in

Befejezte az Orosházi Kórház ellenőrzését az Állami Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék bejárata (Fotó: Ivándi-Szabó Balázs)

Az Állami Számvevőszék befejezte az Orosházi Kórház 2015-2017 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. A kórház belső kontrollrendszere nem biztosította a közpénzekkel való átlátható és elszámoltatható gazdálkodás feltételeit. A pénzügyi- és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A kórház vezetője nem építette ki a korrupciós helyzetek megelőzésére szolgáló integritási kontrollokat.

Alapvető társadalmi elvárás, hogy az állampolgárok – a pénzügyi lehetőségek hatékony felhasználása mellett – a lehető legmagasabb szintű ellátást kapják a kórházakban. Ehhez szabályosan, átláthatóan és hatékonyan működő egészségügyi gazdálkodó szervezetekre van szükség Magyarországon. E cél érdekében az Állami Számvevőszék folyamatosan ellenőrzés alatt tartja az egészségügyi ágazatot.

Az Orosházi Kórház az ellenőrzött időszakban önálló jogi személy, saját gazdasági szervezettel rendelkező állami egészségügyi intézmény volt. Irányító szerve az EMMI, a középirányítói jogokat a GYEMSZI, 2015. március 1-jétől jogutódja, az ÁEEK gyakorolta. A kórház közfeladata az ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása volt. A kórház 2015-ben és 2017-ben több mint 5 milliárd Ft bevételt ért el, és az ellenőrzött időszak minden évében 5 milliárd Ft feletti mérleg szerinti vagyonnal gazdálkodott.

A 2015-2017 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzés a kórházra vonatkozó irányító szervi feladatellátást, a kórház belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését, az integritás kontrollok kiépítettségét, a kórház pénzügyi és vagyongazdálkodását, illetve a költségvetési maradvány megállapításának szabályszerűségét érintette.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a kórház belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. A gazdálkodási jogkörgyakorlásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról nem vezetett naprakész nyilvántartást, ezzel nem biztosította annak feltételeit, hogy kötelezettséget csak az vállaljon és teljesítést csak az igazoljon, aki erre jogosult. A kórház – a jogszabályi előírás ellenére – a szervezeti integritást sértő események kezelését nem szabályozta. A kórház vezetője nem építette ki a korrupciós kockázatokat mérséklő integritás kontrollokat.

A kórház pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű. A kórház a kiadási előirányzat felhasználása és a bevételek elszámolása során nem biztosította az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot, a gazdálkodási jogkörgyakorlás nem volt szabályszerű. A kórház – a törvényi előírás ellenére – a külső személyi juttatás kiadásait nem támasztotta alá számviteli bizonylattal, illetve a kifizetetlen szállítói állomány keletkezése során nem tartotta be a jogszabályi előírásokat.

A kórház a költségvetési maradvány megállapítása során nem tartotta be a jogszabályi előírásokat. Az előirányzat-maradvány analitikus nyilvántartása nem volt alkalmas a kötelezettségvállalással terhelt maradvány alátámasztására.

A kórház vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A kórház az állami vagyon hasznosítása és értékesítése során nem tartotta be a jogszabályi előírásokat, különös tekintettel az átláthatósági követelményekre.

A gazdálkodási jogkörök nyilvántartása, a könyvelés, a kötelezettség nyilvántartás és a maradvány megállapítás területén feltárt szabálytalanságok miatt a kórház beszámolója nem mutatott valós és megbízható képet a pénzügyi és vagyoni helyzetéről. A bizonylat nélküli kifizetés, a gazdálkodási jogkörgyakorlás hiányosságai miatti szabálytalan kifizetések miatt a kórház nem elszámoltatható, működése nem átlátható, és nem zárható ki, hogy az ellenőrzött szervezetnél vagyoni hátrány keletkezett.

Az irányító szervi feladatellátás az EMMI részéről, valamint a középirányítói feladatok ellátása az ÁEEK részéről szabályszerű volt.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az Orosházi Kórház főigazgatója részére kilenc javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, 150 éve a közpénzek őre és 30 éve a demokrácia pénzügyi garantőr szervezete. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel és széleskörű tudásmegosztó tevékenységével előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jól irányított államhoz”. Az ÁSZ javaslataival és következtetéseivel a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, használatát segíti elő.

Állami Számvevőszék – sajtóközlemény

Szántosi Dávid (Fotó: Babák Zoltán)0

Sportolóként és emberként is példát mutat Szántosi Dávid

Fotó: Szarvasi Kábeltelevízió

Newjság vs. Szarvas Város Önkormányzata: 0–1