in , , ,

Döntött a testület: a települési főzőverseny Szabó Imre nevét fogja viselni

Fotó: Babák Zoltán0
Fotó: Babák Zoltán

Rusz Mihály távollétében hat fővel ülésezett tegnap Békésszentandrás képviselő-testülete. Két napirendi pont és tizennégy bejelentés alkotta az ülés tárgyát.

Eseti települési támogatásról döntött átruházott hatáskörében a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság, számolt be Farkasné Sinka Dóra bizottsági elnök. Eszerint egy fő részére ítéltek meg támogatást 5 ezer forint értékben.

2021. évi központi költségvetésből várható támogatásokról Csépainé Tóth Gabriella jegyző tájékoztatta a jelenlevőket. “A 2021. évi költségvetés összeállításához fontos információ, hogy a jelenlegi adatok szerint az Önkormányzat milyen bevételekre számíthat a központi költségvetésből a következő év folyamán”, mondta. A 2020-as évinél az önkormányzat jelentősen, közel 22,9 millióval nagyobb támogatásra lehet jogosult. Hozzátette, a támogatási összegekben jelenleg még nagyon nagy a bizonytalanság, mert ez függ az adóerő-képességtől, aminek egy főre eső összege csak később válik ismertté.

A bejelentések között döntöttek az iskola beiskolázási körzethatáráról, és az adventi ünneprendről. Major Attila, a Környezetvédelmi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke elmondta, nem voltak egy véleményen, de végül konszenzusra jutottak, miszerint a négyből egy alkalom lesz megtartva, mégpedig a negyedik adventi vasárnapon, december 20-án, a 17 órakor tartandó ünnepi szentmise után. Így az adventi hangulat is marad, illetve a fertőzés terjedésének sem adnak teret, nyugtázta a bizottság döntését Sinka Imre polgármester.

A 2021. évi Sport- és Vitamin-napi főzőversenyének elnevezésével kapcsolatban Major Attila egyéni indítványaként a mindenkori településnapi főzőverseny ezentúl a Szabó Imre Emlékfőzőverseny nevet viseli. A településen mindenki ismerte Szabó Imrét és főztjét. Mindenki szerette. A Sport-és Vitamin-napi főzőversenyeken minden évben részt vett versenyzőként, de előfordult, hogy zsűritagként értékelte is az elkészült ételeket. Ahogy Sinka Imre fogalmazott, így minden évben megemlékezhetünk róla.

A következő bejelentések között a Pázsit-tó körüli faültetés költségeiről, az önkormányzati vagyonnal összefüggő kérdésekről, szerződések felülvizsgálatáról, munkaruha-beszerzésről, gépjármű javítási költségeiről döntöttek.

Az egyhangú döntések sorából Szentandráson szokatlan módon egy napirendi kérdésben nem sikerült a bizottsági üléseken egyességre jutni.

A Pázsit-tó körül alakult ki kisebb vita a képviselők között. Tárgyát a tó feltöltése, vagy nem töltése, illetve a feltöltéssel járó költségek képezték. Major Attila halasztaná, hátha még lejjebb megy a költsége, vagy egy napelemes szivattyút állítana be, ha már költeni kell rá. Hévizi Róbert, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke a kezdetektől fenntartásokkal bírt a projekttel szemben, ennek most is hangot adott. A jelen költségeket sem támogatta, mondván, inkább a tó megközelítésére kellene fordítani ezt az összeget.
Virág Sándor ezekben az ínséges időkben sokallta a költségeit, de a csökkentett összeget el tudja fogadni, gondolva arra, hogy egy szárazon álló vagy elmocsarasodott tavat nehéz hasznosítani, esetleg bérbe adni.

Végül 4-2 arányban átment a testületen a csökkentett díj mellett a csökkentett vízszintre való feltöltés.

Módosították Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központja Szakmai Programját. Az egyik változás, hogy az ebédet a továbbiakban az Ozirisz Kft. helyett a Szarvas Kontakt Kft. biztosítja, illetve dr. Virág Sándorné nyugdíjba vonulását követően az intézményvezetői feladatokat Dudásné Paróczai Anita látja el.

Döntöttek a helyi iparűzési adó mértékének 1,7-ről 1,8 százalékra történő emeléséről. Nem könnyű döntés, melyik ujját harapja meg az ember, mondta Sinka Imre polgármester: egyrészt a saját bevételek kiesését kellene kompenzálni, másrészt a saját vállalkozóikat sem szeretnék sújtani. A településen 282 iparűzési adóalany volt 2019-ben, ők 109 milliónyi adóforintot fizettek be a közösbe.

A szociális célú tüzelőanyag beszerzéséről Hévizi Róbert elmondta, miután közös nevezőre hozták az eltérő tartalommal érkezett ajánlatokat, tudták meghozni a legkedvezőbb döntést, így az egyik helyi ajánlattevőtől rendelik meg a szolgáltatást.

Végül döntés született arról, hogy az illegális hulladéklerakók felszámolására indított támogatási rendszer keretében 3 millió forintra pályázatot nyújtanak be.

Fotó: Babák Zoltán0

Az őszi Pepi-kert színei

Fotó: Babák Zoltán0

TSM: most még takarítás és rendezkedés, pénteken nyitás