in ,

Babafaültetés szeptember 25-én a Harcsásban

Egyhangú döntés a békésszentandrási képviselő-testület hétfői ülésén
Egyhangú döntés a békésszentandrási képviselő-testület hétfői ülésén (Fotó: Babák Zoltán)

Hétfőn ülésezett Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete. Az ülésen négy napirend és tizenegy bejelentés került tárgyalásra. Mind egyhangú szavazás mellett került elfogadásra.

Major Attila a most épült belterületi kerékpárutak minőségét kifogásolta, mert van, ahol már le van szakadva a széle, repedések vannak rajta. Sinka Imre polgármester türelmet kért, mert még nem történt meg a műszaki átvétele.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójával kapcsolatban Sinka Dóra örömét fejezte ki a beavatkozást igénylő esetek csökkenő számát illetően.

A gondozási központ beszámolójánál Dudásné Paróczai Anita intézményvezető és Sinka Dóra is köszönetet mondott a dolgozóknak a veszélyhelyzet alatti helytállásukért. A beszámolóból átfogó képet kaptak az intézmény egész éves munkájáról, jelentette ki a képviselő.

A település környezetvédelme jelen pillanatban kielégítő, de vannak olyan pontok, amiben előre lehet lépni, fogalmazott a település környezetvédelmi helyzetéről szóló napirendnél Major Attila.

Az M44-es elvitte a forgalom nagyobb részét. A lakosok is tapasztalhatják, de az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerből kinyert adatok alapján is látszik, hogy a zajterhelés csökkent, a levegő minősége javult, jelentette ki Sinka Dóra.

Továbbra is adódnak problémák a hulladékszállítással. Másból sem állnak az ez irányú bejelentések, mint abból, hogy hány zsákkal vittek vagy nem vittek el a DAREH-esek. A Csabacsűddel közös hulladékgazdálkodási cég idejében ez jobban működött, tized ennyi probléma sem volt, jegyezte meg a polgármester. Rajta lesznek, hogy a szolgáltató teljesítse vállalt kötelezettségét.

Az üdülősorokat is rá kellene kötni majd a megújulóban levő szennyvíztelepre, hangzott el. Ez a település tízéves fejlesztési koncepciójában benne van. Ennek megvalósítása csak pályázati pénzből lehetséges, de rajta lesznek, hogy az üdülősorok ingatlanjainak tulajdonosaival karöltve ez elkezdődjön, ígérte Sinka Imre.

Körös Művelődési Ház és Könyvtárhoz került a szálláshely-szolgáltatás, ezért visszavonták az erről szóló szolgáltatási díjak szabályozásáról szóló rendeletet. A díjakat átemelik az új rendeletbe.

Virág Sándor azon kérdésére, hogy milyen forgalmat sikerült bonyolítani, dr. Lesfalvi Balázs válaszolt. “Igaz, hogy nincs Körös-partja a szálláshelynek, de így is volt 700 ezer forint bevétele”, válaszolta a témáért felelős alpolgármester.

A gondozási központ orvosával kötött megbízási szerződést módosították. Eleinte elég távolt álltak az összegek egymástól, de többszöri tárgyalás során sikerült a két álláspontot közös nevezőre hozni, mondta Hévizi Róbert. Sinka Imre hasonlításképp hozzátette, hogy a szerződés összege harmonizál a környék hasonló intézetei által megállapított díjakkal.

A Szarvas Kontakt Kft. a bölcsődének és a gondozási központnak ajánlatot küldött az étkeztetés megemelt díjairól. A megemelt költségeket a bölcsőde esetében az állami kompenzáció fedezi, de a gondozási központ esetében teljes egészében költségvetésből kell finanszírozni, ezért a bizottság kérésére új ajánlatot adott a vállalkozó, amiben 4, illetve 8 százalékra mérsékelte az emelés mértékét.

Virág Sándor képviselő mindig ellenzett minden emelést, de most mindenki érezheti, mennyit emelkedtek az élelmiszerek árai, ezért most úgy gondolja, elfogadható a megemelt díj, egy a fontos, hogy ne menjen a minőség rovására az ár, mondta.

A gördülő fejlesztési tervet elfogadásra javasolt az illetékes bizottság.

Az István király utca aszfaltozására egy 65%-os támogatási intenzitású pályázatból 17 millió körüli támogatást nyertek. A teljes bekerülési költsége 26 millió lesz. Várhatóan szeptemberben lezajlik a kivitelezése.

A kistelepülések rendezvényeinek támogatásához adtak be pályázatot. Ebből egy rendezvénysátor vásárlását, az András-napi rendezvényeket, valamint az ahhoz kapcsolódó 30 éves önkormányzatiságra való megemlékezést finanszíroznák.

A sporttelep mögötti gát önkormányzati tulajdonba vételének igényéről korábban született határozat. Ezt most az MNV Zrt. formalitásának megfelelően kell megismételni.

A babafaültetések kitalálója, Major Attila elmondta, hogy az eredetileg tavaszi eseményt szeptember 25-én 15 órától rendezik. Az idén 35 gyermek nevében fognak fát ültetni a Harcsásban levő játszótérnél.

Az idősek napjának megrendezése tervben van, de ez is erősen pandémiafüggő. Szeretnének a település időseinek egy vidám délutánt szerezni. Szeptember 30-án, csütörtökön 15 órakor kulturális műsorral, és egy kis megvendégeléssel várják az időseket. A településen 800 főnél több 60 év feletti ember él. Keretösszegnek 400 ezer forintot határoztak meg.

A Körösparti Nyár Plusz Zrt. négy kérdéskörrel kereste meg a testületet a Szőnyeggyárban létesülő múzeum és szálloda kivitelezése kapcsán. Ezeket a testület bizottsági hatáskörökbe utalta. A testület korábban támogatásáról biztosította a vállalkozót, de Sinka Imre kérte képviselőtársait, hogy alaposan járják körbe.

Békésszentandrás Baráti Szövetsége a papkert Nepomuki Szent János szobrát felújíttatta, és szeretnék azt Békésszentandrás egy közterületén elhelyezni. A november 27-i András-napi rendezvények egyik elemeként szeretnék átadni.

A kérést a testület a bizottságok elé utalta, hogy megvizsgálják, milyen költségekkel jár ez a település szempontjából. Várhatóan a szeptemberi testületin döntenek róla.

Megkezdődött a tanév a csabacsűdi Trefortban

Jégkorong 35C⁰-os melegben