáskörök kicsit módosultak is, ami részben jogszabályi változásból adódik. A legfontosabb, hogy márciustól a jegyző általános építésügyi hatósági feladatai elkerülnek a Békés Megyei Kormányhivatalhoz. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az épített környezettel kapcsolatos szabályozás nem marad részlegesen az önkormányzatoknál, hiszen a településkép védelméről szóló rendeletünk továbbra is hatályban van. Az ezzel, illetve a településrendezéssel kapcsolatos eljárások a későbbiekben is itt folynak. Az általános építési, fennmaradási engedélyezési, hatósági bizonyítvány kiadási eljárás a Békés Megyei Kormányhivatalhoz került. Ezzel kapcsolatban polgármester úr és kormánymegbízott úr alá is írt egy megállapodást, mely szerint két mérnök kolléganőm március elsejétől a kormányhivatal kötelékében folytatja a munkáját. Az ügyfeleink ettől az időponttól a korábbi polgármesteri hivatal épületében találják meg őket.

– Mindössze néhány napja, február 1-jétől tölti be az aljegyzői munkakört. Ön szerint melyek az elengedhetetlen feltételei a minőségi, magas színvonalú munkavégzésnek?

– A legfontosabb, hogy együtt tudjunk működni a kollégákkal, ill. rendkívül nagy empátiával forduljunk az ügyfelek felé. Emellett kitartásra és szorgalomra is szükség van, mivel abban a jogszabályrengetegben, ami néha olyan átláthatatlannak tűnik, el kell tudni igazodni.

0

Sakktól „csendes” az iskola

Szemerédi Bernadett és Nádházy Péter (Fotó: Babák Zoltán)

Pereg a film a Cervinusban